Facebook Pixel

Khi thiết lập kênh Facebook và Instagram của Meta, bạn có thể thêm pixel để theo dõi dữ liệu và hành vi khách hàng trên Cửa hàng trực tuyến. Để sử dụng Facebook pixel, bạn cần thiết lập mức độ chia sẻ dữ liệu khách hàng. Bạn có thể quyết định lượng dữ liệu bạn muốn theo dõi bằng pixel. Cài đặt chia sẻ dữ liệu Tiêu chuẩn chỉ gửi hành vi của khách hàng. Cài đặt Nâng cao và Tối đa gửi thêm cả các thông tin khác của khách hàng bao gồm tên, vị trí và địa chỉ email.

Bạn có thể tạo Facebook pixel bằng Trình quản lý quảng cáo của Facebook hoặc trong Facebook và Instagram của Meta.

Nếu bạn đã thêm Facebook pixel vào mã chủ đề cửa hàng trực tuyến từ trước, hãy xóa mã Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến sau khi thiết lập pixel bằng Facebook và Instagram của Meta.

Facebook pixel có thể giúp cải thiện khả năng tiếp thị của cửa hàng và hiệu suất của quảng cáo trên Facebook. Để tạo quảng cáo trên Facebook, bạn cần kết nối tài khoản quảng cáo trên Facebook.

Tạo Facebook pixel

Bạn có thể trực tiếp tạo Facebook pixel mới trong Facebook và Instagram của Meta bằng cách nhấp vào Tạo mới trong hộp thiết lập pixel hoặc bạn có thể tạo Facebook pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook. Để tạo pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook, tham khảo Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến

Khi bạn thêm Facebook pixel vào Facebook và Instagram của Meta, pixel sẽ tích hợp với cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể thêm Facebook pixel khi thiết lập Mua sắm trên Instagram hoặc Facebook Shop. Để có thể thêm Facebook pixel, bạn cần bật chia sẻ dữ liệu trong mục Chia sẻ dữ liệu khách hàng.

Bạn có thể quản lý Facebook pixel trong Cài đặt chia sẻ dữ liệu trong mục Cài đặt trên Facebook và Instagram của Meta.

Trong mục Chia sẻ dữ liệu khách hàng trong Cài đặt chia sẻ dữ liệu trên Facebook và Instagram của Meta có danh sách các pixel bạn đã tạo. Nhấp vào Kết nối để kết nối Facebook pixel đã có hoặc nhấp vào Tạo mới để tạo Facebook pixel mới.

Sau khi thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến, đảm bảo Facebook pixel hoạt động bằng cách sử dụng Trình quản lý quảng cáo Facebook. Tìm hiểu về cách để biết Facebook pixel có hoạt động hay không trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Facebook.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Cài đặt chia sẻ dữ liệu.

 5. Trong mục Chia sẻ dữ liệu khách hàng, nhấp vào nút Bật chia sẻ dữ liệu.

 6. Trong mục Chọn mức độ chia sẻ dữ liệu, chọn Tiêu chuẩn, Nâng cao hoặc Tối đa.

 7. Chọn pixel từ danh sách.

 8. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thay đổi hoặc xóa Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Facebook.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Cài đặt chia sẻ dữ liệu, nhấp vào Ngắt kết nối để xóa pixel hiện tại.

 6. Kết nối pixel khác hoặc tạo pixel mới.

Nếu đã chỉnh sửa mã tệp chủ đề để thêm Facebook pixel, bạn cần xóa mã pixel để có thể thêm ID Facebook pixel bằng Facebook và Instagram của Meta. Nếu bạn không xóa mã pixel, cửa hàng sẽ có nhiều pixel, khiến cho dữ liệu bị trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Gỡ mã pixel khỏi tệp chủ đề

 1. Trong mục Current theme (Chủ đề hiện tại), nhấp vào Actions (Thao tác) và chọn Edit code (Chỉnh sửa mã).
 2. Nhấp vào tệp theme.liquid để mở trình chỉnh sửa mã.
 3. Xóa mã Facebook pixel. Bạn có thể tìm thấy mã này giữa thẻ <head></head>.
 4. Nhấp vào Lưu.

Xóa Facebook pixel trong tùy chọn của Cửa hàng trực tuyến

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).

 5. Trong mục Facebook pixel, nhấp vào Change (Thay đổi).

 6. Xóa Facebook pixel, rồi nhấp vào Lưu.

Sự kiện chia sẻ dữ liệu khách hàng

Sau khi bạn thêm Facebook Pixel vào Shopify, pixel sẽ theo dõi một số sự kiện nhất định trên cửa hàng trực tuyến, ví dụ như khi khách hàng xem một trang nào đó. Để biết thêm thông tin về sự kiện chia sẻ dữ liệu khách hàng, hãy tham khảo mục Chia sẻ dữ liệu trên Facebook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí