Điều chỉnh báo cáo

Bạn có thể điều chỉnh báo cáo mặc định để hiển thị dữ liệu bạn muốn. Bạn có thể lọc dữ liệu, chỉnh sửa cột và chọn các phạm vi thời gian khác nhau. Bạn cũng có thể xuất báo cáo phân tích bằng chương trình bảng tính.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí