Mua trên Google

Tính năng Mua trên Google cho phép khách hàng mua sản phẩm và thanh toán trực tiếp trên Google ngay khi tìm thấy sản phẩm. Khách hàng có thể tìm thấy sản phẩm của bạn trên Google.

Bạn có thể quản lý đơn hàng, đơn hàng trả lại và các khoản thanh toán thực hiện qua tính năng Mua trên Google trong trang quản trị Shopify. Để sử dụng tính năng Mua trên Google, bạn phải bật Shopify Payments.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí