Quản lý tài sản thương hiệu

Bạn có thể thêm tài sản thương hiệu vào trang cài đặt Thương hiệu và sử dụng trên các kênh bán hàng, chủ đề và ứng dụng đã tích hợp với API thương hiệu.

Tích hợp thương hiệu

Kênh bán hàng, ứng dụng hoặc chủ đề quyết định cách sử dụng tài sản thương hiệu. Trên trang Thương hiệu có danh sách tất cả các kênh bán hàng và ứng dụng trong cửa hàng được tích hợp với Thương hiệu. Tài sản thương hiệu được dùng làm cài đặt mặc định, nghĩa là sau khi bạn thêm tài sản thương hiệu, tài sản sẽ được tự động đồng bộ với mọi tính năng sử dụng API thương hiệu.

Chủ đề Online Store 2.0 của Shopify sẽ tự động kéo tài sản thương hiệu của bạn vào cài đặt chủ đề. Nếu tài sản thương hiệu không tự động điền chủ đề vào, bạn có thể phải kéo phần tài sản vào chủ đề theo cách thủ công.

Để kết nối thủ công tài sản thương hiệu vào chủ đề, mở trình biên tập chủ đề rồi mở Cài đặt chủ đề > Logo. Trong mục Logo, nhấp vào nút Kết nối nguồn động.

Hình ảnh của màn hình chọn ảnh logo trong phần cài đặt chủ đề có nút kết nối nguồn động được tô sáng.

Chọn tài sản thương hiệu bạn muốn sử dụng trong phần đầu trang rồi nhấp vào Kết nối.

Bảng kết nối nguồn động có logo Mặc định được chọn.

Tài sản thương hiệu

Bạn có thể tạo tài sản thương hiệu miễn phí. Tìm hiểu thêm về các công cụ điều hành doanh nghiệp miễn phí.

Logo

Thêm hình ảnh logo cho thương hiệu của bạn. Logo mặc định được dùng cho các ứng dụng logo phổ biến nhất. Bắt buộc phải có logo vuông trên các kênh truyền thông xã hội và hình ảnh đại diện, và logo có thể bị cắt thành hình tròn.

Bạn có thể kết nối logo trong phần cài đặt chủ đề để sử dụng cho hình ảnh đầu trang và kết nối với các khối tương thích. Nếu muốn tùy chỉnh logo trên trang thanh toán, bạn có thể thay đổi cài đặt thanh toán. Nếu muốn tùy chỉnh logo cho thông báo, bạn có thể tùy chỉnh mẫu email.

Yêu cầu về logo

Trước khi chọn hoặc tải lên hình ảnh logo, hãy đảm bảo tệp của bạn đáp ứng những yêu cầu sau:

Yêu cầu về tài sản logo
Tài sản thương hiệu Mô tả Yêu cầu
Logo mặc định Logo được dùng cho các ứng dụng logo phổ biến nhất. Một logo hiệu quả phải có sự tương đồng với tên cửa hàng và được xây dựng từ màu sắc chủ đạo của thương hiệu.
 • Định dạng PNG hoặc JPEG
 • Chiều rộng tối thiểu 512 pixel
Logo vuông Bắt buộc phải có logo vuông trên kênh truyền thông xã hội và hình ảnh đại diện. Logo này có thể bị cắt thành hình tròn nếu nền tảng sử dụng hình ảnh tròn thay vì hình ảnh vuông.
 • Định dạng PNG hoặc JPEG
 • Kích cỡ tối thiểu được đề xuất là 512x512px

Thêm tệp logo

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Chung.
 2. Trong mục Tài sản thương hiệu, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Logo, thêm hoặc chọn logo thương hiệu từ hình ảnh của bạn. Bạn có thể Tìm kiếm tệp bằng tên tệp cụ thể, Sắp xếp hình ảnh hiện có hoặc thay đổi cách thức hiển thị từ Chế độ xem danh sách sang Chế độ xem lưới bằng menu thả xuống. Bạn cũng có thể Thêm hình ảnh từ máy tính hoặc kéo và thả hình ảnh từ cửa sổ khác.
 4. Lặp lại bước 2 để chọn hoặc thêm logo vuông.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể thay đổi hoặc gỡ bỏ tệp hình ảnh logo bất cứ lúc nào. Bạn chỉ được phép có một tệp cho mỗi loại logo.

Màu sắc

Thương hiệu của bạn có thể sử dụng màu chính, màu phụ và màu tương phản cụ thể trên cửa hàng trực tuyến hoặc trang truyền thông xã hội.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Chung.
 2. Trong mục Tài sản thương hiệu, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong tiêu đề Màu, nhấp vào dấu + để thêm màu chính.
 4. Bạn có thể chọn màu chính bằng hộp chọn màu hoặc nhập mã màu HEX hợp lệ vào hộp văn bản.
 5. Không bắt buộc: Thêm màu chính thứ hai tương tự như cách bạn chọn màu thứ nhất.
 6. Chọn màu tương phản tương tự như cách bạn chọn màu trước đó.
 7. Lặp lại các bước trên để chọn màu phụ và màu phụ tương phản.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Ảnh bìa

Ảnh bìa là hình ảnh chủ đạo để quảng cáo thương hiệu của bạn trên trang hồ sơ và ứng dụng.

Yêu cầu về ảnh bìa

Trước khi chọn hoặc tải lên ản bìa, hãy đảm bảo tệp của bạn đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Định dạng tệp: PNG hoặc JPEG
 • Kích thước tệp: Kích cỡ tối thiểu được đề xuất là 1920x1080px

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Chung.
 2. Trong mục Tài sản thương hiệu, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Ảnh bìa, nhấp vào dấu +.
 4. Chọn hình ảnh bạn muốn dùng làm ảnh bìa. Bạn cũng có thể Tìm kiếm tệp bằng tên tệp cụ thể, Sắp xếp hình ảnh hiện có hoặc thay đổi cách thức hiển thị từ Chế độ xem danh sách sang Chế độ xem Lưới bằng menu thả xuống. Bạn cũng có thể Thêm hình ảnh từ máy tính hoặc kéo và thả hình ảnh từ cửa sổ khác.
 5. Nhấp vào Done (Đã xong).
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Khẩu hiệu

Khẩu hiệu là một câu nói bắt tai hoặc một tagline dành cho thương hiệu của bạn. Khẩu hiệu của bạn có thể dài tối đa 80 ký tự. Nhấp vào dấu + để thêm khẩu hiệu thương hiệu, sau đó nhấp vào Lưu.

Mô tả

Thêm mô tả ngắn cho thương hiệu của bạn. Mô tả này thường được dùng trong tiểu sử hoặc hồ sơ từ cửa hàng và không được vượt quá 150 ký tự. Nhấp vào dấu + để thêm mô tả ngắn cho thương hiệu của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.

Nếu đang sử dụng gói Shopify Starter, bạn có thể thêm liên kết mạng xã hội vào nội dung Thương hiệu. Liên kết đến tài khoản mạng xã hội được thêm vào mục Thương hiệu của trang quản trị Shopify sẽ hiển thị trong liên kết sản phẩm.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Chung.
 2. Trong mục Tài sản thương hiệu, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Liên kết mạng xã hội, chọn nền tảng mạng xã hội trong menu thả xuống.
 4. Nhập liên kết đến tài khoản vào các trường được đã cho. Sử dụng URL đầy đủ, ví dụ như, https://instagram.com/shopify, hoặc https://twitter.com/shopify.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí