Tiêu chuẩn nhà bán lẻ và xếp hạng người bán

Nếu muốn sử dụng tính năng Mua trên Google trên kênh Google, cửa hàng Shopify của bạn cần duy trì tiêu chuẩn nhà bán lẻ tốt và đạt xếp hạng người bán cao trên Google.

Tiêu chuẩn nhà bán lẻ

Tiêu chuẩn nhà bán lẻ là thước đo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khi sử dụng tính năng Mua trên Google. Các tiêu chuẩn này cũng xác định những vấn đề mà doanh nghiệp của bạn có thể cải thiện khi sử dụng tính năng Mua trên Google. Nếu xếp hạng của bạn thấp, Google sẽ gửi email thông báo cho bạn và đưa ra lý do chính dẫn đến xếp hạng thấp để bạn có thể cải thiện.

Tiêu chuẩn nhà bán lẻ được xác định dựa trên nhiều nguồn, bao gồm Tỷ lệ lỗi mặt hàng, Tỷ lệ lỗi vận chuyển, Tỷ lệ lỗi giao hàng và Tỷ lệ lỗi hoàn trả:

  • Tỷ lệ lỗi mặt hàng: Nếu bạn hủy một mặt hàng trong đơn hàng, không thực hiện đơn hàng trong thời gian xử lý quy định hoặc sản phẩm nhận được xếp hạng thấp, tỷ lệ lỗi mặt hàng sẽ bị ảnh hưởng.
  • Tỷ lệ lỗi vận chuyển: Nếu đơn hàng được vận chuyển muộn hơn thời gian xử lý quy định, giao hàng muộn hơn thời gian xử lý quy định, thiếu mã theo dõi hoặc có mã theo dõi nhưng không chính xác, tỷ lệ lỗi vận chuyển sẽ bị ảnh hưởng.
  • Tỷ lệ lỗi giao hàng: Nếu đơn hàng được vận chuyển đúng thời gian nhưng giao hàng trễ hoặc giao hàng bằng dịch vụ vận chuyển không phù hợp, tỷ lệ lỗi giao hàng sẽ bị ảnh hưởng.
  • Tỷ lệ lỗi hoàn trả: Nếu đơn hàng bị trả lại nhưng không được xử lý trong vòng 2 ngày làm việc hoặc gặp vấn đề về mã theo dõi, tỷ lệ lỗi hoàn trả sẽ bị ảnh hưởng.

Để giữ vững lòng tin của khách hàng, hãy duy trì những Tiêu chuẩn nhà bán lẻ cao. Nếu bạn liên tục nhận được xếp hạng thấp, tài khoản Mua trên Google của bạn có thể bị tạm ngưng.

Để biết thêm thông tin về Tiêu chuẩn nhà bán lẻ, hãy tham khảo phần Giới thiệu tiêu chuẩn nhà bán lẻ và chính sách của chương trình Mua trên Google trên trang Google Merchant Center Trợ giúp.

Xếp hạng người bán trên Google

Khi bạn bán hàng bằng tính năng Mua trên Google, xếp hạng người bán chính là thước đo hiệu suất. Xếp hạng người bán được xác định dựa trên nhiều nguồn, bao gồm Đánh giá của khách hàng qua Google và Tiêu chuẩn nhà bán lẻ.

Để giữ vững lòng tin của khách hàng, hãy duy trì tiêu chuẩn người bán cao.

Để biết thêm thông tin về xếp hạng người bán trên Google, hãy tham khảo phần Xếp hạng người bán trên trang Google Merchant Center Trợ giúp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí