Thiết lập tính năng Mua trên Google

Tính năng Mua trên Google cho phép khách hàng mua sản phẩm trực tiếp trên Google khi sử dụng Google Tìm kiếm, Google Mua sắm và Trợ lý Google. Sau khi bạn thiết lập tính năng Mua trên Google, khách hàng có thể mua sản phẩm trực tiếp trên Google. Khi giao dịch mua hàng được thực hiện bằng tính năng Mua trên Google, khoản thanh toán sẽ được xử lý bằng Shopify Payments và đơn hàng sẽ hiển thị trong mục Đơn hàng trên trang quản trị Shopify tròng vòng 30 phút. Trước khi sử dụng tính năng Mua trên Google, bạn cần thiết lập kênh Google & YouTube trong trang quản trị Shopify và bật Shopify Payments trong cài đặt Thanh toán.

Yêu cầu về cửa hàng

Để sử dụng tính năng Mua trên Google, bạn cần đảm bảo cửa hàng trực tuyến đáp ứng các yêu cầu của Google Merchant Center:

 • Sử dụng Shopify Payments.
 • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia kênh Google & YouTube.
 • Cửa hàng của bạn phải đặt tại Hoa Kỳ.
 • Cửa hàng phải thực hiện đơn hàng từ Hoa Kỳ lục địa (trừ Alaska, Hawaii và các vùng lãnh thổ không thuộc tiểu bang như Puerto Rico và Guam).
 • Cửa hàng phải luôn hiển thị ít nhất một sản phẩm trên kênh bán hàng Google. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Hiển thị sản phẩm trên kênh Google & YouTube.
 • Phải đặt Thời gian trung chuyển cho tất cả sản phẩm và khu vực vận chuyển của bạn. Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba để quản lý vận chuyển, thời gian trung chuyển sẽ được tự động đặt thành 14 đến 21 ngày làm việc.
 • Không kích hoạt giá đã bao gồm thuế trên cửa hàng.
 • Không kích hoạt ưu đãi giảm giá tự động đối với sản phẩm bạn muốn bán bằng tính năng Mua trên Google.
 • Không áp dụng mã giảm giá cho sản phẩm bạn muốn bán bằng tính năng Mua trên Google.

Thêm tính năng Mua trên Google vào kênh Google & YouTube

Bạn phải thiết lập kênh Google & YouTube trong trang quản trị Shopify để sử dụng tính năng Mua trên Google. Để sử dụng tính năng này, cửa hàng của bạn phải bật Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Google.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Mua trên Google, nhấp vào Bắt đầu.

 5. Trong mục Tìm hiểu về các chính sách của Google trước khi bắt đầu, xem lại các chính sách của Google và nhấp vào Tôi đã hiểu.

 6. Trong mục Kích hoạt Shopify Payments, hãy đảm bảo đã kích hoạt Shopify Payments:

 7. Trong mục Kết nối tài khoản Google Merchant Center, chọn tài khoản Google Merchant Center bạn muốn kết nối, rồi nhấp vào Kết nối.

 8. Trong mục Định cấu hình cài đặt nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, thiết lập Thị trường mục tiêu, Cài đặt vận chuyểnThời hạn trả hàng:

  1. Để chọn thị trường mục tiêu, nhấp vào Chọn trong mục Thị trường mục tiêu.
  2. Trong cửa sổ Chọn thị trường mục tiêu, chọn Hoa Kỳ làm quốc gia nhận hàng và ngôn ngữ của bạn.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).
  4. Để thiết lập Cài đặt vận chuyển, nhấp vào Chọn trong mục Cài đặt vận chuyển.
  5. Trong hộp thoại Định cấu hình cài đặt vận chuyển, chọn Thiết lập cài đặt vận chuyển theo cách thủ công hoặc Tự động nhập cài đặt vận chuyển.
  6. Nhấp vào Save (Lưu).
  7. Không bắt buộc: Nếu chọn Thiết lập cài đặt vận chuyển theo cách thủ công, bạn cần nhập thời gian xử lý trong Google Merchant Center. Đừng quên chọn Thanh toán trên Google (Mua trên Google)]. Để biết thêm thông tin về quy trình định cấu hình cài đặt vận chuyển trong Google Merchant Center, hãy tham khảo trên Google Merchant Center Trợ giúp.
  8. Để đặt thời hạn trả hàng, nhấp vào Chọn trong mục Thời hạn trả hàng.
  9. Trong cửa sổ Đặt thời hạn trả hàng, nhập số ngày mà khách hàng có thể hoàn tất đơn hàng trả lại hoặc chọn Bảo hành trọn đời.
  10. Nhấp vào Save (Lưu).
 1. Trong mục Cung cấp email dịch vụ khách hàng, nhập email dịch vụ khách hàng rồi nhấp vào Lưu. Sau khi bạn nhập địa chỉ email dịch vụ khách hàng, Google sẽ sử dụng email dịch vụ khách hàng để gửi email xác minh. Bạn cần nhấp vào liên kết xác minh trong email và xác minh địa chỉ email của bạn.

 2. Trong mục Điều khoản và điều kiện, xem lại điều khoản dịch vụ Mua trên Google của Google và nhấp vào Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản.

Google sẽ đánh giá tài khoản và sản phẩm của bạn trước khi phê duyệt cho bạn sử dụng tính năng Mua trên Google. Trong quá trình phê duyệt, có thể mất từ 24 đến 72 giờ để thay đổi tài khoản của bạn từ trạng thái Đang chờ xử lý sang Đang hoạt động.

Tạm dừng hoặc xóa tính năng Mua trên Google

Bạn có thể tạm dừng tính năng Mua trên Google hoặc xóa tính năng này khỏi kênh Google & YouTube. Nếu bạn tạm dừng tính năng Mua trên Google trên kênh Google & YouTube, cài đặt của bạn sẽ được lưu. Nếu bạn hủy đăng ký tính năng Mua trên Google, cài đặt của bạn sẽ bị xóa.

Tạm dừng tính năng Mua trên Google

Nếu bạn tạm dừng tính năng Mua trên Google, cài đặt sẽ được lưu lại cho đến khi bạn tiếp tục sử dụng tính năng Mua trên Google.

Các bước thực hiện:

 1. Trong kênh bán hàng của Google, nhấp vào Tổng quan.

 2. Trong mục Thanh toán trên Google, nhấp vào Tạm dừng.

 3. Trong hộp thoại mới Tạm dừng tính năng Mua trên Google?, nhấp vào Tạm dừng.

Gỡ tính năng Mua trên Google

Nếu bạn tắt tính năng Mua trên Google, cài đặt của bạn sẽ không được lưu lại. Khi muốn bật tính năng Mua trên Google, bạn phải hoàn tất lại các bước thiết lập tính năng Mua trên Google.

Các bước thực hiện:

 1. Trong kênh bán hàng của Google, nhấp vào Tổng quan.

 2. Trong mục Thanh toán trên Google, nhấp vào Tắt.

 3. Trong hộp thoại mới Tắt tính năng Mua trên Google, nhấp vào Tắt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí