YouTube Shopping

YouTube Shopping cho phép khách hàng mua sản phẩm ngay khi họ nhìn thấy sản phẩm. Bạn có thể chọn hiển thị sản phẩm nào cho khách hàng khi họ xem video của doanh nghiệp trên YouTube.

Nếu bạn đã thiết lập tính năng Mua trên Google thì khách hàng ở Hoa Kỳ sẽ thanh toán trực tiếp trên Youtube. Nếu bạn không sử dụng tính năng Mua trên Google thì khách hàng ở Hoa Kỳ sẽ thanh toán trên cửa hàng trực tuyến của bạn.

Bạn có thể quản lý đơn hàng, đơn hàng trả lại và các khoản thanh toán trên YouTube Shopping trong trang quản trị Shopify. Để biết thêm thông tin về YouTube Shopping, tham khảo Bắt đầu với YouTube Shopping trong phần Trợ giúp của YouTube.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí