Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning)

Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) là thiết kế mạnh mẽ giúp tăng độ tin cậy của thiết bị khi có số lần thẻ quẹt lớn. Bạn chỉ có thể sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) nếu ở Canada. Nếu bạn muốn sử dụng đầu đọc thẻ với Shopify POS nhưng không ở Canada, bạn cần chấp nhận thanh toán bằng đầu đọc thẻ của đơn vị khác được hỗ trợ.

Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) dành cho Shopify POS

Đầu đọc thẻ này dành cho ai?

Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) là đầu đọc thẻ nhẹ nhưng mạnh mẽ có tại Canada. Thiết bị này cắm trực tiếp vào iPad hoặc iPhone và không có dây, vì vậy đây là thiết bị lý tưởng dành cho thương nhân thường xuyên di chuyển. Thiết kế của đầu đọc thẻ này bền hơn đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio), nên thiết bị này là sự lựa chọn phù hợp cho thương nhân thường xuyên nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Các thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích

Đầu đọc thẻ sọc từ (cổng Lightning) chỉ xử lý thanh toán qua Shopify Payments tại Canada.

Ứng dụng Shopify POS tương thích với các thiết bị sau:

Các thiết bị tương thích với ứng dụng Shopify POS
Thiết bị Mô tả
iPhone iPhone 5s trở lên chạy hệ điều hành iOS 12 trở lên
iPad Air Thế hệ 2 trở lên chạy hệ điều hành iOS 12 trở lên
iPad Thế hệ 5 trở lên chạy hệ điều hành iOS 12 trở lên
iPad mini Thế hệ 2 trở lên chạy iOS 12 trở lên
iPad Pro Tất cả model iPad Pro chạy hệ điều hành iOS 12 trở lên

Địa điểm mua đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning)

Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) có trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify tại Canada.

Cài đặt đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning)

Để cài đặt đầu đọc thẻ, cắm đầu nối lightning vào iPad hoặc iPhone. Bạn có thể sử dụng bộ điều hợp bằng nhựa đi kèm đầu đọc để đảm bảo an toàn.

Để sạc iPhone hoặc iPad khi sử dụng đầu đọc thẻ, kết nối cáp micro-USB đi kèm vào cổng micro-USB chuyển tiếp của đầu đọc thẻ.

Cách quẹt thẻ

Quẹt thẻ tín dụng qua đầu đọc thẻ, mặt có vạch từ của thẻ không hướng về phía bạn:

Thẻ được quẹt từ trái sang phải, hướng mặt có sọc từ ra xa và mặt chip vào gần bạn

Xử lý vấn đề

Nếu đầu đọc thẻ không hoạt động, thực hiện các bước sau đây trên một đơn hàng kiểm tra cho mặt hàng bán nhanh có giá 1,00 (bạn có thể hoàn tiền đơn hàng sau).

Các bước thực hiện:

  1. Kiểm tra để đảm bảo có kết nối Internet. Shopify POS cần kết nối Internet qua Wi-Fi hoặc dữ liệu di động của thiết bị để xử lý thanh toán. Nếu không có kết nối Internet, bạn sẽ không thể xử lý thanh toán bằng thẻ.

  2. Bạn có sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và đơn vị tiền tệ tương thích không? Bạn chỉ có thể sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) nếu:

- cửa hàng của bạn đặt tại Hoa Kỳ hoặc Canada - bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích - đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD hoặc CAD.

Nếu một trong những yêu cầu trên không phù hợp với bạn, bạn cần nhận thanh toán qua thẻ tín dụng bằng đầu đọc thẻ được hỗ trợ.

  1. Đảm bảo bạn đang chạm vào Tín dụng trên màn hình thanh toán. Chỉ sử dụng tùy chọn thanh toán bằng External terminal (Máy quẹt thẻ của tổ chức khác) nếu bạn đang dùng máy quẹt thẻ thanh toán của tổ chức khác thay vì đầu đọc thẻ được Shopify hỗ trợ.

  2. Kiểm tra để đảm bảo đầu đọc được cắm đúng vào thiết bị POS và hộp đựng của thiết bị không cản trở.

  3. Đảm bảo bạn quẹt thẻ đúng cách, mặt có sọc từ không quay về phía bạn.

  4. Sau khi chạm vào Tín dụng trên màn hình thanh toán, rút đầu đọc thẻ ra rồi cắm lại vào thiết bị POS. Kiểm tra xem có thấy thông báo Card reader connected (Đã kết nối đầu đọc thẻ) hay không.

  5. Thử nhập thông tin thẻ tín dụng theo cách thủ công. Nếu nhập được, nghĩa là đầu đọc thẻ có vấn đề.

  6. Nếu không nhập thủ công được, buộc thoát ứng dụng Shopify POS, tắt thiết bị và rút đầu đọc thẻ. Bật lại thiết bị, mở Shopify POS, cắm đầu đọc thẻ vào, rồi thử đơn hàng kiểm tra khác.

Nếu đầu đọc thẻ vẫn không hoạt động, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Bạn cũng có thể tham khảo Hướng dẫn cài đặt và vận hành của nhà sản xuất nếu gặp vấn đề với đầu đọc thẻ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí