Tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Sau khi kết nối tài khoản Google Ads với kênh Google của Shopify, bạn có thể tạo phương thức tự động hóa trong Shopify cho chiến dịch Mua sắm thông minh của Google.

Chiến dịch Mua sắm thông minh của Google là quảng cáo trả phí có thể giúp bạn quảng bá sản phẩm và tăng lưu lượng truy cập vào cửa hàng trực tuyến. Những chiến dịch này có thể giúp bạn tiếp thị lại với khách hàng hiện tại, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng mới cũng như kết nối với khách hàng mới trên nhiều nền tảng và định dạng quảng cáo mà Google sở hữu. Chiến dịch Mua sắm thông minh sử dụng mô hình máy học dựa trên doanh số của cửa hàng, do đó các chiến dịch này sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất ở những cửa hàng có doanh số ổn định. Tìm hiểu thêm về chiến dịch Mua sắm thông minh của Google trong phần trợ giúp của Google Ads.

Bạn có thể quản lý và giám sát chiến dịch Mua sắm thông minh từ trang Tiếp thị > Tự động hóa trong Shopify. Tuy nhiên, để chỉnh sửa cài đặt Google Mua sắm hoặc đồng bộ sản phẩm mới, vào kênh Google.

Tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Sau khi bạn thiết lập kênh Google, một trong những tự động hóa tiếp thị mà bạn có thể thiết lập trong Shopify là chiến dịch Mua sắm thông minh của Google.

Khi tạo hoạt động tiếp thị hoặc quá trình tự động hóa trong Shopify, bạn có thể chọn lưu dưới dạng bản nháp hoặc đăng khi đã sẵn sàng để bạn chuẩn bị trước cho việc tiếp thị của mình.

Các bước thực hiện:

Chi tiết về hoạt động trong chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Ngân sách chiến dịch (hằng ngày) - Ngân sách trung bình hằng ngày, tính bằng USD. Ngân sách phụ thuộc vào hạng mục sản phẩm (các mặt hàng có giá cao hơn thường có chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi cao hơn).

Quản lý chiến dịch Google Mua sắm

Bạn có thể xem lại tác động của chiến dịch Google Mua sắm từ trang Tiếp thị > Tự động hóa trong Shopify. Bạn có thể xem lại những thông tin sau:

 • Tổng số hàng bán - tổng số hàng bán được từ chiến dịch Google Mua sắm
 • Tổng số lần hiển thị - tổng số lần quảng cáo Google Mua sắm hiển thị trên Google
 • Tổng số lượt nhấp - tổng số lượt nhấp vào quảng cáo
 • Tổng đơn hàng - tổng số đơn hàng từ chiến dịch Google Mua sắm
 • Chi phí mỗi lượt nhấp - số tiền trung bình phải trả cho mỗi lần nhấp vào quảng cáo
 • Chi phí trên mỗi chuyển đổi - tổng chi phí quảng cáo chia cho tổng số đơn hàng

Bạn có thể chỉnh sửa số tiền đã phân bổ cho ngân sách trung bình hàng ngày hoặc tạm dừng chiến dịch bằng cách nhấp vào Manage Campaign (Quản lý chiến dịch).

Bạn cũng có thể tự tính lợi nhuận thu về trên chi phí quảng cáo (ROAS) bằng cách lấy tổng doanh số có được nhờ chiến dịch quảng cáo chia cho tổng chi phí quảng cáo. Nếu ROAS cao hơn 0 thì tức là chiến dịch quảng cáo đang mang lại những kết quả tích cực.

Các chiến dịch sử dụng công nghệ máy học nên sẽ cần thời gian để tối ưu hóa cho ngân sách, sản phẩm và đối tượng cụ thể. Để đảm bảo bạn có đủ dữ liệu, hãy chạy chiến dịch trong ít nhất 14 ngày mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trước khi bắt đầu đánh giá hiệu quả. Tìm hiểu cách đo lường thành công của chiến dịch trong phần trợ giúp của Google Ads.

Chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Bạn có thể chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa bản nháp và tự động hóa đã đăng để có thể quản lý chiến dịch Mua sắm thông minh của Google từ Shopify.

Khi chỉnh sửa bản nháp của hoạt động tiếp thị hoặc tự động hóa, bạn có thể lưu thay đổi hoặc đăng. Bản nháp của hoạt động tiếp thị được liệt kê trên trang Tiếp thị và bản nháp của tự động hóa được liệt kê trên trang Tiếp thị > Tự động hóa.

Để xóa hoạt động tiếp thị bạn đã tạo trong Shopify, vào mục Tiếp thị trong phần trang quản trị Shopify, rồi nhấp vào Chiến dịch. Chọn hoạt động tiếp thị bạn muốn xóa, nhấp vào Delete activity(Xóa hoạt động), rồi nhấp vào Xóa hoạt động lần nữa để xác nhận lựa chọn.

Khi xóa hoạt động hoặc quá trình tự động hóa tiếp thị trong Shopify, bạn sẽ không bị tính phí cho nội dung đó nữa. Shopify đồng bộ với dịch vụ liên quan để cập nhật mọi thay đổi bạn thực hiện cho tài khoản. Khi hoạt động hoặc quá trình tự động hóa đang bị xóa bên ngoài Shopify, trạng thái của nội dung này trong Shopify là Being deleted (Đang bị xóa). Sau khi bị xóa hoàn toàn bên ngoài Shopify, hoạt động sẽ bị xóa khỏi danh sách trong Shopify. Sau khi xóa, hoạt động hoặc quá trình tự động hóa tiếp thị sẽ biến mất vĩnh viễn.

Cần xóa hoạt động tiếp thị được tạo bên ngoài Shopify khỏi dịch vụ đã tạo hoạt động đó.

Tìm kiếm trợ giúp với Google Ads

Liên hệ với Bộ phận trợ giúp của Google Ads để được trợ giúp về các chủ đề sau:

 • lập và xuất hóa đơn cho Google Ads
 • chính sách, đánh giá quảng cáo và tối ưu hóa chiến dịch
 • thiết lập các loại quảng cáo mà kênh Google không hỗ trợ, ví dụ như chiến dịch video
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

Bạn có thể liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp thiết lập hoặc sử dụng kênh Google.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí