Sử dụng đối tượng trong Shopify Audiences

Sau khi bạn thiết lập ứng dụng Shopify Audiences và kết nối với nền tảng quảng cáo, đối tượng sẽ được tự động tạo và xuất vào tài khoản quảng cáo của bạn. Ứng dụng Shopify Audiences tạo và xuất một số loại đối tượng dựa trên mục tiêu mà bạn có thể sử dụng cho chiến dịch quảng cáo.

Cách ứng dụng Shopify Audiences tạo đối tượng

Ứng dụng Shopify Audiences sử dụng thuật toán do dữ liệu và thuộc tính của cửa hàng cung cấp để tạo danh sách khách hàng tiềm năng được gọi là đối tượng. Đối tượng bao gồm khách hàng tiềm năng dựa trên khả năng họ mua hàng từ cửa hàng của bạn.

Sử dụng đối tượng cho chiến dịch quảng cáo

Để sử dụng đối tượng cho một chiến dịch quảng cáo, chọn đối tượng đó làm mục tiêu khi bạn tạo chiến dịch trên nền tảng quảng cáo. Nếu muốn áp dụng bộ lọc cho đối tượng thì bạn có thể lọc đối tượng trên nền tảng quảng cáo.

Bạn có thể sử dụng đối tượng cho chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng sau:

  • Facebook và Instagram
  • Google Tìm kiếm, Google Mua sắm, Gmail, YouTube và Mạng hiển thị của Google
  • Pinterest

Để biết thêm thông tin về cách tạo chiến dịch quảng cáo bằng đối tượng, tham khảo tài liệu về các nền tảng quảng cáo:

Cập nhật đối với đối tượng đã tạo

Nếu bạn đang sử dụng đối tượng trong một chiến dịch đang hoạt động thì danh sách khách hàng tiềm năng sẽ được tự động cập nhật sau mỗi 7 ngày để đảm bảo hiệu suất quảng cáo tốt nhất. Khoảng thời gian 7 ngày bắt đầu vào ngày cập nhật đối tượng gần nhất. Chiến dịch của bạn không bị ảnh hưởng khi thực hiện cập nhật đối tượng.

Nếu bạn không sử dụng đối tượng trong chiến dịch quảng cáo đang hoạt động thì danh sách sẽ không được cập nhật. Nếu bạn bắt đầu sử dụng đối tượng cho chiến dịch đang hoạt động sau hơn 7 ngày kể từ lần cập nhật đối tượng gần nhất thì danh sách sẽ cập nhật trong vòng 24 giờ và chu kỳ cập nhật 7 ngày mới sẽ bắt đầu.

Loại đối tượng

Ứng dụng Shopify Audiences tạo các loại danh sách đối tượng sau:

Đối tượng có ý định mua hàng cao hơn, phạm vi tiếp cận hẹp hơn

Đối tượng có ý định mua hàng cao hơn và phạm vi tiếp cận hẹp hơn chứa danh sách khách hàng tiềm năng có thứ hạng cao nhất và sẽ được dùng trong chiến dịch quảng cáo để tiếp thị cuối phễu.

Đối tượng có ý định mua hàng trung bình, phạm vi tiếp cận trung bình

Đối tượng có ý định mua hàng trung bình và phạm vi tiếp cận trung bình chứa danh sách khách hàng tiềm năng lớn hơn để có phạm vi tiếp cận rộng hơn, được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo để tiếp thị giữa phễu.

Đối tượng có ý định mua hàng thấp hơn và phạm vi tiếp cận rộng hơn

Đối tượng có ý định mua hàng thấp hơn và phạm vi tiếp cận rộng hơn chứa một danh sách lớn gồm khách hàng tiềm năng và được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo để tiếp thị đầu phễu. Nền tảng quảng cáo tạo đối tượng bằng cách lấy đối tượng có ý định mua hàng cao hơn và phạm vi tiếp cận hẹp hơn làm nguồn.

Đối tượng có ý định mua hàng thấp hơn và phạm vi tiếp cận rộng hơn dành cho Facebook Ads

Đối tượng có ý định mua hàng thấp hơn và phạm vi tiếp cận rộng hơn dành cho Quảng cáo trên Facebook là đối tượng tương tự mà Facebook tạo ra bằng cách lấy đối tượng có ý định mua hàng cao hơn và phạm vi tiếp cận hẹp hơn làm nguồn. Ứng dụng Shopify Audiences không có quyền truy cập vào danh tính của khách hàng tiềm năng trong đối tượng tương tự.

Shopify Audiences tạo đối tượng tương tự trên Facebook với những đặc điểm sau:

  • Đối tượng bao gồm 3% người dùng Facebook tại Hoa Kỳ và Canada.
  • Đối tượng có quy mô ước tính là 9,1 triệu.

Đối tượng có ý định mua hàng thấp hơn và phạm vi tiếp cận rộng hơn dành cho Google Ads

Đối tượng có ý định mua hàng thấp hơn và phạm vi tiếp cận rộng hơn dành cho Google Ads là đối tượng phân khúc tương tự mà Google tạo bằng cách sử dụng đối tượng có ý định mua hàng cao hơn và phạm vi tiếp cận hẹp hơn làm nguồn. Ứng dụng Shopify Audiences không có quyền truy cập vào danh tính của khách hàng tiềm năng trong đối tượng phân khúc tương tự.

Google tự động tạo phân khúc tương tự với tất cả các khu vực có thể khi đối tượng có ý định mua hàng cao hơn và phạm vi tiếp cận hẹp hơn được xuất vào tài khoản Google Ads. Bạn có thể áp dụng các giới hạn về vị trí địa lý khi tạo chiến dịch quảng cáo để ước tính quy mô đối tượng cho địa điểm bạn muốn.

Đối tượng có ý định mua hàng thấp hơn và phạm vi tiếp cận rộng hơn dành cho Pinterest Ads

Đối tượng có ý định mua hàng thấp hơn và phạm vi tiếp cận rộng hơn dành cho Pinterest Ads là đối tượng tương tự mà Pinterest tạo ra bằng cách lấy đối tượng có ý định mua hàng cao hơn và phạm vi tiếp cận hẹp hơn làm nguồn. Ứng dụng Shopify Audiences không có quyền truy cập vào danh tính của khách hàng tiềm năng trong đối tượng tương tự.

Đối tượng tương tự trên Pinterest có thể giúp bạn tìm được khách hàng mới dựa trên đối tượng nguồn. Shopify Audiences tự động tạo đối tượng tương tự trên Pinterest gồm 10% người dùng Pinterest tại Hoa Kỳ.

Thử nghiệm với Shopify Audiences

Thử nghiệm đối tượng trong chiến dịch quảng cáo có thể giúp bạn gia tăng cơ hội đạt được hiệu suất quảng cáo cao hơn. Ví dụ: Bạn có thể dùng thử nhiều nền tảng quảng cáo để tìm ra đối tượng của bạn đạt hiệu suất cao ở nền tảng nào.

Cách tốt nhất để tích hợp Shopify Audiences vào hoạt động tiếp thị có thể khác nhau tùy thuộc vào chiến thuật mà chắc chắn là sẽ hiệu quả cho chiến dịch.

Nếu bạn thấy chiến thuật đầu phễu như đối tượng tương tự có hiệu suất cao, hãy cân nhắc thử một số thao tác sau:

Nếu bạn thấy chiến thuật giữa phễu như chiến dịch tiếp thị cân nhắc có hiệu suất cao, bạn có thể thử một số thao tác sau:

Nếu bạn thấy chiến thuật cuối phễu như nhắm mục tiêu lại có hiệu suất cao, hãy cân nhắc thử một số thao tác sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí