Kho hàng tại địa phương của Google

Nếu quản lý hàng trong kho bằng nhiều địa điểm, bạn có thể sử dụng kho hàng tại địa phương để quảng bá sản phẩm cho hoạt động mua sắm tại địa phương khi khách hàng tìm kiếm bằng Google. Kho hàng tại địa phương dành cho hoạt động khám phá địa phương giúp Google hiển thị cho khách hàng vị trí của sản phẩm để khách hàng có thể mua tại địa điểm thuận tiện cho họ.

Sau khi thiết lập kho hàng tại địa phương, bạn có thể niêm yết sản phẩm tại địa phương dưới dạng quảng cáo kho hàng tại địa phươnghồ sơ địa phương miễn phí.

Yêu cầu

Trước khi thiết lập kho hàng tại địa phương trong Shopify, bạn cần đảm bảo đã thiết lập cửa hàng và hồ sơ Kinh doanh trên Google của bạn để đáp ứng yêu cầu của Google cho việc niêm yết sản phẩm dưới dạng quảng cáo tại địa phương hoặc hồ sơ miễn phí.

Thiết lập Kho hàng tại địa phương

Để có thể sử dụng kho hàng tại địa phương trong Shopify, bạn cần thiết lập kho hàng tại địa phương trong Google Merchant Center. Sau khi thiết lập kho hàng tại địa phương, bạn có thể bắt đầu niêm yết sản phẩm dưới dạng quảng cáo kho hàng tại địa phương hoặc hồ sơ địa phương miễn phí để khách hàng tìm kiếm bằng Google.

Bước 1: Thiết lập kho hàng tại địa phương trong Google Merchant Center

Để có thể niêm yết sản phẩm dưới dạng hồ sơ địa phương, bạn cần thiết lập kho hàng tại địa phương trong Google Merchant Center.

Để hoàn tất quá trình thiết lập kho hàng tại địa phương, tham khảo Hướng dẫn nhập môn về kho hàng tại địa phương trong trang Google Merchant Center Trợ giúp.

Bước 2: Thiết lập kho hàng tại địa phương trong Shopify

Sau khi đã bật kho hàng tại địa phương trong Google Merchant Center, bạn có thể bật kho hàng tại địa phương trong kênh bán hàng Google.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Google.

  2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  3. Trong Quảng cáo kho hàng tại địa phương, chọn tùy chọn đồng bộ hàng trong kho từ POS với Google Merchant Center.

  4. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí