Di chuyển sang kênh bán hàng Google mới

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, kênh bán hàng Google sẽ do Google quản lý. Như vậy, kênh bán hàng Google sẽ di chuyển sang trải nghiệm ứng dụng mới. Bạn không cần thực hiện thao tác nào để hoàn tất việc di chuyển này. Đây là cập nhật tự động và sau khi cập nhật kênh, bạn sẽ nhận được thông báo trên kênh bán hàng Google. Việc truy cập vào kênh bán hàng Google sẽ không bị gián đoạn trong quá trình di chuyển này. Sau khi cập nhật kênh bán hàng Google, bạn có thể liên hệ với Google hoặc Shopify để được hỗ trợ.

Cài đặt quyền ứng dụng và thông tin cá nhân của bạn tương tự trải nghiệm ứng dụng trước đây. Bạn có thể tiếp tục chọn cách thu thập và chia sẻ dữ liệu giữa cửa hàng trực tuyến của bạn và Google.

Chọn không cập nhật kênh bán hàng Google

Nếu không muốn tham gia cập nhật kênh bán hàng trên Google, bạn cần gỡ cài đặt kênh bán hàng Google khỏi trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Bên cạnh Google, nhấp vào Xóa.

  3. Trong cửa sổ Xóa Google, xác nhận bạn muốn xóa kênh, sau đó nhấp vào Xóa Google.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí