Xuất báo cáo

Bạn có thể xuất báo cáo vào tệp CSV (giá trị phân tách bằng dấu phẩy) trong trang quản trị Shopify. Các báo cáo đã xuất sẽ được lưu trong thư mục tải xuống mặc định trên máy tính của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Mở báo cáo bạn muốn xuất.

  2. Nhấp vào Xuất.

  3. Trong hộp thoại Export your report (Xuất báo cáo), nhấp vào Export (Xuất).

    Đối với một số Báo cáo tài chính (Doanh số, Thuế và Thanh toán), bạn cũng có thể chọn loại báo cáo để xuất. Trang hiện tại xuất dữ liệu của các cột hiện đang hiển thị. Toàn bộ báo cáo xuất dữ liệu của tất cả các cột được hiển thị nhưng bao gồm các cột bổ sung không được hiển thị theo mặc định.

    Tệp đã xuất sẽ được lưu trong thư mục tải xuống mặc định của bạn.

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn có thể mở báo cáo. Bạn có thể sử dụng chương trình trang tính như Excel hoặc Numbers hoặc trình biên tập văn bản để xem báo cáo.

Nếu bạn muốn tệp PDF của báo cáo, sử dụng lệnh In thay vì lệnh xuất. Trên PC sử dụng hệ điều hành Windows 10 hoặc trên máy Mac, bạn có thể tự động lưu vào PDF khi in. Đối với các phiên bản trước của hệ điều hành Windows, bạn cần cài đặt máy in hoặc bộ chuyển đổi PDF, ví dụ như Adobe Acrobat Reader.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí