Thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể tích hợp Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến để biết được hành vi của khách hàng và lưu lượng truy cập. Facebook pixel thu thập dữ liệu về cách khách hàng sử dụng các trang của cửa hàng trực tuyến, nhờ đó, bạn có thể lên kế hoạch hiệu quả hơn cho chiến dịch quảng cáo nhằm tìm khách hàng mới.

Trước khi thêm Facebook pixel vào cửa hàng, bạn có thể tìm hiểu thêm về Facebook pixel tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Lưu ý: Nếu bạn muốn gia tăng tốc độ phát triển của cửa hàng trực tuyến, hãy thử sử dụng Kit để chạy chiến dịch quảng cáo Facebook.

Trước khi bắt đầu

Để thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến, bạn cần có tài khoản quảng cáo trên Facebook và cần thiết lập pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook. Nếu bạn từng sử dụng Facebook pixel với cửa hàng trực tuyến và muốn tạo pixel mới, trước tiên, bạn cần xóa mã Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến.

Lưu ý: Nếu bạn làm việc với một công ty quảng cáo hoặc sử dụng ứng dụng để quản lý lưu lượng truy cập hoặc quảng cáo trên Facebook, hãy đảm bảo việc thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến sẽ không gây ra dữ liệu trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Tạo tài khoản quảng cáo trên Facebook

Để tạo Facebook pixel, bạn cần có tài khoản quảng cáo trên Facebook. Để tạo tài khoản, vào Facebook.

Hướng dẫn từng bước từ Trung tâm trợ giúp của Facebook

Bạn có thể tìm hướng dẫn từng bước về sử dụng Facebook pixel với Shopify tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Gỡ mã Facebook pixel khỏi cửa hàng trực tuyến

Nếu đã thêm ID Facebook pixel vào tùy chọn của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thay thế bằng ID pixel mới bạn tạo trong Facebook.

Nếu đã chỉnh sửa mã chủ đề để thêm Facebook pixel, bạn cần xóa mã pixel mới có thể thêm ID Facebook pixel vào tùy chọn của cửa hàng trực tuyến. Nếu không, cửa hàng của bạn sẽ có nhiều pixel, khiến cho dữ liệu bị trùng lặp hoặc không chính xác trong báo cáo.

Gỡ mã pixel khỏi tệp chủ đề

Nếu bạn đã thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến bằng cách chỉnh sửa chủ đề của cửa hàng trong Shopify, bạn có thể gỡ mã pixel hiện có khỏi tệp theme.liquid.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Current theme (Chủ đề hiện tại), nhấp vào Actions (Thao tác) và chọn Edit code (Chỉnh sửa mã).
  2. Nhấp vào tệp theme.liquid để mở trình chỉnh sửa mã.
  3. Xóa mã Facebook pixel. Bạn có thể tìm thấy mã này giữa thẻ <head></head>.
  4. Nhấp vào Lưu.

Tạo Facebook pixel

Bạn có thể tạo Facebook pixel trong Trình quản lý quảng cáo Facebook. Để biết các bước tạo Facebook pixel, truy cập Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Thêm ID Facebook pixel vào tùy chọn ưu tiên của cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm ID Facebook pixel vào tùy chọn của cửa hàng trực tuyến trong Shopify để tích hợp Facebook pixel với cửa hàng trực tuyến. Sử dụng tích hợp này không yêu cầu chỉnh sửa mã của cửa hàng trực tuyến. Thay vào đó, bạn sẽ nhập ID Facebook pixel trong tùy chọn của cửa hàng trực tuyến. Tìm hướng dẫn chi tiết về kết nối tài khoản Shopify với Facebook trong Trợ giúp dành cho Nhà quảng cáo trên Facebook.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

  2. Trong mục Facebook Pixel, thêm ID Facebook pixel: - Nếu bạn đang thêm pixel lần đầu tiên, hãy nhập ID Facebook pixel:  

    • Nếu bạn đang đổi sang Facebook pixel mới từ Facebook pixel hiện tại, hãy nhấp vào Change (Thay đổi) trước khi nhập ID Facebook pixel mới.
  3. Nhấp vào Lưu.

Sau khi thêm pixel vào cửa hàng trực tuyến, bạn có thể đảm bảo pixel hoạt động bằng cách sử dụng Trình quản lý quảng cáo Facebook. Tìm hiểu về cách để biết Facebook pixel có hoạt động hay không trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Lưu ý: Nếu gần đây bạn đã thêm Facebook pixel vào cửa hàng trực tuyến, bạn cần chờ hoạt động của khách hàng để thấy được dữ liệu bất kỳ trong Trình quản lý quảng cáo Facebook.

Sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel

Sau khi thêm Facebook pixel vào Shopify, pixel sẽ theo dõi một số sự kiện trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể sử dụng dữ liệu sự kiện để tìm hiểu thêm về cách khách hàng tương tác với cửa hàng. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel để tạo chiến dịch và theo dõi lượt chuyển đổi tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Các sự kiện theo dõi một giá trị sử dụng tổng phụ của một đơn hàng, không tính thuế hoặc chi phí vận chuyển.

Sau khi tích hợp Facebook pixel với cửa hàng trực tuyến, pixel tự động theo dõi 6 sự kiện tiêu chuẩn:

Mô tả sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel
Tên sự kiện Mô tả sự kiện
ViewContent Khi khách truy cập xem một trang, ví dụ như trang sản phẩm
Search (Tìm kiếm) Khi khách truy cập tìm kiếm
AddToCart Khi khách truy cập thêm sản phẩm vào giỏ hàng
InitiateCheckout Khi khách truy cập nhấp vào nút thanh toán
AddPaymentInfo Khi khách truy cập nhập thông tin thanh toán trong giao dịch thanh toán
Purchase Khi khách hàng hoàn tất mua và xem trang cảm ơn trong phần thanh toán

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí