Đặt mục tiêu bằng Kit

Kit có thể giúp bạn đặt mục tiêu cho việc kinh doanh và hỗ trợ bạn đạt được những mục tiêu đó. Ví dụ: Nếu bạn vừa bắt đầu, Kit có thể khuyến khích bạn bán món hàng đầu tiên. Sau khi bạn đồng ý với ngân sách dành cho mục tiêu, Kit chạy quảng cáo được thiết kế để giúp cửa hàng đạt được mục tiêu.

Kit chủ động và gợi ý những mục tiêu dành riêng cho doanh nghiệp. Kit có thể nhắc bạn về các mục tiêu và thậm chí giúp bạn ăn mừng khi đạt được mục tiêu.

Bạn có thể sử dụng Kit mà không cần đặt mục tiêu và bạn vẫn có thể chạy quảng cáo khác khi đang cố gắng đạt được mục tiêu. Nếu bạn chạy quảng cáo khác trong khi đang thực hiện một mục tiêu, những quảng cáo này có ngân sách riêng và không tính vào số tiền bạn đã thiết lập ngân sách cho mục tiêu.

Kit đặt một trong những mục tiêu sau cho doanh nghiệp:

 • Bán món hàng đầu tiên
 • Bán món hàng thứ 10, 25, 50, 75 hoặc 100
 • Đạt được mức tăng trưởng 10% hàng tháng

Yêu cầu

 • Bạn đã chấp nhận điều khoản và điều kiện của Facebook.
 • Tài khoản quảng cáo trên Facebook của bạn đang hoạt động.
 • Bạn có cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng này đã xóa mật khẩu, cũng như có sản phẩm còn hàng.

Đặt mục tiêu bằng Kit

Nếu bạn không có mục tiêu nào đang thực hiện, Kit gợi ý đặt mục tiêu vào đầu tháng. Bạn có thể trò chuyện với Kit để đặt mục tiêu vào bất kỳ lúc nào.

Các bước thực hiện:

 1. Viết hi kit để bắt đầu cuộc hội thoại mới với Kit.

 2. Trả lời bằng cách nhập 5 để đặt mục tiêu mới. Kit gợi ý mục tiêu và ngân sách.

 3. Trả lời bằng cách nhập 1 để chấp nhận mục tiêu và ngân sách Kit gợi ý.

Theo dõi tiến độ

Bạn có thể theo dõi tiến độ mục tiêu trong bảng quản lý Kit. Kit hiển thị mục tiêu cũng như tiến bộ bạn đã đạt được:

Chỉ báo tiến độ mục tiêu của Kit

Bạn cũng có thể xem mục tiêu đã hoàn tất trên bảng quản lý.

Dừng mục tiêu

 1. Viết hi kit để bắt đầu cuộc hội thoại mới với Kit.

 2. Trả lời bằng cách nhập 5 để quản lý mục tiêu.

 3. Trả lời bằng cách nhập 2 để dừng mục tiêu và tất cả quảng cáo liên quan.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí