Thiết lập mục tiêu và phễu của Google Analytics

Nếu có tài khoản Google Analytics, bạn có thể xác định mục tiêu và phễu cho trang web Shopify. Nếu chỉ có một bước để đạt mục tiêu, bạn không cần xác định phễu.

Tìm hiểu mục tiêu và phễu

Mục tiêu của Google Analytics có thể là bất kỳ thao tác nào mà khách truy cập hoàn tất trong một phiên trên trang web của bạn. Thông thường, bạn xác định mục tiêu theo đối tượng kinh doanh. Ví dụ: Bạn có thể xác định mục tiêu là trang đích mà bạn muốn khách hàng đi đến, ví dụ như trang trạng thái đơn hàng trong quá trình hoàn tất thanh toán. Khi khách hàng truy cập trang đó, có nghĩa là họ đã mua sản phẩm từ bạn. Một ví dụ khác là trang trạng thái đơn hàng tĩnh bạn thiết lập cho gói đăng ký bản tin.

Mỗi lần khách truy cập trang web hoàn tất một mục tiêu của bạn, mục tiêu sẽ được ghi nhận là chuyển đổi trong tài khoản Google Analytics.

Phễu Google Analytics là đường dẫn URL bạn muốn khách truy cập thực hiện theo trong quá trình hoàn tất một mục tiêu của bạn. Google Analytics theo dõi các trang có trong phễu để bạn có thể xem mức độ hỗ trợ hiệu quả của trang web với đối tượng kinh doanh của bạn. Ví dụ: Phễu có thể giúp bạn xem tần suất khách truy cập bỏ dở đường dẫn đến mục tiêu khi họ nhập đường dẫn đến mục tiêu hoặc khi họ bỏ bước.

Để tìm hiểu thêm về mục tiêu và phễu của Google Analytics, truy cập trang hỗ trợ của Google.

Chuẩn bị thiết lập mục tiêu và phễu

Trước khi thiết lập mục tiêu và phễu của Google Analytics:

  1. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản Google.
  2. Sử dụng tài khoản Google để đăng ký Google Analytics.
  3. Thêm trang Shopify vào tài khoản Google Analytics.
  4. Thiết lập Google Analytics để làm việc với trang Shopify của bạn.

Thiết lập mục tiêu và phễu

Để tìm hiểu cách thiết lập mục tiêu và phễu, truy cập trang hỗ trợ của Google.

Nếu bạn đang tạo phễu để theo dõi quy trình thanh toán của cửa hàng, hãy đặt các bước và URL dựa trên ví dụ sau:

Ví dụ về phễu Google Analytics
Bước Tên Màn hình/Trang
1. Sản phẩm đã xem /products/shoes
2. Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng /cart
3. Địa chỉ đã thêm /checkout/contact_information
4. Thông tin vận chuyển đã thêm /checkout/shipping
5. Thông tin thanh toán đã thêm /checkout/payment

Khi hoàn thành chỉnh sửa mục tiêu hoặc phễu, bạn sẽ phải đợi 24 giờ để thấy mọi dữ liệu đã thu thập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí