Thiết lập Dovetale

Dovetale cho phép bạn quản lý cộng đồng người có ảnh hưởng, đươn vị liên kết và người sáng tạo nội dung cộng tác với thương hiệu của bạn. Bạn có thể sử dụng trang cộng đồng Dovetale để giới thiệu chương trình cộng đồng và thu thập đơn đăng ký từ các thành viên có thể gia nhập cộng đồng thông qua trang đăng ký cộng đồng. Bạn có thể thiết lập giao diện của trang cộng đồng cũng như những câu hỏi đặt ra trên trang đăng ký cộng đồng để tìm hiểu sâu về người đăng ký trước khi chấp nhận họ vào chương trình cộng đồng.

Cài đặt Dovetale

Để có thể bắt đầu quản lý cộng đồng, bạn cần cài đặt Dovetale vào trang quản trị Shopify. Bạn có thể cài đặt Dovetale trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Tạo tài khoản

Trước khi tùy chỉnh và thiết lập tài khoản Dovetale, bạn cần đăng ký tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Dovetale.

 2. Trên trang Chào mừng tới Dovetale!, nhập thông tin của cửa hàng bao gồm tên thương hiệu, trang web thương hiệu và tài khoản Instagram thương hiệu.

 3. Nhấp vào Tiếp: Tài khoản

 4. Trên trang Tạo thông tin đăng nhập Dovetale , xác nhận thông tin chi tiết của bạn rồi tạo mật khẩu.

 5. Nhấp vào Tạo tài khoản.

Trang cộng đồng

Trang cộng đồng cho phép mọi người đăng ký gia nhập cộng đồng. Bạn có thể chỉnh sửa và tùy chỉnh giao diện của trang cộng đồng, bao gồm màu sắc, hình ảnh, nội dung và viết về các ưu đãi riêng khi tham gia cộng đồng.

Sau khi đăng ký tài khoản Dovetale, bạn có thể tùy chỉnh trang cộng đồng.

Tùy chỉnh trang cộng đồng

Sau khi tạo tài khoản Dovetale, bạn có thể tùy chỉnh trang Cộng đồng và tạo khảo sát đăng ký cộng đồng.

Bước 1: Tạo trang đăng ký cộng đồng

 1. Trong trang Tạo trang Cộng đồng, nhấp vào Bắt đầu.

 2. Trong mục Thiết kế trang, tải lên hình ảnh logo và tùy chỉnh màu sắc của trang.

 3. Trong mục Giới thiệu thương hiệu, viết tiêu đề cho trang và mô tả cộng đồng.

 4. Trong mục Ưu đãi riêng của đối tác, tùy chỉnh lợi ích khi gia nhập cộng đồng.

 5. Trong mục Hình ảnh, bạn có thể tải lên hình ảnh hoặc kết nối tài khoản Instagram để hiển thị hình ảnh trên trang cộng đồng.

 6. Nhấp vào Tiếp: Phương tiện xã hội để tiếp tục thiết lập trang cộng đồng và tùy chỉnh khảo sát đăng ký.

Bước 2: Tùy chỉnh khảo sát đăng ký

 1. Trong trang Truyền thông xã hội, chọn tài khoản truyền thông xã hội mà người đăng ký có thể dùng để đăng ký.

 2. Nhấp vào Tiếp: Hồ sơ.

 3. Trong trang Hồ sơ, chọn thông tin bạn muốn thu thập từ người đăng ký.

 4. Nhấp vào Tiếp: Khảo sát.

 5. Trong trang Tìm hiểu về người đăng ký, thêm và tạo các câu hỏi mà bạn muốn hỏi người đăng ký khi họ hoàn thiện đơn đăng ký.

 6. Nhấp vào Tiếp: Chia sẻ để bắt đầu chia sẻ trang đăng ký cộng đồng.

Bước 3: Chia sẻ trang ứng dụng cộng đồng của bạn

Sau khi hoàn tất tùy chỉnh trang cộng đồng và trang đăng ký cộng đồng, bạn có thể chọn cách chia sẻ các trang đó:

 • Trong trang Trang đăng ký cộng đồng của bạn đã hoàn tất!, Bạn có thể truy cập liên kết để chia sẻ. Nếu bạn muốn chia sẻ liên kết, nhấp vào Sao chép. Bạn có thể đăng liên kết này tại nơi có người theo dõi và người mua. Ví dụ: Bạn có thể thêm liên kết vào trang đích Linkpop để mọi người có thể đăng ký gia nhập cộng đồng Dovetale.
 • Trong mục Thêm vào cửa hàng Shopify, nhấp vào Cấp quyền truy cập để cho phép Dovetale truy cập vào chủ đề Shopify và tạo liên kết trang. Sau đó, bạn có thể thêm trang này vào menu của cửa hàng.
 • Nếu muốn thêm tiện ích vào cửa hàng, bạn có thể tùy chỉnh tiện ích trong mục Thêm tiện ích vào cửa hàng.

Sau khi bạn đã xác định cách chia sẻ trang cộng đồng Dovetale, nhấp vào Lưu và Hoàn thành.

Thiết lập PayPal Payouts

Tích hợp PayPal Payouts của Dovetale cho phép bạn thanh toán trực tiếp cho đơn vị liên kết từ Dovetale. Để sử dụng PayPal Payouts, bạn phải có tài khoản PayPal cho doanh nghiệp và bật PayPal Payouts.

Để tìm hiểu về thiết lập PayPal Payouts, tham khảo Tài liệu nhà phát triển PayPal.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí