Báo cáo thu hút người dùng

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Basic Shopify trở lên, bạn có thể truy cập các báo cáo về tiếp nhận khách truy cập của cửa hàng. Báo cáo về số liệu tiếp nhận bao gồm:

  • Số phiên theo thời gian
  • Số phiên theo nguồn giới thiệu
  • Số phiên theo vị trí.

Khi mở báo cáo thu hút người dùng, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng vài giây. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để xem dữ liệu mới hơn.

Báo cáo thu hút người dùng khác báo cáo Doanh số theo nguồn giới thiệu lưu lượng truy cập do báo cáo thu hút người dùng không hiển thị doanh số hoặc số lượng đơn hàng đã chuyển đổi—chỉ hiển thị lượng khách truy cập trang web. Các báo cáo này chỉ áp dụng cho kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến.

Phiên và khách truy cập

Số lượng phiên và số lượng khách truy cập dựa trên cookie. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của người mua sắm, chẳng hạn như máy tính để bàn hoặc điện thoại thông minh, khi họ truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn. Một cookie định danh thiết bị (khách truy cập). Một cookie khác theo dõi thời lượng phiên.

Phiên kết thúc sau 30 phút không có hoạt động và vào nửa đêm theo múi giờ UTC. Vì một khách truy cập có thể có nhiều phiên nên số lượng phiên thường cao hơn số lượng khách truy cập.

Kể từ 6 tháng 4 năm 2017, khi bạn đã đăng nhập vào trang quản trị Shopify trên một thiết bị, thì các phiên của thiết bị đó sẽ không được tính là phiên của cửa hàng trực tuyến.

Ví dụ: Một khách hàng xem sản phẩm trên cửa hàng của bạn trong 20 phút, rồi 2 giờ sau quay lại cửa hàng trong 10 phút. Khi đó, có 2 phiên và 1 khách truy cập được báo cáo. Nếu người mua sắm chỉ xem cửa hàng của bạn trong 5 phút và rời đi, rồi 10 phút sau quay lại thì chỉ có 1 phiên và 1 khách truy cập được báo cáo.

Xem báo cáo thu hút người dùng

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Acquisition (Số liệu tiếp nhận), nhấp vào báo cáo bạn muốn xem.

Số phiên theo thời gian

Báo cáo Số phiên theo thời gian cho biết số lượng khách truy cập và phiên trong phạm vi thời gian.

Bạn có thể chọn đơn vị thời gian trong menu thả xuống Group by (Nhóm theo) để kiểm soát cách nhóm dữ liệu.

Số phiên theo nguồn giới thiệu

Báo cáo Số phiên theo nguồn giới thiệu cho bạn biết khách truy cập trực tiếp truy cập cửa hàng, truy cập bằng tìm kiếm hay do giới thiệu.

Bạn có thể xem thông tin tương tự trên Trang quản lý chung, nhưng báo cáo Số phiên theo nguồn giới thiệu sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn.

Số phiên theo địa điểm

Báo cáo Số phiên theo địa điểm cho biết quốc gia nơi khách truy cập đang ở khi truy cập trang web của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí