Tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Sau khi kết nối tài khoản Google Ads với kênh Google của Shopify, bạn có thể tạo phương thức tự động hóa trong Shopify cho chiến dịch Mua sắm thông minh của Google.

Chiến dịch Mua sắm thông minh của Google là quảng cáo trả phí có thể giúp bạn quảng bá sản phẩm và tăng lưu lượng truy cập vào cửa hàng trực tuyến. Những chiến dịch này có thể giúp bạn tiếp thị lại với khách hàng hiện tại, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng mới cũng như kết nối với khách hàng mới trên nhiều nền tảng và định dạng quảng cáo mà Google sở hữu. Chiến dịch Mua sắm thông minh sử dụng mô hình máy học dựa trên doanh số của cửa hàng, do đó các chiến dịch này sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất ở những cửa hàng có doanh số ổn định. Tìm hiểu thêm về chiến dịch Mua sắm thông minh của Google trong phần trợ giúp của Google Ads.

Bạn có thể quản lý và giám sát chiến dịch Mua sắm thông minh từ trang Tiếp thị > Tự động hóa trong Shopify. Tuy nhiên, để chỉnh sửa cài đặt Google Mua sắm hoặc đồng bộ sản phẩm mới, vào kênh Google.

Tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Sau khi bạn thiết lập kênh Google, một trong những tự động hóa tiếp thị mà bạn có thể thiết lập trong Shopify là chiến dịch Mua sắm thông minh của Google.

Khi tạo hoạt động tiếp thị hoặc quá trình tự động hóa trong Shopify, bạn có thể chọn lưu dưới dạng bản nháp hoặc đăng khi đã sẵn sàng để bạn chuẩn bị trước cho việc tiếp thị của mình.

Các bước thực hiện:

Khi bắt đầu quảng cáo bằng Chiến dịch Mua sắm thông minh, bạn có thể kiếm được tín dụng quảng cáo lên đến 150 USD trong 30 ngày đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Kiếm tín dụng Google Ads.

Chi tiết về hoạt động trong chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Ngân sách chiến dịch (hằng ngày) - Ngân sách trung bình hằng ngày, tính bằng USD. Ngân sách phụ thuộc vào hạng mục sản phẩm (các mặt hàng có giá cao hơn thường có chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi cao hơn).

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí