Chia sẻ dữ liệu trên Facebook

Cài đặt Chia sẻ dữ liệu trong kênh Facebook cho phép bạn chọn cách thu thập dữ liệu khách hàng và hành vi duyệt xem trong cửa hàng trực tuyến. Các công cụ chia sẻ dữ liệu, ví dụ như Facebook pixel và API chuyển đổi của Facebook, cho phép bạn theo dõi đơn hàng và các sự kiện khác, giúp bạn phân tích lưu lượng truy cập vào cửa hàng và cải thiện tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo qua quảng cáo động.

Chia sẻ dữ liệu là một lựa chọn. Dù dữ liệu khách hàng cải thiện hiệu suất chiến dịch và theo dõi bán hàng, không phải ai cũng muốn chia sẻ dữ liệu của mình. Điều quan trọng là phải thông báo cho khách hàng cách bạn chia sẻ dữ liệu và quyết định loại dữ liệu hoặc khối lượng dữ liệu mà bạn muốn chia sẻ. Đảm bảo chính sách quyền riêng tư của bạn luôn được cập nhật để cung cấp thông tin này cho khách hàng.

Chọn mức độ chia sẻ dữ liệu khách hàng của Facebook

Kênh Facebook cho phép bạn chọn cách thu thập và chia sẻ dữ liệu giữa cửa hàng trực tuyến và Facebook theo ý muốn. Trong cài đặt chia sẻ dữ liệu, bạn có ba cấp độ để chọn: Standard (Tiêu chuẩn), Enhanced (Nâng cao) hoặc Maximum (Tối đa). Để biết thêm thông tin về theo dõi khách hàng, tham khảo Cookie và theo dõi khách hàng.

Nếu bạn chọn Standard (Tiêu chuẩn), Facebook pixel sẽ theo dõi hành vi duyệt xem của khách hàng trong cửa hàng trực tuyến. Trình chặn quảng cáo dựa trên trình duyệt có thể ngăn Facebook pixel chia sẻ dữ liệu.

Nếu bạn chọn Enhanced (Nâng cao), Facebook pixel sẽ thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng bằng tính năng So khớp nâng cao. Tính năng này cho phép Facebook pixel trích xuất tên, vị trí và địa chỉ email của khách hàng, cũng như hành vi duyệt xem của họ trong cửa hàng trực tuyến để cải thiện theo dõi khách hàng. Trình chặn quảng cáo dựa trên trình duyệt có thể ngăn Facebook pixel theo dõi dữ liệu. Để biết thêm thông tin về tính năng So khớp nâng cao, tham khảo Tài liệu của Facebook về tính năng So khớp nâng cao đối với web.

Nếu bạn chọn Maximum (Tối đa), cửa hàng của bạn sẽ sử dụng API chuyển đổi của Facebook cũng như Facebook pixel. API chuyển đổi gửi sự kiện mua giữa máy chủ Shopify và máy chủ Facebook. Trình chặn quảng cáo dựa trên trình duyệt không thể chặn dữ liệu được gửi từ máy chủ đến máy chủ. Cài đặt Maximum (Tối đa) chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng để khớp với người dùng trên mạng của Facebook. Thông tin đã thu thập bằng cài đặt này bao gồm tên, vị trí, địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng, cũng như hành vi duyệt xem của họ trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tài liệu của Facebook về API chuyển đổi.

Để biết thêm thông tin về chia sẻ dữ liệu, tham khảo Cookie và theo dõi khách hàng.

Thiết lập chia sẻ dữ liệu Facebook

Bạn có thể bật tính năng chia sẻ dữ liệu khách hàng trong quá trình thiết lập Facebook Shop, Mua sắm trên InstagramFacebook Marketing. Bạn cũng có thể bật và thay đổi cài đặt chia sẻ dữ liệu khách hàng trên Facebook bất kỳ lúc nào trong cài đặt kênh Facebook.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Facebook.

  2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  3. Nhấp vào Data sharing settings (Cài đặt chia sẻ dữ liệu).

  4. Trong mục Customer data sharing (Chia sẻ dữ liệu khách hàng), bật tính năng chia sẻ dữ liệu khách hàng.

  5. Trong mục CHOOSE LEVEL (CHỌN MỨC), chọn mức chia sẻ dữ liệu khách hàng bạn muốn bật.

  6. Nếu bạn chưa kết nối Facebook Pixel, nhấp vào Connect (Kết nối) trên pixel bạn muốn sử dụng để chia sẻ dữ liệu khách hàng.

Sự kiện chia sẻ dữ liệu khách hàng

Sau khi thêm Facebook Pixel vào Shopify, pixel sẽ theo dõi một số sự kiện nhất định trong cửa hàng trực tuyến, ví dụ như khi khách hàng xem một trang nào đó. Bạn có thể sử dụng dữ liệu từ những sự kiện này để tìm hiểu thêm về cách khách hàng tương tác với cửa hàng. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng sự kiện của Facebook Pixel để tạo chiến dịch và theo dõi lượt chuyển đổi tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Các sự kiện theo dõi một giá trị đơn hàng sử dụng tổng phụ của một đơn hàng, không tính thuế hoặc chi phí vận chuyển.

Sau khi tích hợp Facebook pixel với cửa hàng trực tuyến, pixel tự động theo dõi các sự kiện sau.

Mô tả sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel
Tên sự kiện Mô tả sự kiện
ViewContent Khi khách truy cập xem một trang, ví dụ như trang sản phẩm
Tìm kiếm Khi khách truy cập tìm kiếm
AddToCart Khi khách truy cập thêm sản phẩm vào giỏ hàng
InitiateCheckout Khi khách truy cập nhấp vào nút thanh toán
AddPaymentInfo Khi khách truy cập nhập thông tin thanh toán trong giao dịch thanh toán
Purchase Khi khách truy cập hoàn tất giao dịch mua và xem trang cảm ơn trên trang thanh toán

Phương thức chia sẻ dữ liệu tối ưu

Vì là người quyết định cách chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng, bạn cần đảm bảo khách hàng hiểu được cách bạn thu thập và xử lý thông tin cá nhân của họ. Hãy thêm thông tin này vào chính sách quyền riêng tư trong cửa hàng. Để được hỗ trợ tạo chính sách quyền riêng tư, bạn có thể sử dụng trình tạo chính sách quyền riêng tư của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí