Thiết lập kênh Google

Kênh Google tự động đồng bộ sản phẩm và thông tin liên quan về cửa hàng Shopify với Google Merchant Center. Sau đó, bạn có thể cập nhật trực tiếp nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Google trong Shopify. Đối với cửa hàng đủ điều kiện bán hàng tại Hoa Kỳ, sản phẩm được đồng bộ với Google Merchant Center bằng kênh Google của Shopify có thể hiển thị miễn phí trong trang thông tin tìm kiếm trên tab Google Mua sắm có liên quan.

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng để tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google. Chiến dịch này có trả phí và hiển thị trên nhiều định dạng quảng cáo và nền tảng do Google sở hữu.

Thiết lập kênh Google để đồng bộ sản phẩm

Bạn có thể cài đặt kênh Google trong Cửa hàng ứng dụng Shopify. Tìm hiểu cách cài đặt ứng dụng.

Sau khi cài đặt kênh Google, bạn cần kết nối tài khoản Google và tài khoản Google Merchant Center để có thể đồng bộ sản phẩm trên Shopify với Google.

Cửa hàng cần đáp ứng một số yêu cầu thì kênh Google mới có thể hoạt động. Khi thiết lập kênh Google, bạn có thể xem lại yêu cầu để xem có cần thực hiện thay đổi với cửa hàng trực tuyến hoặc cài đặt vận chuyển hay không.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Kênh bán hàng > Google và nhấp vào Thêm kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Connect Google Account (Kết nối tài khoản Google) rồi chọn tài khoản Google hoặc tạo tài khoản mới. Bạn cần cho phép Shopify truy cập thông tin tài khoản Google.

 3. Xem lại yêu cầu thiết lập đối với cửa hàng trực tuyến và thực hiện các thay đổi cần thiết.

 4. Chọn hoặc tạo một tài khoản Merchant Center:

- Chọn Tài khoản Thương nhân từ danh sách thả xuống. ID Merchant Center được liệt kê là các ID liên kết với tài khoản Google. Để tránh phải chờ phê duyệt, hãy chọn tài khoản đã kết nối với kênh Google cũ. - Nếu bạn chưa có tài khoản Merchant Center, nhấp vào Create new (Tạo mới), rồi hoàn tất quá trình tạo tài khoản từ Google Merchant Center.

 1. Bạn cần xác minh mình là chủ sở hữu tài khoản Merchant Center.

  1. Trong mục Xác minh đó là bạn, nhập số điện thoại, chọn quốc gia của bạn trong menu thả xuống và nhấp vào Nhận mã để nhận mã xác minh.
  2. Trong cửa sởXác minh đó là bạn, nhập mã gồm 6 chữ số được gửi đến điện thoại bằng tin nhắn văn bản.
  3. Nhấp vào Xác minh.
 2. Nhấp vào Chọn bên cạnh Thị trường mục tiêu để thiết lập nơi bạn muốn bán sản phẩm, sau đó chọn thị trường mục tiêu và ngôn ngữ. Cài đặt tiền tệ của cửa hàng sẽ xác định các quốc gia và khu vực mà bạn có thể đặt làm thị trường mục tiêu. Ngôn ngữ dùng được phụ thuộc vào những ngôn ngữ mà Google hỗ trợ cũng như thị trường mục tiêu của bạn.

 3. Nếu bạn cài đặt chế độ tiếp thị có trả phí trên Google, nhấp vào Chọn bên cạnh Cài đặt vận chuyển, sau đó nhấp vào menu thả xuống để chọn cấu hình tự động hoặc thủ công cho phí vận chuyển:

- Chọn Automatically import shipping settings (Tự động nhập cài đặt vận chuyển) để đồng bộ phí vận chuyển từ Shopify, rồi nhấp vào Save (Lưu). Tìm hiểu thêm về đồng bộ phí vận chuyển với Google Merchant Center. - Chọn Manually set up shipping settings in Google Merchant Center (Thiết lập thủ công cài đặt vận chuyển trong Google Merchant Center) để thiết lập phí vận chuyển trên Google Merchant Center, rồi nhấp vào Save (Lưu).

 1. Không bắt buộc: Thiết lập tùy chọn tiêu đề và mô tả sản phẩm đối với sản phẩm đã đồng bộ với Google. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa tiêu đề và mô tả sản phẩm cho Google Mua sắm.

Sau khi bạn hoàn tất thiết lập, sản phẩm có sẵn trên cửa hàng trực tuyến sẽ tự động đồng bộ với Google. Đối với cửa hàng đủ điều kiện, sản phẩm đã đồng bộ với Google Merchant Center qua kênh Google của Shopify có thể hiển thị miễn phí trên các nền tảng của Google có liên quan.

Tìm hiểu thêm về đồng bộ hóa các sản phẩm Shopify với Google và lỗi đồng bộ hóa sản phẩm.

Trên trang Tổng quan trong kênh bán hàng của Google, bạn có thể xem sản phẩm đăng tải và thông tin tiếp thị:

 • Sản phẩm đăng tải: Tất cả sản phẩm bạn đã đồng bộ hóa lên Google Merchant Center. Sản phẩm được phê duyệt có thể đủ điều kiện hiển thị miễn phí trên nhiều nền tảng khác nhau của Google như tab Mua sắm, Google Tìm kiếm, Google Hình ảnh, Google Maps và Google Ống kính. Tìm hiểu thêm về quy trình đăng tải sản phẩm miễn phí trên Google.
 • Tiếp thị: Tạo hoặc kết nối tài khoản Google Ads và thiết lập Chiến dịch Mua sắm thông minh trả phí của Google. Tìm hiểu thêm về Chiến dịch Mua sắm thông minh của Google.

Không bắt buộc: Kết nối tài khoản Google Ads với kênh Google

Nếu muốn tạo chiến dịch Mua sắm thông minh của Google trong Shopify, bạn có thể kết nối tài khoản Google Ads với kênh Google khi đang chờ đồng bộ sản phẩm. Tìm hiểu thêm về chiến dịch Mua sắm thông minh của Google trong phần trợ giúp của Google Ads.

Nếu bạn đã có tài khoản Google Ads liên kết với địa chỉ email mà bạn sử dụng để thiết lập kênh Google, hãy thêm tài khoản đó.

Nếu bạn không có tài khoản Google Ads hoặc muốn sử dụng tài khoản khác, bạn có thể tạo tài khoản mới khi thiết lập kênh Google. Khi tạo tài khoản Google Ads bằng kênh Google trong Shopify, bạn đủ điều kiện sử dụng tín dụng Google Ads cho chi tiêu quảng cáo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang Cài đặt của kênh Google, chọn hoặc tạo tài khoản Google Ads: - Nếu bạn đã có tài khoản Google Ads, hãy chọn tài khoản trong menu thả xuống, rồi nhấp vào Connect (Kết nối).

  • Nếu bạn không có tài khoản Google Ads muốn kết nối, hãy nhấp vào Tạo mới. Xem lại điều khoản dịch vụ rồi nhấp vào Chấp nhận điều khoản. Bạn sẽ nhận được email từ Google trong vòng 24 giờ, sau đó, bạn có thể chấp nhận yêu cầu truy cập của Google Ads.
 2. Trong mục Google Ads account (Tài khoản Google Ads), nhấp vào View details (Xem chi tiết) bên cạnh Add billing information in your Google Ads Account settings (Thêm thông tin thanh toán vào cài đặt Tài khoản Google Ads).

 3. Đảm bảo đã thêm thông tin thanh toán vào tài khoản Google Ads, sau đó nhấp vào I've added billing info (Tôi đã thêm thông tin thanh toán).

Chấp nhận yêu cầu truy cập của Google Ads

Nếu địa chỉ email bạn sử dụng để thiết lập kênh Google được liên kết với một tài khoản Google Ads hiện có, bạn sẽ nhận được email xác nhận yêu cầu truy cập.

Khi tạo tài khoản Google Ads bằng kênh Google, bạn sẽ nhận được email để chấp nhận tài khoản Google Ads. Bạn cần chấp nhận lời mời trong email để xác nhận địa chỉ email.

Sau khi chấp nhận lời mời, có thể mất vài phút để xử lý yêu cầu truy cập.

Thêm thông tin thanh toán vào tài khoản Google Ads

Đảm bảo tài khoản Google Ads có thông tin thanh toán. Để biết chi tiết về cách thêm thông tin thanh toán, xem Quản lý phương thức thanh toán trong phần trợ giúp của Google Ads.

Sau khi thêm thông tin thanh toán, xác nhận bạn đã hoàn tất tác vụ bằng cách nhấp vào I've added billing details (Tôi đã thêm chi tiết thanh toán).

Theo dõi chuyển đổi đối với Google Ads bằng kênh Google

Kênh Google tự động thêm sự kiện theo dõi chuyển đổi vào tài khoản Google Ads khi bạn thiết lập. Nếu cửa hàng đã thiết lập theo dõi chuyển đổi Google qua tác vụ chỉnh sửa mã chủ đề hoặc qua ứng dụng bên thứ ba, các sự kiện theo dõi chuyển đổi có thể trùng lặp và dữ liệu báo cáo sẽ không chính xác. Bạn có thể tắt sự kiện theo dõi chuyển đổi trùng lặp từ tài khoản Google Ads. Tìm hiểu thêm về cài đặt chuyển đổi trong phần Trợ giúp của Google Ads.

Tích lũy tín dụng Google Ads

Khi tạo tài khoản Google Ads bằng kênh Google trong Shopify, bạn có thể đủ điều kiện nhận thêm tín dụng quảng cáo. Khi bắt đầu quảng cáo qua các chiến dịch Mua sắm thông minh, bạn có thể nhận được tín dụng quảng cáo lên đến 150 USD trong 30 ngày đầu tiên.

Trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc thời hạn quảng cáo, toàn bộ tín dụng bạn kiếm được sẽ được tự động áp dụng cho tài khoản Google Ads của bạn. Để tìm hiểu thêm, tham khảo các điều khoản và điều kiện của quảng cáo Google Ads.

Bạn không nhận được thông báo khi không còn điểm tín dụng nào và các chi phí quảng cáo phát sinh sẽ được lập hóa đơn cho tài khoản của bạn. Nếu không muốn tiếp tục quảng cáo với Google Ads, bạn có thể tạm dừng hoặc xóa các chiến dịch khỏi tài khoản Google Ads của mình.

Quốc gia đủ điều kiện

Google cung cấp ưu đãi tín dụng Google Ads tại các quốc gia với mức tương ứng như sau:

Quốc gia đủ điều kiện và mức ưu đãi tín dụng Google Ads
Quốc gia Số tiền chi tiêu trùng khớp
Hoa Kỳ 150 USD
Canada 150 CAD
Vương quốc Anh 120 GBP
Úc 150 AUD
Áo 120 EUR
Đan Mạch 900 DKK
Phần Lan 120 EUR
Pháp 120 EUR
Đức 120 EUR
Hy Lạp 120 EUR
Ấn Độ 2000 INR
Indonesia 675.000 IDR
Ireland 120 EUR
Ý 120 EUR
Malaysia 225 MYR
New Zealand 150 NZD
Na Uy 1125 NOK
Philippines 3000 PHP
Bồ Đào Nha 120 EUR
Singapore 120 SGD
Nam Phi 900 ZAR
Tây Ban Nha 120 EUR
Thụy Điển 1125 SEK
Thụy Sĩ 150 CHF
Thái Lan 2250 THB

Tìm kiếm trợ giúp với Google Ads

Liên hệ với Bộ phận trợ giúp của Google Ads để được trợ giúp về các chủ đề sau:

 • lập và xuất hóa đơn cho Google Ads
 • chính sách, đánh giá quảng cáo và tối ưu hóa chiến dịch
 • thiết lập các loại quảng cáo mà kênh Google không hỗ trợ, ví dụ như chiến dịch video
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

Bạn có thể liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp thiết lập hoặc sử dụng kênh Google.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí