Hiển thị sản phẩm của bạn trên tab Google Mua sắm

Đối với cửa hàng đủ điều kiện bán hàng tại Hoa Kỳ, sản phẩm được đồng bộ với Google Merchant Center bằng kênh Google của Shopify có thể hiển thị miễn phí trong kết quả tìm kiếm trên tab Google Mua sắm có liên quan qua chương trình các nền tảng của Google.

Nếu bạn đã sử dụng kênh Google để đồng bộ sản phẩm với Google Merchant Center, bạn có thể xác nhận nguồn cấp dữ liệu sản phẩm được chọn tham gia chương trình các nền tảng của Google. Nếu bạn đang làm quen với việc sử dụng kênh Google, bạn cần thiết lập ứng dụng để đồng bộ sản phẩm với Google Merchant Center.

Giới thiệu về trang thông tin sản phẩm trên tab Google Mua sắm

Những khách hàng tìm kiếm trên tab Google Mua sắm có nhiều khả năng mua hàng nên trang thông tin sản phẩm trong kết quả của Google Mua sắm có thể chuyển đổi hiệu quả hơn kết quả công cụ tìm kiếm thông thường. Ngoài ra, chỉ những sản phẩm được phê duyệt mới hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên tab Google Mua sắm, vì vậy khách hàng mới sẽ có nhiều khả năng tìm thấy sản phẩm của bạn khi tìm kiếm trên Google Mua sắm hơn khi tìm kiếm trong trang thông tin tìm kiếm thông thường.

Mặc dù sản phẩm có thể đủ điều kiện hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên tab Google Mua sắm có liên quan, hiệu suất của hồ sơ trong kết quả tìm kiếm được xác định bằng thuật toán máy học. Tìm hiểu thêm về giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng của Google trong Trợ giúp về Google Merchant Center.

Để cải thiện hiệu suất của trang thông tin sản phẩm trên Google Mua sắm, sử dụng hướng dẫn sau để giúp bạn tối ưu hóa thông tin sản phẩm:

 • Đảm bảo thông tin sản phẩm và cửa hàng của bạn có tính mô tả và được cập nhật mới nhất.
 • Thêm hình ảnh chất lượng cao cho sản phẩm của bạn.
 • Tối ưu hóa tiêu đề và mô tả sản phẩm bằng cách thêm các từ khóa mà khách hàng sử dụng khi tìm kiếm.
 • Thêm dữ liệu sản phẩm có liên quan, như kích cỡ hoặc giới tính, để tăng khả năng khách hàng có thể tìm thấy sản phẩm của bạn.
 • Thêm loại sản phẩm cho sản phẩm lên tối thiểu 3 cấp độ. Tìm hiểu thêm về loại sản phẩm trong Trợ giúp về Google Merchant Center.

Nếu bạn mới bán hàng trực tuyến, có thể phải sau một khoảng thời gian thì sản phẩm của bạn mới hiển thị trong kết quả tìm kiếm có liên quan. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để giới thiệu sản phẩm của bạn trên các nền tảng của Google trong Trợ giúp về Google Merchant Center.

Xác nhận nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn được chọn tham gia chương trình các nền tảng của Google

Để sản phẩm được đồng bộ hóa của bạn hiển thị trên tab Google Mua sắm trong các kết quả tìm kiếm có liên quan, cửa hàng cần bán hàng tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, phương thức bạn đã sử dụng để tạo tài khoản Google Merchant Center quyết định việc nguồn cấp dữ liệu sản phẩm có được tự động chọn tham gia vào chương trình các nền tảng của Google hay không:

 • Nếu bạn tạo tài khoản Merchant Center bằng kênh Google và cửa hàng của bạn đáp ứng điều kiện, sản phẩm được phê duyệt có thể tự động hiển thị trên tab Mua sắm trong các kết quả tìm kiếm có liên quan.

 • Nếu bạn tạo tài khoản Merchant Center ngoài Shopify, bạn cần sử dụng Google Merchant Center để xác nhận sản phẩm có thể hiển thị trên tab Mua sắm trong các kết quả tìm kiếm có liên quan hay không.

Tìm hiểu thêm về cách xem trạng thái của nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Trợ giúp về Google Merchant Center. Nếu bạn cần tham gia vào chương trình các nền tảng của Google, bạn có thể thực hiện điều này trong Google Merchant Center.

Các bước thực hiện:

 1. Trong tài khoản Google Merchant Center của cửa hàng, nhấp vào Sản phẩm.
 2. Để xem cài đặt cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu.
 3. Trong mục Điểm đến, xác nhận đã liệt kê Các nền tảng của Google. Nếu nguồn cấp dữ liệu sản phẩm liệt kê "Các nền tảng của Google" làm điểm đến, sản phẩm được phê duyệt có thể hiển thị trên trang kết quả của tab Mua sắm.
 4. Nếu "Các nền tảng của Google" không được liệt kê là điểm đến của nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, bạn cần chọn tham gia:
  1. Nhấp vào tên nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm do Shopify tạo được liệt kê là Content API.
  2. Trong mục quốc gia, nhấp vào Hoa Kỳ. Nếu bạn không bán hàng vào Hoa Kỳ, bạn không đủ điều kiện để chọn tham gia.
  3. Đánh dấu vào Các nền tảng của Google để chọn tham gia.

Chọn không tham gia vào trang thông tin miễn phí trên tab Google Mua sắm

Bạn có thể chọn không tham gia vào chương trình Các nền tảng của Google trong Google Merchant Center. Tìm hiểu thêm về cách xóa nguồn cấp dữ liệu khỏi một điểm đến trong Trợ giúp về Google Merchant Center.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí