Rủi ro

Pixel là đoạn mã JavaScript chạy trên trang thanh toán của cửa hàng hoặc cửa hàng trực tuyến để thu thập và truyền dữ liệu hành vi của khách hàng để tiếp thị, quảng cáo và báo cáo. Mặc dù pixel và các đoạn mã khác có thể rất cần thiết cho doanh nghiệp của bạn, việc thêm đoạn mã của bên thứ ba có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, quyền riêng tư và tính bảo mật của cửa hàng trực tuyến. Luôn đọc kỹ đoạn mã bạn thêm vào cửa hàng để giảm thiểu tác động tiềm ẩn.

Rủi ro tiềm ẩn

Có hai cách thêm pixel vào cửa hàng trực tuyến: Pixel ứng dụngPixel tùy chỉnh. Pixel ứng dụng được tự động thêm khi cài đặt ứng dụng sử dụng pixel. Pixel ứng dụng sử dụng API Shopify để thu thập dữ liệu khách hàng từ cửa hàng của bạn và tăng cường bảo mật nhờ cô lập dữ liệu đã thu thập được.

Pixel tùy chỉnh là đoạn mã JavaScript được thêm vào cửa hàng theo cách thủ công bằng trình quản lý pixel. Tạo pixel tùy chỉnh là tính năng nâng cao yêu cầu kiến thức về JavaScript, phân tích tiếp thị và lược đồ sự kiện. Tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển về pixel để biết thêm thông tin.

Đây không phải danh sách đầy đủ các rủi ro tiềm ẩn với pixel. Luôn đảm bảo bạn hiểu rõ mã bạn thêm vào cửa hàng trực tuyến hoặc trang thanh toán của cửa hàng, hoặc bạn có thể thuê Chuyên gia Shopify để được trợ giúp về pixel tùy chỉnh.

Rủi ro về hiệu suất

Pixel là đoạn mã chạy trong nền của cửa hàng trực tuyến để theo dõi sự kiện khách hàng. Bạn có càng nhiều đoạn mã thì cửa hàng sẽ chạy càng chậm. Ngoài ra, nếu đoạn mã đã thêm bị hỏng, hoạt động có thể chạy vô thời hạn, dẫn đến làm chậm trang web hoặc khiến nội dung không tải được.

Rủi ro về quyền riêng tư

Quyền riêng tư của người dùng được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo vệ trực tuyến. Có thể sử dụng đoạn mã để bỏ qua yêu cầu về sự chấp thuận của khách hàng, điều này vi phạm Điều khoản dịch vụ của Shopify và có thể khiến bạn chịu trách nhiệm pháp lý. Điều này lại càng đúng nếu bạn sinh sống hoặc phục vụ khách hàng tại những địa điểm có quy định về quyền riêng tư nghiêm ngặt hơn, ví dụ như California hoặc Khu vực Kinh tế châu Âu. Hãy nhớ rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành và có được đầy đủ sự chấp thuận cần thiết khi sử dụng pixel để thu thập dữ liệu khách hàng. Trao đổi với luật sư nếu bạn không chắc chắn về các yêu cầu áp dụng cho mình.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí