Kho hàng tại địa phương của Google

Nếu quản lý hàng trong kho bằng nhiều địa điểm, bạn có thể sử dụng kho hàng tại địa phương để quảng bá sản phẩm cho hoạt động mua sắm tại địa phương khi khách hàng tìm kiếm bằng Google. Kho hàng tại địa phương dành cho hoạt động khám phá địa phương giúp Google hiển thị cho khách hàng vị trí của sản phẩm để khách hàng có thể mua tại địa điểm thuận tiện cho họ.

Sau khi thiết lập kho hàng tại địa phương, bạn có thể niêm yết sản phẩm tại địa phương dưới dạng quảng cáo kho hàng tại địa phươnghồ sơ địa phương miễn phí.

Yêu cầu

Để có thể thiết lập kho hàng tại địa phương trong Shopify, đảm bảo cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

Yêu cầu của Shopify

  • Bạn cần sử dụng Shopify POS.
  • Bạn cần bán hàng từ địa điểm bán lẻ thực tế.
  • Bạn cần có kho hàng Shopify Point of Sale. Bạn có thể thêm số lượng sản phẩm tại từng địa điểm bán lẻ.
  • Bạn cần có ít nhất 10 sản phẩm.

Yêu cầu của Google

Thiết lập kho hàng tại địa phương

Bước 1: Vào hướng dẫn thiết lập dành cho kho hàng tại địa phương của Google

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Google.
  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng
  4. Cuộn xuống mục kho hàng tại địa phương của Google.
  5. Nhấp vào Bắt đầu để vào phần hướng dẫn thiết lập.

Bước 2: Tạo Hồ sơ kinh doanh trên Google

Trong hướng dẫn thiết lập, nhấp vào Tạo hồ sơ để đăng ký Hồ sơ kinh doanh trên Google miễn phí. Nếu bạn đã có Hồ sơ kinh doanh trên Google thì nhấp vào Tôi đã có hồ sơ.

Hồ sơ kinh doanh trên Google cho phép bạn thêm cửa hàng bán lẻ vào Google để các địa điểm của bạn hiển thị trên Google Maps và tìm kiếm. Khi thêm địa điểm, đảm bảo rằng bạn sử dụng cùng địa chỉ với địa điểm bán lẻ trong Shopify để thông tin về kho hàng có thể đồng bộ liền mạch.

Bước 3: Chuẩn bị sản phẩm để đồng bộ

Bạn phải có ít nhất 10 sản phẩm ở trạng thái đã phê duyệt trong mục Sản phẩm đăng tải trong Google của cửa hàng > Trang Tổng quan, sản phẩm đã sẵn sàng đồng bộ. Nhấp vào Tôi đã hiểu để xác nhận rằng sản phẩm của bạn đáp ứng những yêu cầu này.

Bước 4: Liên kết tài khoản Google

Sau khi xác nhận các yêu cầu để chuẩn bị sản phẩm cho quá trình đồng bộ, bạn phải liên kết Hồ sơ kinh doanh trên Google với tài khoản Google Merchant Center. Trong bước Liên kết tài khoản, nhập địa chỉ email bạn dùng để tạo Hồ sơ kinh doanh trên Google và nhấp vào Liên kết.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí