Shopify POS hoàn toàn mới dành cho Android

Vào tháng 5 năm 2021, ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới sẽ thay thế ứng dụng POS Classic mà bạn đang sử dụng. POS hoàn toàn mới là bản nâng cấp từ ứng dụng Classic với các tính năng mới, phím tắt cho quy trình làm việc hiện tại và sở hữu một thiết kế trực quan.

Khi đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS, bạn sẽ được nhắc cập nhật lên Shopify POS hoàn toàn mới. Nếu bạn đã bật tùy chọn cập nhật tự động, POS hoàn toàn mới sẽ cập nhật và sẵn sàng để sử dụng mà không cần bạn phải thao tác gì.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao ứng dụng Shopify POS thay đổi?

Shopify POS hoàn toàn mới là bản nâng cấp của ứng dụng Shopify POS Classic với thiết kế và tính năng mới. Ứng dụng này mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn nhờ hỗ trợ rút gọn quy trình bán lẻ thông thường và cho phép Shopify tiếp tục giới thiệu các tính năng mới nhanh hơn cho doanh nghiệp của bạn. Ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới có trong tất cả các gói đăng ký Shopify.

Ứng dụng POS hoàn toàn mới trông như thế nào?

Video này cung cấp bản xem trước của ứng dụng POS hoàn toàn mới .

Việc cập nhật lên trải nghiệm ứng dụng POS hoàn toàn mới có mất phí không?

Không. Tất cả thương nhân sử dụng Shopify POS Classic sẽ nhận được ứng dụng POS hoàn toàn mới miễn phí. Gói đăng ký ứng dụng POS mặc định sẽ là POS Lite, có trong Gói Shopify của bạn.

Ứng dụng POS hoàn toàn mới sẽ thay thế ứng dụng POS Classic khi nào?

Vào tháng 5 năm 2021, bạn sẽ phải cập nhật lên ứng dụng POS hoàn toàn mới khi đăng nhập vào thiết bị. Nếu đã bật tùy chọn cập nhật tự động, bạn sẽ không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Tôi có thể chuyển về POS Classic không?

Không. Sau khi ứng dụng POS Classic lỗi thời, ứng dụng này sẽ không còn khả dụng.

Nếu một thiết bị của tôi cập nhật lên Shopify POS hoàn toàn mới, các thiết bị khác có chuyển đổi không?

Tùy theo cài đặt của thiết bị. Nếu đã bật tùy chọn cập nhật tự động cho ứng dụng Shopify POS trên thiết bị, khi bạn đăng nhập, ứng dụng POS hoàn toàn mới sẽ sẵn sàng để sử dụng. Nếu chưa bật tùy chọn cập nhật tự động cho thiết bị, khi bạn cố đăng nhập vào ứng dụng, bạn sẽ được nhắc cập nhật để tiếp tục sử dụng Shopify POS.

Tất cả cài đặt Shopify POS hiện tại có đồng bộ với Shopify POS hoàn toàn mới không?

Hầu hết các cài đặt sẽ đồng bộ với POS hoàn toàn mới. Khi bạn nâng cấp, thông tin về nhân viên, sản phẩm, đơn hàng và thuế đều sẽ được đồng bộ. Tìm kiếm gần đây và thông tin theo dõi tiền mặt sẽ không đồng bộ. Bạn sẽ phải kết nối lại bất kỳ trang thiết bị nào.

Shopify POS tương thích với những thiết bị Android nào?

Ứng dụng Shopify POS tương thích với mọi model thiết bị Android chạy phiên bản 5.0 (Lollipop) trở lên.

Mã PIN nhân viên là gì?

Shopify POS giới thiệu mã PIN nhân viên là mã số định danh cá nhân (PIN) có bốn chữ số không trùng lặp dùng để truy cập ứng dụng Shopify POS.

Khi một nhân viên đăng nhập để xử lý việc thanh toán qua Shopify POS, tên của nhân viên đó sẽ được liên kết với đơn hàng. Bạn có thể xem tên nhân viên đã xử lý đơn hàng trong chế độ xem chi tiết đơn hàng trên Shopify POS và lịch trình đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Nếu bạn không chắc mã PIN được chỉ định cho nhân viên nào, bạn có thể đặt mã PIN nhân viên mới cho họ trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào phần Cài đặt.
  2. Nhấp vào Người dùng và quyền.
  3. Nhấp vào tên tài khoản nhân viên bạn muốn chỉnh sửa.
  4. Trong mục Quyền truy cập Điểm bán hàng, bật Cấp quyền truy cập vào Điểm bán hàng cho nhân viên này.
  5. Trong mục mã PIN, nhập mã PIN gồm bốn chữ số hoặc nhấp vào Tạo mã PIN mới để nhân viên có thể sử dụng mã PIN đó trong quá trình đăng nhập vào Shopify POS.
  6. Nhấp vào Save (Lưu).

Shopify POS Pro là gì?

Shopify POS Pro là phần bổ trợ cho POS hoàn toàn mới giúp mở thêm tính năng cho các doanh nghiệp thực tế. Bạn có thể chọn gói đăng ký POS theo từng địa điểm để đáp ứng nhu cầu của cửa hàng. Nếu bạn là thương nhân Shopify Plus, POS Pro có sẵn trong gói của bạn.

Trong vài tháng nữa, gói đăng ký POS Pro sẽ khả dụng trên các thiết bị Android. Lúc đó, bạn có thể nâng cấp gói đăng ký POS để có các tính năng nâng cao như quyền nhân viên, thực hiện đến tận nơi lấy hàng, đổi hàng, phân tích cửa hàng hằng ngày trên POS, biên lai tùy chỉnh và rất nhiều tính năng khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí