Chia sẻ dữ liệu trên Facebook

Cài đặt Chia sẻ dữ liệu trong kênh Facebook cho phép bạn chọn cách thu thập dữ liệu và hoạt động của khách hàng trong cửa hàng trực tuyến. Các công cụ chia sẻ dữ liệu, ví dụ như Facebook pixel, cho phép bạn theo dõi các đơn hàng và các sự kiện khác, giúp bạn phân tích lưu lượng truy cập của cửa hàng và cải thiện tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo qua quảng cáo động.

Chia sẻ dữ liệu là một lựa chọn. Mặc dù dữ liệu khách hàng giúp cải thiện hiệu suất chiến dịch và theo dõi doanh số, không phải ai cũng muốn chia sẻ dữ liệu của mình. Điều quan trọng là phải thông báo cho khách hàng cách bạn chia sẻ dữ liệu và quyết định loại dữ liệu hoặc khối lượng dữ liệu mà bạn muốn theo dõi và chia sẻ. Đảm bảo chính sách quyền riêng tư luôn được cập nhật để cung cấp thông tin này cho khách hàng của bạn.

Để biết thêm thông tin về chia sẻ dữ liệu, tham khảo Cookie và theo dõi khách hàng.

Trước khi bắt đầu

Để thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến bằng kênh Facebook, bạn cần có tài khoản quảng cáo trên Facebook đã liên kết chi tiêu quảng cáo. Để tạo tài khoản quảng cáo trên Facebook, vào Facebook. Bạn có thể thiết lập Facebook pixel bằng Trình quản lý quảng cáo Facebook hoặc tạo một pixel bằng kênh Facebook.

Nếu bạn đã thêm Facebook pixel vào mã chủ đề cửa hàng trực tuyến từ trước, bạn có thể xóa mã Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến sau khi thiết lập pixel mới bằng kênh Facebook.

Lưu ý: Nếu bạn làm việc với một công ty quảng cáo hoặc sử dụng ứng dụng để quản lý lưu lượng truy cập hoặc quảng cáo trên Facebook, hãy đảm bảo việc thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến sẽ không gây ra dữ liệu trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Thay đổi hoặc xóa mã Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến của bạn

Nếu đã thêm ID Facebook pixel có từ trước vào kênh Facebook, bạn có thể thay thế ID này trong Data sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu) của kênh Facebook bằng cách nhấp vào Disconnect (Ngắt kết nối).

Nếu đã chỉnh sửa mã tệp chủ đề để thêm Facebook Pixel, bạn cần xóa mã pixel để có thể thêm ID Facebook Pixel bằng kênh Facebook. Nếu bạn không xóa mã pixel, cửa hàng sẽ có nhiều pixel, khiến cho dữ liệu bị trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Gỡ mã pixel khỏi tệp chủ đề

 1. Trong mục Current theme (Chủ đề hiện tại), nhấp vào Actions (Thao tác) và chọn Edit code (Chỉnh sửa mã).
 2. Nhấp vào tệp theme.liquid để mở trình chỉnh sửa mã.
 3. Xóa mã Facebook pixel. Bạn có thể tìm thấy mã này giữa thẻ <head></head>.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa Facebook pixel trong tùy chọn của Cửa hàng trực tuyến

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
 2. Trong mục Facebook pixel, nhấp vào Change (Thay đổi).
 3. Xóa Facebook pixel, rồi nhấp vào Lưu.

Tạo Facebook pixel

Bạn có thể tạo trực tiếp Facebook pixel mới trong kênh Facebook bằng cách nhấp vào Create new (Tạo mới) trong hộp thiết lập pixel hoặc bạn có thể tạo Facebook pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook. Để tạo pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook, tham khảo Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Thêm Facebook pixel vào kênh Facebook

Khi bạn thêm Facebook pixel vào kênh Facebook, pixel sẽ tích hợp với Cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể thêm Facebook pixel khi thiết lập Instagram, Shops hoặc Facebook Marketing, nhưng điều này chỉ bắt buộc đối với tính năng Facebook Marketing. Để có thể thêm Facebook pixel, bạn cần bật theo dõi trong Customener tracking section (Mục theo dõi khách hàng).

Bạn có thể quản lý Facebook pixel trong Data sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu) trong mục Cài đặt trên kênh Facebook.

Trong mục Customer tracking (Theo dõi khách hàng) của Data sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu) trong kênh Facebook, có danh sách các pixel bạn đã tạo. Nhấp vào Connect (Kết nối) để kết nối Facebook Pixel đã có hoặc nhấp vào Create new (Tạo mới) để tạo Facebook Pixel mới.

Sau khi thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến, đảm bảo Facebook pixel hoạt động bằng cách sử dụng Trình quản lý quảng cáo Facebook. Tìm hiểu về cách để biết Facebook pixel có hoạt động hay không trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Lưu ý: Nếu gần đây bạn đã thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến, bạn cần chờ hoạt động của khách hàng để thấy được dữ liệu hiển thị trong Trình quản lý quảng cáo Facebook.

Trước khi thêm Facebook pixel

Trước khi có thể thêm Facebook pixel vào cửa hàng, bạn cần thiết lập tài khoản Facebook và Trình quản lý kinh doanh Facebook. Nếu bạn đã có, hãy hoàn tất các bước trong Add a Facebook pixel (Thêm Facebook pixel). Nếu bạn chưa thiết lập, hãy hoàn thành các bước sau.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Get Started (Bắt đầu) trong mục Get started with Facebook (Bắt đầu với Facebook).
 2. Nhấp vào Start setup (Bắt đầu thiết lập) trong mục Market your products on Facebook (Tiếp thị sản phẩm trên Facebook).
 3. Kết nối tài khoản Facebook, Trình quản lý kinh doanh, trang Facebook và Tài khoản quảng cáo của bạn.

Thêm Facebook pixel

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Facebook trong mục Kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Dara sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu).
 3. Trong Customer tracking section (Mục theo dõi khách hàng), nhấp vào bật/tắt Enable tracking (Bật theo dõi).
 4. Trong mục Choose tracking level (Chọn mức độ theo dõi), chọn Standard (Tiêu chuẩn), Enhanced (Nâng cao) hoặc Maximum (Tối đa).
 5. Chọn pixel từ danh sách.
 6. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Chọn mức độ theo dõi khách hàng của Facebook

Kênh Facebook cho phép bạn chọn cách thu thập và chia sẻ dữ liệu giữa cửa hàng trực tuyến và Facebook mà bạn muốn. Trong cài đặt theo dõi khách hàng, bạn có ba tùy chọn để chọn: Standard (Tiêu chuẩn), Enhanced (Nâng cao) hoặc Maximum (Tối đa). Để biết thêm thông tin về theo dõi khách hàng, tham khảo Cookie và tài liệu theo dõi khách hàng của chúng tôi.

Nếu bạn chọn Standard (Tiêu chuẩn), Facebook pixel sẽ theo dõi hành vi duyệt xem của khách hàng trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Trình chặn quảng cáo dựa trên trình duyệt có thể ngăn Facebook pixel theo dõi dữ liệu.

Nếu bạn chọn Enhanced (Nâng cao), Facebook pixel sẽ theo dõi thông tin cá nhân của khách hàng bằng tính năng So khớp nâng cao. Tính năng này cho phép Facebook pixel trích xuất tên, vị trí, địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng, cũng như hành vi duyệt xem trong cửa hàng trực tuyến của bạn để cải thiện theo dõi khách hàng. Trình chặn quảng cáo dựa trên trình duyệt có thể ngăn Facebook pixel theo dõi dữ liệu. Để biết thêm thông tin về tính năng So khớp nâng cao, tham khảo Tài liệu của Facebook về tính năng So khớp nâng cao đối với web.

Nếu bạn chọn Maximum (Tối đa), cửa hàng của bạn sẽ sử dụng API chuyển đổi của Facebook cũng như Facebook pixel. Dữ liệu được chia sẻ bằng trình duyệt web của khách hàng từ máy chủ của Shopify và được gửi trực tiếp đến máy chủ của Facebook. Trình chặn quảng cáo dựa trên trình duyệt không thể chặn dữ liệu được gửi từ máy chủ đến máy chủ. Cài đặt Maximum (Tối đa) chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng để khớp với người dùng trên mạng của Facebook. Thông tin đã thu thập bằng cài đặt này bao gồm tên, vị trí, địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng, cũng như hành vi duyệt xem của họ trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tài liệu của Facebook về API chuyển đổi.

Sự kiện tiêu chuẩn theo dõi khách hàng

Sau khi thêm Facebook pixel vào Shopify, pixel sẽ theo dõi một số sự kiện trên cửa hàng trực tuyến của bạn, ví dụ như khi khách hàng xem một trang nhất định. Các sự kiện mà Facebook theo dõi theo mặc định được gọi là sự kiện tiêu chuẩn và bạn có thể sử dụng dữ liệu từ những sự kiện này để tìm hiểu thêm về cách khách hàng tương tác với cửa hàng. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel để tạo chiến dịch và theo dõi lượt chuyển đổi tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Các sự kiện theo dõi một giá trị đơn hàng sử dụng tổng phụ của một đơn hàng, không tính thuế hoặc chi phí vận chuyển.

Sau khi tích hợp Facebook pixel với cửa hàng trực tuyến, pixel tự động theo dõi các sự kiện tiêu chuẩn sau.

Mô tả sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel
Tên sự kiện Mô tả sự kiện
ViewContent Khi khách truy cập xem một trang, ví dụ như trang sản phẩm
Tìm kiếm Khi khách truy cập tìm kiếm
AddToCart Khi khách truy cập thêm sản phẩm vào giỏ hàng
InitiateCheckout Khi khách truy cập nhấp vào nút thanh toán
AddPaymentInfo Khi khách truy cập nhập thông tin thanh toán trong giao dịch thanh toán
Purchase Khi khách hàng hoàn tất mua và xem trang cảm ơn trong phần thanh toán

Theo dõi dữ liệu khách hàng bằng CAPI của Facebook

API chuyển đổi của Facebook (CAPI) là phương thức chia sẻ hành vi duyệt xem của khách hàng bằng Facebook từ máy chủ của Shopify trực tiếp đến máy chủ của Facebook. Các pixel của Facebook gửi dữ liệu bằng trình duyệt web của khách hàng. CAPI phối hợp với Facebook Pixel để giúp bạn đo, tối ưu hóa và xây dựng các chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí