Google Analytics 4

Google sẽ ngừng cung cấp Universal Analytics vào tháng 7 năm 2023 và sẽ được thay bằng Google Analytics 4, giải pháp đo lường thế hệ tiếp theo của Google. Universal Analytics sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu đến khi khi ngừng hoạt động vào tháng 7 năm 2023 và bạn sẽ vẫn có thể truy cập dữ liệu trong ít nhất 6 tháng sau đó. Đến tháng 3 năm 2023, bạn có thể chuyển sang Google Analytics 4 trên Shopify.

Với mô hình dữ liệu dựa trên sự kiện linh hoạt, Google Analytics 4 cho phép bạn xem hành trình hợp nhất của người dùng trên trang web và ứng dụng của mình. Ứng dụng này sử dụng thuật ngữ máy học của Google để thu hẹp lỗ hổng trong dữ liệu với thông tin chi tiết được mô hình hóa và khả năng dự đoán mà bạn có thể sử dụng để đạt được kết quả tốt hơn và phát triển công việc kinh doanh. Do không hoàn toàn dựa vào cookie nên Google Analytics 4 được phát triển để theo kịp hệ sinh thái đang thay đổi, giúp bạn có thể tìm hiểu về khách hàng ngay cả khi có lỗ hổng trong dữ liệu.

Bạn không cần thực hiện hành động nào tại thời điểm này. Shopify và Google sẽ sớm cung cấp cho bạn hướng dẫn bổ sung và thông tin liên hệ với các bước tiếp theo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí