Báo cáo hành vi

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Basic Shopify trở lên, bạn có quyền truy cập vào báo cáo hành vi khách hàng. Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify trở lên thì bạn cũng có thể truy cập báo cáo Phân tích giỏ hàng của trang web. Những báo cáo này có thể cung cấp thông tin chi tiết cho bạn về cách:

  • tiếp thị sản phẩm trực tuyến và ngoại tuyến hiệu quả hơn
  • bán thêm cho đối tượng mục tiêu tốt nhất
  • tạo gói giá và sản phẩm ưu đãi
  • tăng tổng số đơn hàng trung bình.

Ví dụ: Nếu cửa hàng trực tuyến của bạn có chủ đề chứa thanh tìm kiếm, bạn có thể xem cụm từ mà khách truy cập đang dùng để tìm kiếm sản phẩm tại cửa hàng trong báo cáo Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến. Bạn cũng có thể xem các cụm từ tìm kiếm không đưa ra kết quả nào trong báo cáo Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến không có kết quả.

Bạn có thể sử dụng dữ liệu trong báo cáo hành vi để tăng doanh số bằng cách sắp xếp cửa hàng để khách hàng có thể tìm thấy nội dung mình cần và trong lúc đó họ được khuyến khích mua thêm.

Xem báo cáo hành vi

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Behavior (Hành vi), nhấp vào báo cáo bạn muốn xem.

Lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian

Báo cáo Chuyển đổi cửa hàng trực tuyến theo thời gian cho biết tỷ lệ phần trăm khách truy cập cửa hàng trực tuyến thực hiện giao dịch mua hàng trong một khoảng thời gian đã chọn.

Các cột sau nằm trong báo cáo Lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian:

Các cột trong báo cáo lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian
Cột Mô tả
Nhóm thời gian Nhóm thời gian bạn đã chọn, ví dụ như ngày, tuần hoặc tháng.
Số phiên Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến.
Đã thêm vào giỏ hàng Tổng số phiên mà khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã đến bước thanh toán Tổng số phiên mà khách hàng đã đến bước thanh toán với một sản phẩm trong giỏ hàng.
Phiên đã chuyển đổi Tổng số phiên mà khách hàng đã mua sản phẩm.
Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ phần trăm phiên đem đến việc mua hàng.

Thông tin này có thể giúp bạn biết được cửa hàng đang chuyển đổi phiên thành doanh số như thế nào.

Khi mở báo cáo này, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng vài giây. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để xem dữ liệu mới hơn.

Lưu ý: Sessions converted đo lường tổng số phiên mà khách hàng mua sản phẩm. Khách hàng có thể thực hiện nhiều giao dịch mua hàng trong một phiên duy nhất. Vì vậy, số lượng order và số lượng sessions converted của bạn có thể không bằng nhau.

Ví dụ: Dùng báo cáo lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến để đưa ra quyết định kinh doanh

Sa có cửa hàng bán đồ thể thao. Rất nhiều người truy cập cửa hàng trực tuyến của cô nhưng cô vẫn không bán được nhiều hàng.

Trong trang quản trị Shopify, Sa nhấp vào Phân tích > Reports (Báo cáo). Trên thẻ Behavior (Hành vi), dưới tiêu đề Reports (Báo cáo), cô nhấp vào Online store conversion over time (Lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian). Cô nhấp vào menu thả xuống Group by (Nhóm theo) và nhóm báo cáo tỷ lệ chuyển đổi theo Month (Tháng).

Sa phát hiện ra rằng tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến tháng trước là 5%, nghĩa là 5% người truy cập cửa hàng trực tuyến của cô tháng đó đã mua sản phẩm. Trong tháng tiếp theo, Sa sắp xếp lại các bộ sưu tập và ra mắt mã giảm giá mới để xem có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi hay không bằng cách sử dụng báo cáo Lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian để theo dõi tiến độ.

Tốc độ của cửa hàng trực tuyến

Tối ưu hóa tốc độ của cửa hàng trực tuyến có thể cải thiện trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, giúp cửa hàng của bạn dễ tìm thấy hơn và gia tăng số lượt chuyển đổi. Bạn có thể tìm hiểu hiệu suất của cửa hàng so với các tiêu chuẩn trong ngành và các cửa hàng Shopify khác giống cửa hàng của bạn bằng cách xem báo cáo Tốc độ của cửa hàng trực tuyến.

Để tìm hiểu thêm về báo cáo này, tham khảo Báo cáo tốc độ của cửa hàng trực tuyến.

Số lượt chuyển đổi nhờ đề xuất sản phẩm theo thời gian

Nếu bạn sử dụng tính năng đề xuất sản phẩm từ Shopify trên trang sản phẩm của cửa hàng trực tuyến, báo cáo Số lượt chuyển đổi nhờ đề xuất sản phẩm theo thời gian cho bạn biết mức độ hiệu quả của các đề xuất này trong khoảng thời gian được chọn. Thông tin này có thể giúp bạn hiểu rõ mức độ hiệu quả của việc chuyển đổi đề xuất sản phẩm thành doanh số tại cửa hàng của bạn.

Lưu ý: Để theo dõi các đề xuất sản phẩm trong Shopify, bạn cần sử dụng định dạng cho URL sản phẩm được API chỉ định. Để tìm hiểu thêm, xem Theo dõi lượt chuyển đổi đối với đề xuất sản phẩm.

Các cột sau nằm trong báo cáo Số lượt chuyển đổi nhờ đề xuất sản phẩm theo thời gian:

Các cột trong báo cáo số lượt chuyển đổi nhờ đề xuất sản phẩm theo thời gian
Cột Mô tả
Đã nhấp Số lần khách hàng xem trang sản phẩm bằng cách nhấp vào đề xuất sản phẩm.
Đã thêm vào giỏ hàng Số lần khách hàng thêm một sản phẩm được đề xuất vào giỏ hàng sau khi nhấp vào đề xuất sản phẩm trong một phiên.
Đã mua Số lần khách hàng mua sản phẩm sau khi thêm vào giỏ hàng và sau khi nhấp vào đề xuất sản phẩm trong một phiên.
Đã nhấp vào tỷ lệ chuyển đổi đã mua Tỷ lệ phần trăm số lượt nhấp vào đề xuất sản phẩm được chuyển đổi thành giao dịch mua.

Dữ liệu giống như cái phễu: số lần nhấp luôn lớn hơn hoặc bằng số được thêm vào giỏ hàng và số được thêm vào giỏ hàng luôn lớn hơn hoặc bằng số lần mua hàng.

Báo cáo không bao gồm dữ liệu về sản phẩm được thêm vào giỏ hàng hoặc mua bằng cách sử dụng Nút Mua hoặc ứng dụng bên thứ ba.

Bạn có thể nhóm dữ liệu theo ngày, tuần hoặc tháng.

Khi bạn mở báo cáo này, tuổi thọ của dữ liệu có thể lên đến một ngày.

Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến

Báo cáo Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến cho bạn biết bản kê chi tiết về cụm từ tìm kiếm mà khách hàng dùng để tìm kiếm sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến của bạn.

Lưu ý: Để xem dữ liệu trong báo cáo này, bạn cần có chủ đề chứa thanh tìm kiếm. Một số ví dụ về chủ đề có thanh tìm kiếm bao gồm BoundlessMinimal. Bạn có thể truy cập Cửa hàng chủ đề Shopify để xem thêm chủ đề.

Bạn có thể xem khoảng thời gian cụ thể khách hàng đã dùng để tìm kiếm cửa hàng trong cột Original query (Truy vấn ban đầu).

Với thông tin này, bạn có thể nắm được những từ cụ thể mà khách hàng dùng khi tìm kiếm thứ gì đó trong cửa hàng của bạn. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh tiêu đề và mô tả sản phẩm để đảm bảo khách hàng có thể nhanh chóng tìm được những gì họ cần.

Do cách theo dõi các tìm kiếm, báo cáo này có thể không hiển thị tất cả các tìm kiếm trên cửa hàng trong 12 giờ qua.

Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến không có kết quả

Báo cáo Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến không có kết quả cho bạn biết bản kê chi tiết về cụm từ tìm kiếm khách hàng dùng để tìm kiếm sản phẩm tại cửa hàng mà không đem lại kết quả.

Lưu ý: Để xem dữ liệu trong báo cáo này, bạn cần có chủ đề chứa thanh tìm kiếm. Một số ví dụ về chủ đề có thanh tìm kiếm bao gồm BoundlessMinimal. Bạn có thể truy cập Cửa hàng chủ đề Shopify để xem thêm chủ đề.

Bạn có thể xem khoảng thời gian cụ thể khách hàng đã dùng để tìm kiếm cửa hàng trong cột Original query (Truy vấn ban đầu).

Với thông tin này, bạn có thể nắm được những từ cụ thể mà khách hàng dùng khi tìm kiếm thứ gì đó trong cửa hàng của bạn. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh mô tả và tiêu đề sản phẩm để đảm bảo khách hàng nhanh chóng tìm được những gì họ cần.

Do cách theo dõi các tìm kiếm, báo cáo này có thể không hiển thị tất cả các tìm kiếm trên cửa hàng trong 12 giờ qua.

Số phiên theo trang đích

Báo cáo Số phiên theo trang đích cho biết phiên trong cửa hàng bắt đầu từ trang nào.

Bạn có thể xem bản kê chi tiết này trong Bảng quản lý chung bất kể gói giá của Shopify bạn đang sử dụng.

Khi mở báo cáo này, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng vài giây. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để xem dữ liệu mới hơn.

Số phiên theo thiết bị

Báo cáo Số phiên theo thiết bị cho biết loại thiết bị được sử dụng để truy cập trang web của bạn.

Bạn có thể xem bản kê chi tiết này trong Bảng quản lý chung bất kể gói giá của Shopify bạn đang sử dụng.

Khi mở báo cáo này, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng vài giây. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để xem dữ liệu mới hơn.

Phân tích giỏ hàng của trang web

Báo cáo Phân tích giỏ hàng của trang web giúp bạn hiểu rõ hành vi mua sắm của khách hàng. Bạn có thể sử dụng thông tin trong báo cáo này làm hướng dẫn xây dựng các chiến lược tiếp thị dựa trên dữ liệu bạn thấy.

Bạn có thể xem báo cáo này nếu cửa hàng sử dụng gói Shopify trở lên.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Behavior (Hành vi), nhấp vào Website cart analysis (Phân tích giỏ hàng trên trang web).

Báo cáo hiển thị tối đa 12 cặp sản phẩm mà khách hàng đã thêm vào cùng một giỏ hàng trong 30 ngày qua.

Do cách thức tạo báo cáo này, phân tích có thể không phản ánh tất cả hoạt động trên cửa hàng trong 24 giờ qua.

Lưu ý: Nếu bạn thấy thông báo "Không đủ dữ liệu để phân tích", nghĩa là không có cặp sản phẩm nào được thêm vào giỏ hàng đủ số lần trong 30 ngày qua để hiển thị mối quan hệ quan trọng về mặt thống kê. Điều này có thể xảy ra khi bạn có nhiều sản phẩm hoặc ít khách truy cập hoặc khi bạn có một số sản phẩm mới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về một cặp sản phẩm, di chuột qua chú giải công cụ để đọc về mối quan hệ sản phẩm:

Chú giải công cụ thể hiện mối quan hệ sản phẩm

Trong ví dụ này, 33% người mua đã thêm áo chui đầu cổ tròn màu xanh hải quân vào giỏ hàng cũng thêm cả áo chui đầu cổ tròn màu đen vào giỏ hàng.

Lưu ý: Dữ liệu bạn thấy chỉ được điền bằng tính năng thêm vào giỏ hàng. Điều này không có nghĩa là khách hàng đã hoàn tất việc mua hàng.

Đôi khi cũng tồn tại hành vi mua tương tự nhưng ngược lại:

Báo cáo cho biết hành vi mua ngược lại

Trong ví dụ này, 25% người mua sắm đã thêm cả áo chui đầu cổ tròn màu đen và áo chui đầu cổ tròn màu xanh hải quân vào giỏ hàng.

Nếu bạn thấy hành vi gì tương tự như thế này trong cửa hàng của bạn, điều này đại diện cho hai mối quan hệ độc lập của sản phẩm. Tỷ lệ phần trăm được tính riêng.

Nếu tỷ lệ phần trăm bằng nhau, mối quan hệ cho biết đơn hàng có sản phẩm được thêm vào giỏ hàng không quan trọng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ quả của điều này trong Kỹ thuật tiếp thị.

Kỹ thuật tiếp thị

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao sữa thường được xếp ở vị trí trong cùng của cửa hàng tạp hóa, cách xa ngũ cốc chưa?

Có thể chuyển sữa sang tủ lạnh gần chỗ ngũ cốc hơn hoặc có thể chuyển ngũ cốc đến gần chỗ sữa hơn nhưng chúng được cố ý để riêng biệt.

Do sữa nhanh hỏng, hầu hết những người mua hàng tạp hóa cần mua sữa thường xuyên. Các nhà tiếp thị đặt sữa ở trong cùng cửa hàng để người mua phải đi ngang qua nhiều sản phẩm khác để mua được sữa. Các nghiên cứu về tâm lý và tiếp thị cho thấy người mua sẽ nhận diện thương hiệu của các sản phẩm khác khi đi từ quầy ngũ cốc đến quầy sữa và thêm các sản phẩm này vào giỏ hàng. Sản phẩm thường là thứ mà người mua còn không biết họ muốn mua.

Ngũ cốc được đặt gần lối vào do các nhà tiếp thị tin rằng nếu bạn mua ngũ cốc, bạn sẽ cần mua cả sữa. Bạn sẽ phải đi sâu vào trong cửa hàng để lấy sữa và đi ngang qua tất cả các sản phẩm khác. Nếu bạn đến cửa hàng để mua sữa, bạn chưa chắc đã cần mua ngũ cốc. Vì vậy, sữa được đặt ở phía trong cùng của cửa hàng còn ngũ cốc được đặt ở ngay bên ngoài chứ không phải ngược lại.

Bất kể doanh nghiệp của bạn chuyên về lĩnh vực gì, bạn có thể áp dụng loại kỹ thuật tiếp thị này vào cửa hàng Shopify của bạn.

Trong ví dụ sau, Sản phẩm A sẽ chỉ các sản phẩm trong cột Người mua đã thêmSản phẩm B sẽ chỉ các sản phẩm trong cột ... cũng được thêm để minh họa mối quan hệ sản phẩm trong báo cáo Phân tích giỏ hàng của trang web.

Giảm giá và tăng giá

Dựa trên quan niệm cho rằng người mua có khả năng thêm Sản phẩm B vào giỏ hàng sau khi thêm Sản phẩm A, bạn có thể giảm giá Sản phẩm A và tăng giá Sản phẩm B. Giảm giá có thể làm tăng tần suất thêm Sản phẩm A vào giỏ hàng và ảnh hưởng đến tần suất Sản phẩm B cũng được thêm vào giỏ hàng.

Có nhiều cách để giảm giá trong Shopify:

Quảng cáo trang web

Bạn có thể quảng cáo sản phẩm trên trang web bằng cách sử dụng quảng cáo bằng biểu ngữ và đề xuất sản phẩm.

Nhiều chủ đề Shopify có biểu ngữ bản trình chiếu được tích hợp sẵn trong trang chủ. Biểu ngữ là mục nổi bật của cửa hàng nên bạn có thể đặt quảng cáo biểu ngữ để khách hàng có thể nhấp vào và chuyển trực tiếp đến sản phẩm. Nếu không biết cách tự thực hiện, bạn có thể làm việc với nhà thiết kế hoặc chuyên gia Shopify để tạo và tải quảng cáo lên bản trình chiếu trên trang chủ.

Bạn cũng có thể sử dụng đề xuất sản phẩm để gợi ý các sản phẩm liên quan cho khách hàng dựa trên sản phẩm họ đang xem.

Chiến dịch email

Bạn có thể thu thập email của khách hàng trong quá trình thanh toán và chạy các chiến dịch tiếp thị qua email.

Nếu bạn có một danh sách khách hàng dài cần gửi email, bạn có thể tìm ứng dụng email trong Cửa hàng ứng dụng Shopify để xây dựng danh sách gửi thư kéo dữ liệu từ trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Vị trí của sản phẩm trong cửa hàng

Trong ví dụ về sữa và ngũ cốc, cửa hàng tạp hóa cố gắng tăng doanh số nhờ tách riêng Sản phẩm ASản phẩm B. Nếu mối quan hệ giữa các sản phẩm không đủ mạnh, khách hàng có thể không tìm thấy Sản phẩm B và từ bỏ, như vậy, việc tách riêng gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số.

Việc đặt sản phẩm gần nhau có thể không mang lại lợi thế tương tự như đã chứng minh bằng mối quan hệ sản phẩm trong ví dụ về sữa và ngũ cốc,nhưng giúp khách hàng dễ tìm thấy sản phẩm họ cần hơn.

Đảm bảo bạn cân nhắc cách đặt sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến vì khách hàng có thể không tìm kiếm sản phẩm trực tuyến theo cách tương tự như tại cửa hàng thực tế. Nếu bạn tách riêng sản phẩm, hãy đảm bảo khách hàng vẫn có thể tìm được sản phẩm họ cần trong cửa hàng.

Có nhiều cách khác nhau để thay đổi vị trí sản phẩm trong cửa hàng của bạn:

Kho vận

Nếu doanh nghiệp của bạn đang phát triển và ngày càng chú trọng vào quản lý hàng tồn kho, bạn có thể sử dụng mối quan hệ sản phẩm trong báo cáo Phân tích giỏ hàng của trang web để lập kế hoạch cách lưu kho hàng trong kho. Ví dụ: Bạn có thể đặt Sản phẩm B gần Sản phẩm A trong nhà kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí