Thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể tích hợp Facebook Pixel vào cửa hàng trực tuyến bằng kênh bán hàng trên Facebook để biết và phân tích hành vi của khách hàng, lưu lượng truy cập và hiệu quả của quảng cáo. Facebook Pixel thu thập dữ liệu về cách khách hàng sử dụng các trang của cửa hàng trực tuyến, nhờ đó, bạn có thể lên kế hoạch hiệu quả hơn cho chiến dịch quảng cáo nhằm tìm khách hàng mới.

Tìm hiểu thêm về Facebook Pixel trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Trước khi bắt đầu

Để thêm Facebook Pixel vào cửa hàng trực tuyến, bạn cần có tài khoản quảng cáo trên Facebook và cần thiết lập Facebook Pixel bằng Trình quản lý quảng cáo Facebook.

Nếu bạn từng sử dụng Facebook pixel với cửa hàng trực tuyến và muốn tạo pixel mới, trước tiên, bạn có thể cần xóa mã Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến.

Lưu ý: Nếu bạn làm việc với một công ty quảng cáo hoặc sử dụng ứng dụng để quản lý lưu lượng truy cập hoặc quảng cáo trên Facebook, hãy đảm bảo việc thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến sẽ không gây ra dữ liệu trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Tạo tài khoản quảng cáo trên Facebook

Để tạo Facebook pixel, bạn cần có tài khoản quảng cáo trên Facebook. Để tạo tài khoản, vào Facebook.

Gỡ mã Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến

Nếu đã thêm ID Facebook pixel vào tùy chọn của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thay thế bằng ID pixel mới bạn tạo trong Facebook.

Nếu đã chỉnh sửa mã chủ đề để thêm Facebook pixel, bạn cần xóa mã pixel mới có thể thêm ID Facebook pixel vào tùy chọn của cửa hàng trực tuyến. Nếu không, cửa hàng của bạn sẽ có nhiều pixel, khiến cho dữ liệu bị trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Gỡ mã Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến

Nếu đã thêm ID Facebook Pixel vào kênh bán hàng trên Facebook, bạn có thể thay thế ID này trên trang Cài đặt của kênh bán hàng trên Facebook, trong phần Cài đặt tiếp thị, bằng cách nhấp vào Disconnect (Ngắt kết nối).

Nếu đã chỉnh sửa mã tệp chủ đề để thêm Facebook Pixel, bạn cần xóa mã pixel để có thể thêm ID Facebook Pixel bằng kênh bán hàng trên Facebook. Nếu bạn không xóa mã pixel, cửa hàng sẽ có nhiều pixel, khiến cho dữ liệu bị trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Gỡ mã pixel khỏi tệp chủ đề

  1. Trong mục Current theme (Chủ đề hiện tại), nhấp vào Actions (Thao tác) và chọn Edit code (Chỉnh sửa mã).
  2. Nhấp vào tệp theme.liquid để mở trình chỉnh sửa mã.
  3. Xóa mã Facebook pixel. Bạn có thể tìm thấy mã này giữa thẻ <head></head>.
  4. Nhấp vào Lưu.

Tạo Facebook pixel

Bạn có thể tạo trực tiếp Facebook Pixel mới trong kênh bán hàng trên Facebook bằng cách nhấp vào Create new (Tạo mới) trong hộp thiết lập pixel hoặc bạn có thể tạo Facebook Pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook. Tham khảo Trung tâm trợ giúp của Facebook để tìm hiểu cách tạo Facebook Pixel.

Thêm ID Facebook Pixel vào kênh bán hàng trên Facebook

Bạn có thể thêm ID Facebook Pixel vào kênh bán hàng trên Facebook trong Shopify để tích hợp pixel vào cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm Facebook Pixel khi thiết lập bất kỳ tính năng nào trong kênh bán hàng trên Facebook, nhưng chỉ bắt buộc đối với tính năng Facebook Marketing.

Bạn cũng có thể thêm Facebook Pixel trên trang Cài đặt của kênh bán hàng trên Facebook trong phần Cài đặt tiếp thị.

Trong mục Theo dõi Pixel của Cài đặt tiếp thị trong kênh bán hàng trên Facebook, có danh sách các pixel bạn đã tạo. Nhấp vào Connect (Kết nối) để kết nối Facebook Pixel đã có hoặc nhấp vào Create new (Tạo mới) để tạo Facebook Pixel mới.

Sau khi thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến, đảm bảo Facebook pixel hoạt động bằng cách sử dụng Trình quản lý quảng cáo Facebook. Tìm hiểu về cách để biết Facebook pixel có hoạt động hay không trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Lưu ý: Nếu gần đây bạn đã thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến, bạn cần chờ hoạt động của khách hàng để thấy được dữ liệu hiển thị trong Trình quản lý quảng cáo Facebook.

Sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel

Sau khi thêm Facebook pixel vào Shopify, pixel sẽ theo dõi một số sự kiện trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể sử dụng dữ liệu sự kiện để tìm hiểu thêm về cách khách hàng tương tác với cửa hàng. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel để tạo chiến dịch và theo dõi lượt chuyển đổi tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Các sự kiện theo dõi một giá trị sử dụng tổng phụ của một đơn hàng, không tính thuế hoặc chi phí vận chuyển.

Sau khi tích hợp Facebook pixel với cửa hàng trực tuyến, pixel tự động theo dõi 6 sự kiện tiêu chuẩn.

Mô tả sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel
Tên sự kiện Mô tả sự kiện
ViewContent Khi khách truy cập xem một trang, ví dụ như trang sản phẩm
Search (Tìm kiếm) Khi khách truy cập tìm kiếm
AddToCart Khi khách truy cập thêm sản phẩm vào giỏ hàng
InitiateCheckout Khi khách truy cập nhấp vào nút thanh toán
AddPaymentInfo Khi khách truy cập nhập thông tin thanh toán trong giao dịch thanh toán
Purchase Khi khách hàng hoàn tất mua và xem trang cảm ơn trong phần thanh toán

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí