Tiếp thị trên Facebook

Bạn có thể sử dụng kênh Facebook của Shopify để đồng bộ sản phẩm với danh mục trên Facebook nhằm tạo hoạt động tiếp thị trên Facebook trực tiếp từ Shopify.

Sau khi thiết lập kênh Facebook của Shopify, bạn có thể tạo các hoạt động tiếp thị sau trong Shopify:

Lưu ý: Để hỗ trợ cửa hàng bán lẻ trong dịch COVID-19, Facebook đang quảng cáo thẻ quà tặng của cửa hàng bán lẻ đủ điều kiện đến khách hàng địa phương. Bạn không cần kênh Facebook của Shopify để kết nối sản phẩm thẻ quà tặng với Facebook.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí