Google

Kênh Google tự động đồng bộ sản phẩm và thông tin liên quan về cửa hàng Shopify của bạn với Google Merchant Center. Sau đó, bạn có thể cập nhật sản phẩm đăng tải trên Google trực tiếp từ trang quản trị Shopify. Đối với cửa hàng đủ điều kiện bán hàng tại Hoa Kỳ, sản phẩm được đồng bộ với Google Merchant Center bằng kênh Google của Shopify có thể hiển thị miễn phí trong trang thông tin tìm kiếm trên tab Google Mua sắm có liên quan.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu của kênh Google. Nếu đã sử dụng Google Merchant Center để quản lý nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hoặc tạo Google Ads, bạn có thể muốn xem lại một số cân nhắc trước khi đồng bộ tài khoản Google Merchant Center hiện có.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí