Dovetale

Dovetale là công cụ quản lý cộng đồng giúp bạn tuyển dụng và quản lý cộng đồng đại sứ thương hiệu và người có ảnh hưởng. Bạn có thể tạo chương trình cộng đồng và hợp tác với người sáng tạo, người có ảnh hưởng và đơn vị liên kết để tăng khả năng hiển thị với đối tượng mới. Với Dovetale, bạn có thể xem lại dữ liệu về người đăng ký, gửi quà tặng hoặc mã giảm giá đến cộng đồng, theo dõi doanh số của đơn vị liên kết, gửi và ghi lại các khoản thanh toán cho đơn vị liên kết.

Khi kết nối với đại sứ thương hiệu mới, bạn có thể cho phép họ chia sẻ sản phẩm và thương hiệu của bạn với đối tượng và khách hàng của họ, qua đó xây dựng thêm đối tượng thương hiệu riêng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí