Đồng bộ sản phẩm

Kênh Google đồng bộ sản phẩm có trên cửa hàng trực tuyến với Google Merchant Center. Để đăng sản phẩm trên Google và sử dụng sản phẩm trong chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất, bạn cần thêm dữ liệu sản phẩm cần thiết. Bạn còn có thể tối ưu hóa tiêu đề và mô tả sản phẩm trong danh sách kết quả tìm kiếm của Google Mua sắm bằng kênh Google.

Đối với cửa hàng đủ điều kiện bán hàng tại Hoa Kỳ, sản phẩm được đồng bộ với Google Merchant Center bằng kênh Google của Shopify có thể hiển thị miễn phí trong trang thông tin tìm kiếm trên tab Google Mua sắm có liên quan.

Để xem trạng thái sản phẩm hoặc thay đổi cài đặt tài khoản, vào kênh Google trong Shopify.

Cho sản phẩm hiển thị trên kênh Google

Khi bạn thiết lập kênh Google lần đầu tiên, tất cả các sản phẩm có trên cửa hàng trực tuyến sẽ được tự động đồng bộ với Google Merchant Center. Nếu bạn thích chọn sản phẩm để đồng bộ, bạn có thể thay đổi tình trạng còn hàng của một sản phẩm theo cách thủ công hoặc thực hiện thao tác hàng loạt để thay đổi tình trạng còn hàng của nhiều sản phẩm. Tìm hiểu thêm về hiển thị sản phẩm trên các kênh và ứng dụng.

Thêm dữ liệu sản phẩm

Google sử dụng dữ liệu sản phẩm để giúp phân loại sản phẩm đã đồng bộ trên Google. Một số dữ liệu mà Google có thể sử dụng không có trong phần chi tiết sản phẩm và cần thêm vào từ kênh Google. Các dữ liệu sản phẩm sau được thêm vào sản phẩm từ hộp tương tác Sửa các trường trong Google Mua sắm trong ứng dụng:

 • Sản phẩm có phải sản phẩm tùy chỉnh hay không - Không giống các sản phẩm khác, sản phẩm tùy chỉnh không cần có số nhận dạng sản phẩm duy nhất như GTIN. Nếu sản phẩm không có số nhận dạng sản phẩm duy nhất, bạn cần chỉ rõ đó là sản phẩm tùy chỉnh thì mới được phê duyệt.
 • Danh mục sản phẩm của Google - Bạn có thể thêm Danh mục sản phẩm của Google cho sản phẩm để nâng cao hiệu suất trong các chiến dịch Google Ads và Tối đa hóa hiệu suất hoặc chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất.
 • Nhãn tùy chỉnh - Bạn có thể thêm nhãn tùy chỉnh về Tuổi, Giới tính hoặc Điều kiện để hỗ trợ Google phân loại sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Google.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trên trang Overview (Tổng quan), vào mục Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.

 5. Bên cạnh trạng thái sản phẩm, nhấp vào liên kết để xem sản phẩm đã đồng bộ trong trang chỉnh sửa hàng loạt.

 6. Nhấp vào Edit Google fields (Chỉnh sửa các trường trong Google).

 7. Không bắt buộc: Nếu sản phẩm không có GTIN hoặc MPN do là sản phẩm tùy chỉnh, hãy đánh dấu vào This is a custom product (Đây là sản phẩm tùy chỉnh).

 8. Không bắt buộc: Trong mục Product categorization (Phân loại sản phẩm), thêm Danh mục sản phẩm của Google.

 9. Không bắt buộc: Thêm nhãn tùy chỉnh về Tuổi, Giới tính hoặc Điều kiện.

 10. Nhấp vào Lưu.

Tối ưu hóa tiêu đề và mô tả sản phẩm cho Google Mua sắm

Từ khóa mà bạn sử dụng trong tiêu đề và mô tả sản phẩm có thể giúp khách hàng tìm sản phẩm trên Google Mua sắm.

Khi đang đồng bộ sản phẩm vào Google Mua sắm, bạn có thể đồng bộ tiêu đề và mô tả sản phẩm hoặc sử dụng thẻ tiêu đề và siêu mô tả từ cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm. Có thể bạn muốn sử dụng thẻ tiêu đề và siêu mô tả từ cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm để cung cấp thêm từ khóa nhằm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên Google Mua sắm mà không cần thay đổi thông tin sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa tiêu đềmô tả sản phẩm từ Trợ giúp của Google Merchant Center.

Để sử dụng thẻ tiêu đề và siêu mô tả cho sản phẩm trên Google Mua sắm, trước tiên, bạn cần chọn tùy chọn tương ứng từ kênh Google.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Google.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Vào Merchant Center account (Tài khoản Merchant Center).

 5. Trong mục PRODUCT TITLE PREFERENCE (TÙY CHỌN TIÊU ĐỀ SẢN PHẨM), chọn SEO product title (Tiêu đề sản phẩm SEO) để sử dụng thẻ sản phẩm đã tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho sản phẩm của bạn trên Google Mua sắm.

 6. Trong mục PRODUCT DESCRIPTION PREFERENCE (TÙY CHỌN MÔ TẢ SẢN PHẨM), chọn SEO product description (Mô tả sản phẩm SEO) để sử dụng siêu mô tả đã tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho sản phẩm của bạn trên kênh Google.

Bạn có thể xem và chỉnh sửa thẻ tiêu đề và siêu mô tả đã tối ưu hóa công cụ tìm kiếm từ trang chi tiết sản phẩm. Tìm hiểu thêm về thêm từ khóa để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Giảm giá

Ưu đãi giảm giá được tạo trong trang quản trị Shopify đồng bộ với quảng cáo của Google, trang thông tin miễn phí và Mua trên Google. Tỷ lệ phần trăm, số tiền cố định và mã giảm giá tự động đồng bộ với Google. Ưu đãi giảm giá mua X được Y không đồng bộ với Google. Nếu muốn cung cấp ưu đãi giảm giá mua x được y, bạn cần thiết lập ưu đãi giảm giá trong Google Merchant Center.

Tìm hiểu thêm về tạo và quản lý khuyến mãi trên kênh bán hàng Google trong Google Merchant Center Trợ giúp.

Bạn có thể quản lý những ưu đãi giảm giá khả dụng cho kênh bán hàng Google trên trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể quản lý khuyến mãi trong Google Merchant Center. Tìm hiểu cách chỉnh sửa khuyến mãi hoặc thay đổi trạng thái khuyến mãi trong Google Merchant Center Trợ giúp.

Tìm hiểu thêm về Khuyến mãi trong Google Merchant Center Trợ giúp.

Trạng thái sản phẩm

Kênh Google hiển thị trạng thái sản phẩm trên trang Google > Sản phẩm trong Shopify. Có thể có ba trạng thái sản phẩm:

 • Không được phê duyệt - Sản phẩm có trạng thái Không được phê duyệt không được đồng bộ với Google Merchant Center vì có một hoặc nhiều lỗi hoặc thiếu dữ liệu sản phẩm.
 • Đang chờ - Sản phẩm có trạng thái Đang chờ có thay đổi trong Shopify chưa được đồng bộ với Google Merchant Center.
 • Đã được phê duyệt - Sản phẩm có trạng thái Đã được phê duyệt được đồng bộ thành công với Google Merchant Center.

Để xử lý lỗi sản phẩm, nhấp vào tên sản phẩm để thực hiện thay đổi trong trang chi tiết sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu sản phẩm của Google Merchant Center. Khi bạn thực hiện thay đổi với một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ được tự động đồng bộ với Google Merchant Center.

Những thay đổi về thông tin sản phẩm trong Shopify có thể khiến sản phẩm đã đồng bộ thành công xuất hiện lỗi và cảnh báo. Kiểm tra kênh Google định kỳ để đảm bảo sản phẩm liên tục đồng bộ.

Yêu cầu đối với sản phẩm

Google yêu cầu thông tin cụ thể về các sản phẩm trước khi bạn có thể đăng bán trên Google. Kênh Google sẽ nhập dữ liệu về sản phẩm hiện có của bạn từ Shopify, nhưng bạn có thể cần bổ sung một số thông tin trước khi đồng bộ các sản phẩm với Google Merchant Center.

Hầu hết các sản phẩm chỉ cần thêm thông tin sau:

Google cũng có các yêu cầu cụ thể cho các danh mục sản phẩm sau:

 • Hàng may mặc và phụ kiện
 • Nội dung đa phương tiện
 • Sách

Các tùy chọn sản phẩm, kể cả các mẫu mã, đều phải bằng tiếng Anh thì mới có thể đồng bộ hóa với Google.

Danh mục sản phẩm của Google

Để đảm bảo sản phẩm của bạn được phân loại chính xác trên Google, bạn nên thêm Danh mục sản phẩm của Google vào sản phẩm. Nếu bạn không thêm danh mục sản phẩm thì Google sẽ tự động chỉ định danh mục cho sản phẩm nhưng có thể bạn sẽ gặp lỗi. Vui lòng đọc Hướng dẫn của Google về danh mục sản phẩm để tìm hiểu thêm.

Số nhận dạng sản phẩm duy nhất

Google yêu cầu bạn phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất cho từng sản phẩm. Các số nhận dạng này giúp Google khớp sản phẩm của bạn với các sản phẩm tương tự trên Google Mua sắm. Nếu các số nhận dạng này không chính xác thì Google sẽ không đăng sản phẩm của bạn và tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ hoạt động. Tìm hiểu thêm về số nhận dạng sản phẩm duy nhất từ phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Nếu sản phẩm có GTIN (Global Trade Item Number nghĩa là Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), bạn cần thêm số này rồi mới có thể đăng sản phẩm. Bạn có thể thêm số GTIN vào phần thông tin chi tiết của mẫu mã sản phẩm.

Đối với các sản phẩm không có GTIN, bạn cần thêm MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) và thương hiệu vào dữ liệu sản phẩm trong kênh Google.

Yêu cầu cụ thể cho từng Danh mục sản phẩm của Google

Google có các yêu cầu cụ thể đối với sản phẩm nằm trong các Danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện, Nội dung đa phương tiện hoặc Sách của Google. Sau khi chọn danh mục cho mỗi sản phẩm trong kênh Google, bạn cần thêm thông tin sản phẩm bổ sung này.

Yêu cầu đối với sản phẩm trong danh mục Hàng may mặc và phụ kiện

Các sản phẩm thuộc danh mục Hàng may mặc và phụ kiện có thể yêu cầu dữ liệu sản phẩm cụ thể trước khi đăng. Để xác định xem bạn có cần đưa vào dữ liệu sản phẩm hay không, vui lòng xem Hướng dẫn trợ giúp của Google Merchant Center để tìm hiểu các thông tin sau:

Yêu cầu đối với sản phẩm thuộc nội dung đa phương tiện

Các sản phẩm thuộc danh mục Âm nhạc, Phim hoặc Trò chơi điện tử phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất là UPC, EAN hoặc JAN. Tìm hiểu thêm số nhận dạng sản phẩm duy nhất của Google từ phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Yêu cầu đối với sản phẩm sách

Các sản phẩm trong danh mục Sách phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất là mã ISBN. Tìm hiểu thêm số nhận dạng sản phẩm duy nhất của Google từ phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí