Tùy chọn Launchpad

Khi bạn tạo một sự kiện, yêu cầu tối thiểu là tạo tiêu đề, ngày bắt đầu và thời gian. Tất cả tùy chọn sự kiện khác không bắt buộc.

Tùy chỉnh chủ đề cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể tạo sự kiện để thay đổi chủ đề của cửa hàng trực tuyến trong thời gian diễn ra sự kiện. Ví dụ: Nếu muốn sử dụng quảng cáo dành riêng cho chiến dịch, hãy thêm những quảng cáo này vào chủ đề sự kiện. Bạn cũng có thể tùy chỉnh chủ đề sự kiện để sử dụng cấu trúc menu điều hướng, bố cục trang chủ và hình ảnh khác trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các bước thực hiện:

  1. Tạo chủ đề dành riêng cho sự kiện với tất cả những thay đổi bạn muốn thực hiện đối với cửa hàng trực tuyến cho sự kiện. Bạn có thể sao chép chủ đề hiện tại và sử dụng chủ đề đó làm cơ sở cho chủ đề sự kiện.
  2. Tạo một sự kiện trong Launchpad, chọn Enable theme switching (Bật đổi chủ đề) rồi chọn cả chủ đề được sử dụng trong sự kiện và chủ đề khác được sử dụng sau sự kiện.

Chạy đoạn mã thanh toán

Bạn có thể áp dụng giảm giá bổ sung trong một sự kiện bằng cách lên lịch chạy Đoạn mã Shopify trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Tạo một sự kiện chạy đoạn mã mục hàng và vận chuyển dành riêng cho sự kiện. Ví dụ về các loại giảm giá bạn có thể tạo bằng cách sử dụng Đoạn mã Shopify bao gồm:

  • giảm giá sản phẩm có thẻ cụ thể
  • chạy quảng cáo như mua 2, tặng 1
  • tặng quà khi mua hàng hoặc miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên một số tiền cụ thể

Các bước thực hiện:

  1. Tạo một đoạn mã mục hàng hoặc vận chuyển cho sự kiện.
  2. Tạo một sự kiện trong Launchpad, chọn Enable line item scripts (Bật đoạn mã mục hàng) hoặc Enable shipping scripts (Bật đoạn mã vận chuyển) và làm theo hướng dẫn để chọn đoạn mã được sử dụng trong sự kiện và đoạn mã khác được sử dụng sau sự kiện. Nếu bạn không muốn sử dụng đoạn mã sau sự kiện, chọn Hủy đăng tất cả đoạn mã trong menu thả xuống Sau sự kiện.

Chỉ định ngày kết thúc

Bạn có thể lên lịch ngày kết thúc và thời gian cho sự kiện khi tạo sự kiện. Nếu bạn không nhập ngày kết thúc, bạn cần tự kết thúc sự kiện trong trang Quản lý. Để tìm hiểu cách kết thúc sự kiện, hãy tham khảo mục Kết thúc sự kiện.

Khóa cửa hàng trực tuyến trước khi diễn ra sự kiện

Bạn có thể tạm thời khóa cửa hàng trực tuyến với khách hàng trong khoảng thời gian ngắn trước khi bắt đầu sự kiện. Ví dụ: Bạn có thể khóa cửa hàng để khơi dậy sự mong đợi và ngăn khách hàng thêm sẵn vào giỏ hàng trước khi diễn ra sự kiện.

Các bước thực hiện:

  1. Quyết định trang mật khẩu bạn muốn hiển thị cho khách hàng. Bạn có thể sử dụng trang mật khẩu mặc định của chủ đề hoặc tùy chỉnh trang.
  2. Tạo một sự kiện trong Launchpad và chọn Enable password page (Bật trang mật khẩu).

Cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ bị khóa trước khi diễn ra sự kiện trong thời gian bạn chọn, sau đó, tự động mở khóa khi sự kiện bắt đầu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí