Google

Kênh Google tự động đồng bộ sản phẩm và thông tin liên quan về cửa hàng Shopify của bạn với Google Merchant Center. Sau đó, bạn có thể cập nhật hồ sơ niêm yết sản phẩm Google trực tiếp từ trang quản trị Shopify. Đối với cửa hàng đủ điều kiện bán hàng tại Hoa Kỳ, sản phẩm được đồng bộ với Google Merchant Center bằng kênh Google của Shopify có thể hiển thị miễn phí trong trang thông tin tìm kiếm trên tab Google Mua sắm có liên quan.

Nếu muốn tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google trong Shopify, bạn cần kết nối với cả tài khoản Google Ads. Tìm hiểu thêm về chiến dịch Mua sắm thông minh của Google trong phần trợ giúp của Google Ads. Nếu chiến dịch tiếp thị yêu cầu tùy chỉnh nhiều hơn so với những gì kênh Google có thể đáp ứng, thay vào đó, hãy sử dụng Google Ads để tạo chiến dịch trên Google.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu của kênh Google. Nếu đã sử dụng Google Merchant Center để quản lý nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hoặc tạo Google Ads, bạn có thể muốn xem lại một số cân nhắc trước khi đồng bộ tài khoản Google Merchant Center hiện có.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí