Bật tính năng thanh toán bằng tiền mặt

Giao dịch bằng tiền mặt được mặc định bật. Nếu không muốn chấp nhận tiền mặt nữa, bạn có thể tắt tùy chọn này. Khách hàng hoặc cửa hàng không phải trả thêm phụ phí hoặc phí thanh toán bằng tiền mặt.

Các bước thực hiện:

  1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).

  2. Trong phần Other payment types (Loại thanh toán khác), chạm vào Tiền mặt để bật hoặc tắt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí