Sử dụng ứng dụng Product Reviews

Sau khi đã cài đặt ứng dụng Product Reviews, bạn có thể thêm biểu mẫu đánh giá vào trang sản phẩm, thêm huy hiệu điểm đánh giá vào trang sản phẩm và trang bộ sưu tập.

Các bước hướng dẫn này sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng chủ đề có phân mục hay chủ đề không phân mục. Chủ đề có phân mục là chủ đề mới cho phép bạn kéo và thả để sắp xếp bố cục trang của cửa hàng.

Để tìm hiểu xem chủ đề của bạn có hỗ trợ phân mục không, vào trang Edit code (Chỉnh sửa mã) của chủ đề. Nếu có tệp trong thư mục Sections thì bạn đang sử dụng chủ đề có phân mục. Chủ đề không phân mục được phát hành trước tháng 10 năm 2016 và không có tệp trong thư mục Sections.

Nếu bạn đang sử dụng chủ đề có phân mục, nhấp vào nút Chủ đề có phân mục và làm theo hướng dẫn. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề cũ, chủ đề không phân mục, nhấp vào nút Chủ đề không phân mục và làm theo hướng dẫn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí