Cộng đồng Shopify Collabs

Cộng đồng Shopify Collabs là danh sách người sáng tạo và đơn vị liên kết đã đăng ký và được phê duyệt để hợp tác với bạn và thương hiệu của bạn. Khi có người đăng ký gia nhập cộng đồng, bạn có thể kiểm soát tài khoản nào được phê duyệt và tài khoản nào bị từ chối khỏi Chương trình cộng đồng.

Phản hồi người đăng ký

Nếu có người đăng ký gia nhập Cộng đồng, bạn có thể chọn cách quản lý đơn đăng ký của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chiêu mộ.

 5. Nhấp vào Người đăng ký.

 6. Chọn Người đăng ký mới trong menu thả xuống, sau đó nhấp vào tên của người đăng ký gần đây mà bạn muốn xem lại.

 7. Xem lại đơn đăng ký và thông tin phương tiện truyền thông xã hội do người đăng ký cung cấp.

 8. Bên cạnh tên của người đăng ký, chọn trạng thái bạn muốn đặt cho đơn đăng ký:

 9. Nếu bạn nhấp vào Phê duyệt thì hộp thoại PHÊ DUYỆT NGƯỜI ĐĂNG KÝ sẽ mở ra, sau đó bạn có thể xác nhận phê duyệt và gửi thông báo phê duyệt cho thành viên mới của Cộng đồng.

 10. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn cung cấp mã đơn vị liên kết cho thành viên mới cua Cộng đồng, nhấp vào Thêm ưu đãi dành cho đơn vị liên kết rồi nhập mã.

 11. Nhấp vào Phê duyệt và gửi tin nhắn.

Gửi lời mời trực tiếp đến người sáng tạo

Bạn có thể gửi lời mời trực tiếp đến người sáng tạo nào bạn muốn mời tham gia Cộng đồng Shopify Collabs. Bằng cách gửi lời mời trực tiếp từ ứng dụng Shopify Collabs, bạn sẽ có thể nhanh chóng đào tạo nhập môn người sáng tạo mà bạn tin tưởng, bỏ qua thủ tục đăng ký tham gia cộng đồng.

Trước khi gửi lời mời trực tiếp, bạn cần chuẩn bị tệp CSV có chứa địa chỉ email và mã đơn vị liên kết của người sáng tạo mà bạn muốn mời. Bạn có thể tải xuống mẫu CSV trên trang Người liên hệ, bên dưới Đơn vị liên kết thuộc mục Tải lên tệp. Mẫu CSV có chứa định dạng bắt buộc để nhập thông tin liên hệ của người sáng tạo mới.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Người liên hệ.

 5. Nhấp vào tab Đơn vị liên kết.

 6. Nhấp vào Mời qua email.

 7. Nhấp vào Thêm tệp trong mục Nhập tệp CSV để tải lên tệp CSV có chứa địa chỉ email và mã đơn vị liên kết của người sáng tạo mà bạn muốn mời. Đảm bảo tệp CSV của bạn tuân thủ định dạng của mẫu CSV đã cho.

 8. Trong mục Ưu đãi chào mừng của mục HẠNG HOA HỒNG, chọn một tùy chọn hạng hoa hồng trong menu thả xuống.

 9. Trong mục Ưu đãi chào mừng của mục QUÀ TẶNG, chọn một tùy chọn quà tặng trong menu thả xuống.

 10. Không bắt buộc: Chọn hộp kiểm Thêm tin nhắn chào mừng tùy chỉnh, sau đó nhập tin nhắn dài tối đa 2000 ký tự. Nếu bạn muốn sử dụng tin nhắn đã viết để làm tin nhắn mặc định cho những lời mời trực tiếp trong tương lai, hãy chọn hộp kiểm Đặt làm tin nhắn mặc định.

 11. Xem trước lời mời, sau đó nhấp vào Gửi.

Quản lý thành viên cộng đồng

Bạn có thể quản lý và xem thông tin về các thành viên Cộng đồng trên trang Người liên hệ, tab Thành viên của ứng dụng Shopify Collabs. Bạn có thể truy cập số liệu trên phương tiện truyền thông xã hội về các thành viên cộng đồng, như số lượng người theo dõi, ưu đãi của đơn vị liên kết mà bạn đã cấp cho thành viên và tổng doanh số bán hàng mà họ đã tạo ra cho doanh nghiệp của bạn.

Trong tab Thành viên, nhấp vào tên thành viên cộng đồng bạn muốn xem lại. Thẻ hồ sơ người sáng tạo sẽ mở ra và bạn có thể xem lại thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng, ngày sinh, số liệu phương tiện truyền thông xã hội và nội dung truyền thông xã hội.

Quà tặng

Chỉ có thể gửi quà tặng cho các thành viên cộng đồng.

Tạo quà tặng

Bạn có thể tặng ba loại quà tặng khác nhau cho các thành viên cộng đồng. Bạn có thể chọn gửi Sản phẩm miễn phí, Mã giảm giá (%) hoặc Mã giảm giá ($). Sau khi tạo, quà tặng sẽ được lưu trong Danh sách quà tặng để bạn có thể gửi lại trong tương lai.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chương trình.

 5. Nhấp vào Quà tặng.

 6. Nhấp vào Tạo quà tặng mới rồi chọn loại quà tặng bạn muốn tạo từ danh sách thả xuống.

 7. Trên trang chi tiết quà tặng, nhập tên quà tặng và hoàn thiện chi tiết quà tặng, bao gồm chọn sản phẩm hoặc số tiền giảm giá.

 8. Nhấp vào Tạo quà tặng.

Gửi quà tặng

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chương trình.

 5. Nhấp vào tab Quà tặng.

 6. Trong mục Quà tặng, nhấp vào Gửi quà tặng này bên cạnh quà tặng bạn muốn gửi.

 7. Trong cửa sổ GỬI QUÀ TẶNG mới, nhấp vào Chọn thành viên.

 8. Chọn thành viên cộng đồng bạn muốn gửi quà tặng, sau đó nhấp vào Chọn.

 9. Xác nhận tất cả thông tin, bao gồm phương thức vận chuyển và địa chỉ thanh toán.

 10. Nhấp vào Gửi quà tặng.

Sau khi thành viên cộng đồng nhận được quà tặng, một đơn hàng sẽ được tạo trong trang quản trị Shopify để thực hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí