Yêu cầu về kênh Google

Để sử dụng kênh Google của Shopify, cửa hàng Shopify của bạn cần đáp ứng một số yêu cầu.

Yêu cầu của cửa hàng

Để sử dụng kênh Google, bạn cần đảm bảo cửa hàng trực tuyến đáp ứng các yêu cầu của Google Merchant Center:

 • Bạn cần một cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu.
 • Bạn cần thêm một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hợp lệ trong trang quản trị Shopify.
 • Bạn cần thêm Chính sách hoàn tiền và Điều khoản dịch vụ cho cửa hàng trực tuyến. Tìm hiểu thêm về cách thêm chính sách cửa hàng vào Shopify. Các chính sách này phải có trong menu điều hướng tại chân trang. Nếu bạn chưa thêm chính sách cửa hàng vào menu điều hướng tại chân trang, nhấp vào Thêm chính sách hoàn tiền và điều khoản dịch vụ vào menu điều hướng tại chân trang trong danh sách kiểm tra thiết lập.
 • Bạn cần thêm thông tin liên hệ vào trang trong cửa hàng trực tuyến và để khách hàng thấy được thông tin này. Bạn cần cung cấp ít nhất 2 phương thức liên hệ như địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư. Google không tính biểu mẫu liên hệ là phương thức liên hệ. Tìm hiểu thêm về thêm thông tin liên hệ.
 • Bạn cần vận chuyển đến một trong những quốc gia được hỗ trợ và bán bằng đơn vị tiền tệ phù hợp với quốc gia đó. Kênh Google không hỗ trợ các quốc gia đang trong giai đoạn beta của Google.

Tùy thuộc vào quốc gia bạn vận chuyển sản phẩm, có thể bạn cần thiết lập phí vận chuyển để đáp ứng yêu cầu của Google Merchant Center.

Trong quá trình thiết lập, bạn có thể xem danh sách kiểm tra các tác vụ cần hoàn tất để cửa hàng đáp ứng yêu cầu của Google Merchant Center. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên cạnh yêu cầu để truy cập trang trong Shopify nhằm hoàn tất các tác vụ liên quan.

Thêm thông tin liên hệ

Google Merchant Center có hướng dẫn nghiêm ngặt về hiển thị thông tin liên hệ trên trang web hiển thị với khách hàng. Nếu bạn đã thiết lập trang liên hệ trên trang web của mình, hãy đảm bảo khách hàng có thể thấy ít nhất hai trong các thông tin sau về doanh nghiệp:

 • địa chỉ gửi thư
 • số điện thoại
 • địa chỉ email

Google không tính biểu mẫu liên hệ là phương thức liên hệ.

Nếu trên cửa hàng của bạn chưa có thông tin này và bạn không chắc nên hiển thị thông tin này ở đâu, hãy xem Trang để tìm hiểu cách thêm trang About us (Giới thiệu) vào cửa hàng.

Yêu cầu về tài khoản Google

Để thiết lập kênh Google, bạn cần có tài khoản Google và tài khoản Google Merchant Center. Google Merchant Center là công cụ giúp tải dữ liệu về cửa hàng và sản phẩm lên Google, cũng như cung cấp cho các chiến dịch Mua sắm thông minh của Google và các dịch vụ khác của Google. Tìm hiểu thêm về Google Merchant Center.

Nếu muốn tạo chiến dịch Mua sắm thông minh, bạn cũng cần có tài khoản Google Ads. Nếu chưa có tài khoản Google, bạn có thể tạo khi thiết lập kênh Google.

Tài khoản Google Merchant Center phải liên kết với miền đã xác minh nhưng chưa liên kết với tài khoản khác. Khi bạn kết nối tài khoản Google Merchant Center với kênh Google, miền của cửa hàng Shopify sẽ tự động được xác nhận quyền sở hữu, trừ trường hợp miền đã liên kết với một tài khoản Google khác. Nếu miền của bạn liên kết với tài khoản Google Merchant Center khác, bạn có thể chuyển xác nhận quyền sở hữu miền đến tài khoản Google Merchant Center đã kết nối với Shopify.

Cân nhắc trước khi đồng bộ tài khoản Google Merchant Center hiện có với Shopify

Khi thiết lập kênh Google và kết nối tài khoản Google Merchant Center hiện có, những thông tin sau sẽ đồng bộ từ cửa hàng Shopify sang Google:

 • miền của cửa hàng trực tuyến
 • thông tin sản phẩm cho sản phẩm có sẵn trên cửa hàng trực tuyến
 • các cài đặt cửa hàng Shopify liên quan như vận chuyển và thuế

Mọi thay đổi bạn thực hiện với cài đặt trong Google Merchant Center đều có thể ảnh hưởng đến khả năng đồng bộ tài khoản của kênh Google và mọi chiến dịch Mua sắm thông minh của Google mà bạn đang chạy.

Kênh Google đồng bộ sản phẩm của bạn trong một bước riêng sau khi kết nối tài khoản Merchant Center. Nếu bạn đã thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm thì có thể ghi đè để tránh mâu thuẫn giữa cửa hàng Shopify và tài khoản Merchant Center. Để biết thêm thông tin về cách quản lý sản phẩm được đồng bộ, xem Đồng bộ sản phẩm.

Yêu cầu vận chuyển

Tùy thuộc vào nơi bạn vận chuyển sản phẩm, bạn có thể cần thiết lập phí vận chuyển để đáp ứng yêu cầu của kênh Google thì mới có thể dùng ứng dụng. Tìm hiểu thêm về cài đặt vận chuyển bắt buộc trong Google Merchant Center Trợ giúp.

Kênh Google chỉ hỗ trợ phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển đối với một số hãng vận chuyển và dịch vụ tại Úc, Đức và Hoa Kỳ. Xác nhận hãng vận chuyển và dịch vụ nào được Google hỗ trợ trên Google Merchant Center Trợ giúp. Nếu bạn sử dụng hãng vận chuyển không được hỗ trợ hoặc sinh sống tại quốc gia hoặc vùng khác, bạn cần dùng phí vận chuyển tùy chỉnh.

Nếu cần thêm phí vận chuyển cho kênh Google, bạn có thể chọn tự động nhập cài đặt vận chuyển từ cửa hàng hoặc có thể thiết lập thủ công phí vận chuyển trong Google Merchant Center. Khi nhập cài đặt vận chuyển từ cửa hàng để sử dụng trong kênh Google, bạn cần cân nhắc một số điều sau:

 • Bạn có thể nhập phí để vận chuyển sản phẩm đến một quốc gia duy nhất.
 • Bạn cần thiết lập khu vực vận chuyển đối với quốc gia sẽ gửi sản phẩm.

Nếu không muốn sử dụng các phí vận chuyển này, bạn có thể thiết lập thủ công phí vận chuyển trong Google Merchant Center. Bạn có thể thay đổi cách thiết lập phí vận chuyển đối với kênh Google bất kỳ lúc nào.

Tự động nhập cài đặt vận chuyển từ cửa hàng

Khi thiết lập kênh Google, bạn chọn quốc gia để gửi sản phẩm. Sau khi chọn quốc gia, bạn sẽ thấy mình có cần thêm phí vận chuyển hay không.

Nếu cần thêm phí vận chuyển, bạn sẽ nhận được lời nhắc Bắt buộc phải có phí vận chuyển. Nếu bạn đã thiết lập khu vực vận chuyển cho quốc gia mà bạn vận chuyển sản phẩm, bạn có thể tự động nhập cài đặt vận chuyển từ cửa hàng của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Vào kênh Google > Overview (Tổng quan) rồi nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, nhấp vào Chọn bên cạnh Cài đặt vận chuyển.
 3. Bên dưới Import method (Phương thức nhập), chọn Automatically import shipping settings (Tự động nhập cài đặt vận chuyển). Shopify kiểm tra xem có thể nhập cài đặt vận chuyển từ cửa hàng hay không: - Nếu cài đặt vận chuyển đáp ứng các điều kiện, các cài đặt sẽ được nhập từ cửa hàng và bạn đã hoàn tất.

  • Nếu cài đặt vận chuyển không đáp ứng các điều kiện thì sẽ không được nhập.
 4. Nếu không thể nhập cài đặt vận chuyển, bạn có thể chọn Manually set up shipping settings in Google Merchant Center (Thiết lập thủ công cài đặt vận chuyển trong Google Merchant Center). Tìm hiểu thêm về thiết lập phí vận chuyển trong Google Merchant Center trong Google Merchant Center Trợ giúp.

Yêu cầu đối với sản phẩm

Google yêu cầu thông tin cụ thể về các sản phẩm trước khi bạn có thể đăng bán trên Google. Kênh Google sẽ nhập dữ liệu về sản phẩm hiện có của bạn từ Shopify, nhưng bạn có thể cần bổ sung một số thông tin trước khi đồng bộ các sản phẩm với Google Merchant Center.

Hầu hết các sản phẩm chỉ cần thêm thông tin sau:

 • Danh mục sản phẩm của Google
 • số nhận dạng sản phẩm duy nhất

Google cũng có các yêu cầu cụ thể cho các danh mục sản phẩm sau:

 • Hàng may mặc và phụ kiện
 • Nội dung đa phương tiện
 • Sách

Các tùy chọn sản phẩm, kể cả các mẫu mã, đều phải bằng tiếng Anh thì mới có thể đồng bộ hóa với Google.

Danh mục sản phẩm của Google

Để đảm bảo sản phẩm của bạn được phân loại chính xác trên Google, bạn nên thêm Danh mục sản phẩm của Google vào sản phẩm. Nếu bạn không thêm danh mục sản phẩm thì Google sẽ tự động chỉ định danh mục cho sản phẩm nhưng có thể bạn sẽ gặp lỗi. Vui lòng đọc Hướng dẫn của Google về danh mục sản phẩm để tìm hiểu thêm.

Số nhận dạng sản phẩm duy nhất

Google yêu cầu bạn phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất cho từng sản phẩm. Các số nhận dạng này giúp Google khớp sản phẩm của bạn với các sản phẩm tương tự trên Google Mua sắm. Nếu các số nhận dạng này không chính xác thì Google sẽ không đăng sản phẩm của bạn và tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ hoạt động. Tìm hiểu thêm về số nhận dạng sản phẩm duy nhất từ phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Nếu sản phẩm có GTIN (Global Trade Item Number nghĩa là Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), bạn cần thêm số này rồi mới có thể đăng sản phẩm. Bạn có thể thêm số GTIN vào phần thông tin chi tiết của mẫu mã sản phẩm.

Đối với các sản phẩm không có GTIN, bạn cần thêm MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) và thương hiệu vào dữ liệu sản phẩm trong kênh Google.

Yêu cầu cụ thể cho từng Danh mục sản phẩm của Google

Google có các yêu cầu cụ thể đối với sản phẩm nằm trong các Danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện, Nội dung đa phương tiện hoặc Sách của Google. Sau khi chọn danh mục cho mỗi sản phẩm trong kênh Google, bạn cần thêm thông tin sản phẩm bổ sung này.

Yêu cầu đối với sản phẩm trong danh mục Hàng may mặc và phụ kiện

Các sản phẩm thuộc danh mục Hàng may mặc và phụ kiện có thể yêu cầu dữ liệu sản phẩm cụ thể trước khi đăng. Để xác định xem bạn có cần đưa vào dữ liệu sản phẩm hay không, vui lòng xem Hướng dẫn trợ giúp của Google Merchant Center để tìm hiểu các thông tin sau:

Yêu cầu đối với sản phẩm thuộc nội dung đa phương tiện

Các sản phẩm thuộc danh mục Âm nhạc, Phim hoặc Trò chơi điện tử phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất là UPC, EAN hoặc JAN. Tìm hiểu thêm số nhận dạng sản phẩm duy nhất của Google từ phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Yêu cầu đối với sản phẩm sách

Các sản phẩm trong danh mục Sách phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất là mã ISBN. Tìm hiểu thêm số nhận dạng sản phẩm duy nhất của Google từ phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Khi các sản phẩm Shopify xuất hiện trong quảng cáo trên Google, Google Merchant Center tự động chuyển đổi giá sản phẩm thành đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng. Khách hàng nhấp vào quảng cáo trên kênh Google được chuyển hướng đến một trang sản phẩm hiển thị đơn vị tiền tệ và giá phù hợp với quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chuyển đổi đơn vị tiền tệ cho kênh Google trong Google Merchant Center Trợ giúp.

Tìm kiếm trợ giúp với Google Ads

Liên hệ với Bộ phận trợ giúp của Google Ads để được trợ giúp về các chủ đề sau:

 • lập và xuất hóa đơn cho Google Ads
 • chính sách, đánh giá quảng cáo và tối ưu hóa chiến dịch
 • thiết lập các loại quảng cáo mà kênh Google không hỗ trợ, ví dụ như chiến dịch video
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

Bạn có thể liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp thiết lập hoặc sử dụng kênh Google.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí