Tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Sau khi kết nối tài khoản Google Ads với kênh Google của Shopify, bạn có thể tạo phương thức tự động hóa trong Shopify cho chiến dịch Mua sắm thông minh của Google.

Chiến dịch Mua sắm thông minh của Google là quảng cáo trả phí có thể giúp bạn quảng bá sản phẩm và tăng lưu lượng truy cập vào cửa hàng trực tuyến. Những chiến dịch này có thể giúp bạn tiếp thị lại với khách hàng hiện tại, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng mới cũng như kết nối với khách hàng mới trên nhiều nền tảng và định dạng quảng cáo mà Google sở hữu. Chiến dịch Mua sắm thông minh sử dụng mô hình máy học dựa trên doanh số của cửa hàng, do đó các chiến dịch này sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất ở những cửa hàng có doanh số ổn định. Tìm hiểu thêm về chiến dịch Mua sắm thông minh của Google trong phần trợ giúp của Google Ads.

Bạn có thể quản lý và giám sát chiến dịch Mua sắm thông minh từ trang Tiếp thị > Tự động hóa trong Shopify. Tuy nhiên, để chỉnh sửa cài đặt Google Mua sắm hoặc đồng bộ sản phẩm mới, vào kênh Google.

Tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Sau khi bạn thiết lập kênh Google, một trong những tự động hóa tiếp thị mà bạn có thể thiết lập trong Shopify là chiến dịch Mua sắm thông minh của Google.

Khi tạo hoạt động tiếp thị hoặc quá trình tự động hóa trong Shopify, bạn có thể chọn lưu dưới dạng bản nháp hoặc đăng khi đã sẵn sàng để bạn chuẩn bị trước cho việc tiếp thị của mình.

Các bước thực hiện:

Để giúp bạn bắt đầu sử dụng Google Ads, hãy nhận 500 USD tín dụng quảng cáo khi bạn chi tiêu 500 USD trong vòng 60 ngày. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo phần Tích lũy tín dụng Google Ads.

Chi tiết về hoạt động trong chiến dịch Mua sắm thông minh của Google

Ngân sách chiến dịch (hằng ngày) - Ngân sách trung bình hằng ngày, tính bằng USD. Ngân sách phụ thuộc vào hạng mục sản phẩm (các mặt hàng có giá cao hơn thường có chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi cao hơn).

Đồng bộ ưu đãi giảm giá

Ưu đãi giảm giá được tạo trong trang quản trị Shopify đồng bộ với quảng cáo của Google, trang thông tin miễn phí và Mua trên Google. Tỷ lệ phần trăm, số tiền cố định và mã giảm giá tự động đồng bộ với Google. Ưu đãi giảm giá mua X được Y không đồng bộ với Google. Nếu muốn cung cấp ưu đãi giảm giá mua x được y, bạn cần thiết lập ưu đãi giảm giá trong Google Merchant Center.

Nếu muốn xóa ưu đãi giảm giá đã đồng bộ khỏi Google, bạn có thể kết thúc khuyến mãi trong Google Merchant Center. Tìm hiểu cách Chỉnh sửa khuyến mãi hoặc thay đổi trạng thái khuyến mãi trong Google Merchant Center Trợ giúp.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí