Chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới

Tìm hiểu thêm về Shopify POS hoàn toàn mới và quyết định xem bạn có muốn đổi sang hay không.

Quá trình chuyển đổi diễn ra riêng biệt trên từng thiết bị Shopify POS. Sau khi chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới, bạn cần đồng bộ một số cài đặt Shopify POS và đào tạo nhân viên về các tính năng của ứng dụng mới.

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt POS Classic vào ngày 1 tháng 11, 2020, bạn sẽ được tự động chuyển sang Shopify POS hoàn toàn mới.

Chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới

Bạn có thể chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bạn sử dụng Shopify POS dành cho iPhone hoặc iPad.
 • Bạn là chủ sở hữu tài khoản hoặc nhân viên có toàn quyền truy cập.

Quá trình chuyển đổi ứng dụng diễn ra riêng biệt trên từng thiết bị Shopify POS. Nếu muốn chuyển đổi toàn bộ hệ thống Shopify POS, bạn cần chuyển đổi ứng dụng trên từng thiết bị mà cửa hàng của bạn đang sử dụng. Sau khi chuyển đổi ứng dụng, tất cả ứng dụng POS Classic đang mở sẽ đóng lại.

Lưu ý: Khi bạn mở ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới, bạn cần đăng nhập lại bằng URL myshopify.com.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng POS Classic, chạm vào Cửa hàng.
 2. Không bắt buộc: Chạm vào Tìm hiểu thêm về Shopify POS hoàn toàn mới để tìm hiểu về ứng dụng mới.
 3. Chạm vào Try the all-new Shopify POS (Dùng thử Shopify POS hoàn toàn mới).
 4. Chạm vào Switch to the all-new Shopify POS (Chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới). Ứng dụng POS Classic hiện tại của bạn sẽ đóng lại.
 5. Chạm vào biểu tượng Shopify POS hoàn toàn mới để mở ứng dụng.

Chuyển đổi về POS Classic

Lưu ý: Chỉ có thể chuyển đổi từ Shopify POS hoàn toàn mới sang Shopify POS Classic từ nay đến ngày 31 tháng 10, 2020.

Bạn có thể chuyển về POS Classic bất cứ lúc nào. Một số cài đặt Shopify POS không đồng bộ khi bạn chuyển đổi giữa các ứng dụng Shopify POS. Tìm hiểu thêm về đồng bộ hóa POS Classic với Shopify POS hoàn toàn mới.

Quá trình chuyển đổi ứng dụng diễn ra riêng biệt trên từng thiết bị Shopify POS. Nếu muốn chuyển đổi toàn bộ hệ thống Shopify POS về POS Classic, bạn cần chuyển đổi ứng dụng trên từng thiết bị.

Sau khi chuyển đổi ứng dụng, ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới sẽ đóng trên thiết bị của bạn.

Lưu ý: Khi mở ứng dụng POS Classic, bạn cần đăng nhập lại bằng URL myshopify.com.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới, chạm vào nút , sau đó chạm vào Support (Hỗ trợ).
 2. Cuộn xuống và chạm vào Switch to POS Classic (Đổi sang POS Classic).
 3. Chọn lý do bạn đang chuyển đổi lại về POS Classic.
 4. Không bắt buộc: Chạm vào Comments (Bình luận) và để lại ghi chú để cho Shopify biết lý do bạn đang chuyển đổi ứng dụng rồi chạm vào Lưu.
 5. Chạm vào Switch back to POS Classic (Chuyển đổi lại về POS Classic).
 6. Chạm vào OK.

Chọn gói đăng ký ứng dụng phù hợp

Shopify cung cấp hai gói đăng ký ứng dụng POS cho phù hợp với nhu cầu bán lẻ của bạn. Để biết thêm thông tin về giá, tham khảo các tính năng của POS. Để so sánh các tính năng được cung cấp giữa Shopify POS Lite và Shopify POS Pro, tham khảo bảng dưới đây.

Các tính năng và gói đăng ký của Shopify POS.
Tính năng Shopify POS Lite Shopify POS Pro
Trang thiết bị thanh toán tích hợp với Shopify Payments (chỉ có tại Canada, Ireland, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ)
Tích hợp trang thiết bị bán lẻ không dùng để thanh toán
Lưới thông minh tùy chỉnh
Thêm/chỉnh sửa hồ sơ khách hàng
Ứng dụng Customer View
Quản lý hàng trong kho, đơn hàng và khách hàng của nhiều địa điểm
Biên lai email/SMS
Biên lai đã in theo yêu cầu
Mã giảm giá và giảm giá thủ công ($, %)
Bán và quy đổi thẻ quà tặng
Quét mã vạch bằng camera
Bán hàng theo yêu cầu
Các khoản thanh toán tiền mặt ngoại tuyến
Mã pin nhân viên (dựa trên gói Shopify)
Quyền của nhân viên bán lẻ và quản lý nhân viên bán lẻ
Không giới hạn số lượng nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS
Phân bổ doanh số
Tiền hoàn lại
Đổi hàng
Theo dõi tiền mặt
Lưu/truy xuất giỏ hàng
Mua hàng qua email
Giao hàng đến nhà
Quá trình thực hiện đến tận nơi lấy hàng
Quá trình thực hiện giao hàng tận nơi
Quản lý hàng tồn kho nâng cao với Stocky
Báo cáo doanh số hằng ngày
Phân tích cửa hàng bán lẻ trong ứng dụng

Thanh toán Shopify POS Pro

Lưu ý: Có thể kích hoạt Shopify POS Pro cho các địa điểm bán lẻ cụ thể. Mỗi địa điểm đã kích hoạt được tính phí riêng.

Shopify POS Pro được tính phí theo chu kỳ thanh toán 30 ngày. Chu kỳ thanh toán bắt đầu từ ngày bạn kích hoạt Shopify POS Pro tại cửa hàng của bạn. Bạn sẽ nhận được hóa đơn 30 ngày một lần kể từ ngày Shopify POS Pro bắt đầu hoạt động. Để biết thêm thông tin, tham khảo Chu kỳ thanh toán ứng dụng.

Kích hoạt Shopify POS Pro cho địa điểm bán lẻ

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Điểm bán hàng > Địa điểm.
 2. Trong mục Your locations (Địa điểm của bạn), nhấp vào Manage subscriptions (Quản lý gói đăng ký).
 3. Sử dụng menu thả xuống để chọn gói đăng ký bạn muốn sử dụng tại mỗi địa điểm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Trên trang Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký), nhấp vào Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký).

Đồng bộ hóa POS Classic với Shopify POS hoàn toàn mới

Quá trình chuyển đổi diễn ra riêng biệt trên từng thiết bị Shopify POS. Sau khi bạn chuyển đổi, hầu hết thông tin trong ứng dụng POS Classic sẽ tự động đồng bộ với Shopify POS hoàn toàn mới trên cùng một thiết bị. Bạn cần cập nhật hoặc xác minh các mục sau đây trước khi sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới.

Tùy chọn thực hiện đơn hàng

Nếu muốn tự động đánh dấu đơn hàng bán lẻ là đã thực hiện, bạn cần cập nhật tùy chọn thực hiện đơn hàng.

Cài đặt tự động khóa màn hình

Cài đặt tự động khóa màn hình không đồng bộ khi bạn chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới. Bạn cần chỉnh sửa cài đặt tự động khóa màn hình sau khi chuyển đổi ứng dụng.

Quyền nhân viên

Sau khi chuyển đổi ứng dụng, ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới sử dụng quyền nhân viên của ứng dụng POS Classic trên cùng một thiết bị. Sau khi chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới, bạn có thể chỉnh sửa vai trò và quyền nhân viên để áp dụng trên tất cả thiết bị.

Vai trò nhân viên đối với Shopify POS chỉ có hiệu lực trong Shopify POS hoàn toàn mới. Vai trò và quyền được chỉ định trên Shopify POS hoàn toàn mới không đồng bộ với POS Classic.

Các loại thanh toán bên ngoài

Khi bạn chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới, phương thức thanh toán bên ngoài được liệt kê trong mục CUSTOM PAYMENT TYPES (LOẠI THANH TOÁN TÙY CHỈNH) dưới dạng tên máy quẹt thẻ bên ngoài. Ví dụ: Nếu bạn có máy quẹt thẻ bên ngoài dành cho Visa, phương thức thanh toán sẽ được liệt kê là Máy quẹt thẻ bên ngoài - Visa. Bạn có thể đổi tên, thêm và xóa các loại thanh toán tùy chỉnh.

Các loại thanh toán khác tự động đồng bộ khi bạn chuyển đổi.

Ca vào sổ và theo dõi tiền mặt

Nếu bạn đã bật ca vào sổ, lịch sử ca vào sổ hiện có sẽ tự động đồng bộ với Shopify POS hoàn toàn mới.

Những mục theo dõi tiền mặt mới được thực hiện trong một phiên bản của ứng dụng Shopify POS không đồng bộ với ứng dụng khác. Ví dụ: Theo dõi tiền mặt trong Shopify POS hoàn toàn mới không đồng bộ trở lại với POS Classic.

Bạn phải đóng bất kỳ ca vào sổ nào đang mở trước khi chuyển đổi giữa ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới và POS Classic.

Kiểm tra xem bạn đang sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới hay Classic

Dùng bố cục và thiết kế của ứng dụng để xác định xem bạn đang sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới hay POS Classic.

POS Classic:

 • Màu nền của ứng dụng POS Classic là màu trắng và xám nhạt.
 • Cuối ứng dụng có menu chứa nhiều nút, ví dụ như Thanh toán, Đơn hàng, Khách hàngCửa hàng.

Shopify POS hoàn toàn mới:

 • Màu nền của ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới thường có màu xám đậm và đen. Đây còn được gọi là chế độ tối.
 • Shopify POS hoàn toàn mới có menu xếp chồng () ở góc dưới cùng của ứng dụng.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể dùng thử Shopify POS Pro miễn phí không?

Nếu bạn bắt đầu sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới từ ngày 4 tháng 5, 2020 đến ngày 31 tháng 10, 2020, bạn có quyền truy cập vào Shopify POS Pro miễn phí đến ngày 31 tháng 10, 2020.

Nếu bạn cài đặt kênh bán hàng POS sau ngày 31 tháng 10, 2020, bạn sẽ có 14 ngày dùng thử miễn phí Shopify POS Pro.

Gói Shopify của tôi và gói đăng ký ứng dụng Shopify POS Pro có gì khác biệt?

Gói Shopify quyết định việc quản lý, cài đặt và khả năng của cửa hàng trong trang quản trị Shopify. Để sử dụng ứng dụng Shopify POS để bán trực tiếp, bạn cần chọn một gói Shopify. Shopify POS Lite có trong tất cả các gói Shopify. Shopify POS Pro có nhiều tính năng nâng cao hơn và có thể thêm vào bất kỳ gói Shopify nào với một khoản phí đăng ký hàng tháng.

Tất cả địa điểm của tôi có cần sử dụng cùng một gói đăng ký ứng dụng không?

Không. Bạn có thể bật Shopify POS Lite hoặc Shopify POS Pro dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp của bạn có địa điểm bán lẻ và cũng bán tại các cửa hàng thời vụ. Bạn có thể bật Shopify POS Pro cho địa điểm của cửa hàng bán lẻ và bật Shopify POS Lite cho địa điểm cửa hàng thời vụ.

Tôi có thể thay đổi địa điểm bật Shopify POS Pro không?

Có. Bạn có thể thay đổi gói đăng ký POS của một địa điểm bất kỳ lúc nào. Để thay đổi gói đăng ký POS của địa điểm, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Điểm bán hàng > Địa điểm.
 2. Trong mục Your locations (Địa điểm của bạn), nhấp vào Manage subscriptions (Quản lý gói đăng ký).
 3. Sử dụng màn hình thả xuống để thay đổi gói đăng ký mà bạn muốn sử dụng tại mỗi địa điểm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Trên trang Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký), nhấp vào Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký).

Tại sao các tính năng miễn phí trên Shopify POS Classic hiện giờ lại nằm trong gói đăng ký ứng dụng Shopify POS Pro?

Các gói đăng ký ứng dụng Shopify POS được thiết kế để mở rộng quy mô theo nhu cầu của doanh nghiệp. Các tính năng hiện có và tính năng mới có trong gói đăng ký Shopify POS Pro để hỗ trợ các hoạt động bán lẻ thực tế phức tạp.

Khi nào tôi cần chọn một gói đăng ký ứng dụng POS?

Từ giờ đến ngày 31 tháng 10, 2020, Shopify POS hoàn toàn mới miễn phí các tính năng của Shopify POS Pro. Từ ngày 1 tháng 11, 2020, tất cả tính năng của Shopify POS Pro đều yêu cầu gói đăng ký ứng dụng Shopify POS Pro.

Vào ngày 31 tháng 10, 2020, bạn sẽ được hỏi có muốn bật gói đăng ký Shopify POS Pro hay không. Shopify POS Lite được bật tự động nếu bạn không bật Shopify POS Pro.

Tôi có thể thanh toán 1 năm cho gói đăng ký Shopify POS Pro không?

Không. Shopify POS Pro là gói đăng ký ứng dụng hằng tháng.

Nếu chuyển sang Shopify POS hoàn toàn mới, tôi có phải thanh toán cho Shopify POS Pro không?

Không. Bạn được sử dụng miễn phí các tính năng của Shopify POS Pro đến ngày 31 tháng 10, 2020. Vào ngày 31 tháng 10, 2020, bạn sẽ được hỏi có muốn bật gói đăng ký Shopify POS Pro hay không. Shopify POS Lite được bật tự động nếu bạn không bật Shopify POS Pro.

Tôi có thể chọn không sử dụng tính năng của Shopify POS Pro không?

Mọi người dùng đều có đầy đủ tính năng của Shopify POS Pro đến ngày 31 tháng 10, 2020. Nếu muốn tắt những tính năng này, bạn có thể chọn Shopify POS Lite cho các địa điểm POS.

Để thay đổi gói đăng ký POS của địa điểm, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Điểm bán hàng > Địa điểm.
 2. Trong mục Your locations (Địa điểm của bạn), nhấp vào Manage subscriptions (Quản lý gói đăng ký).
 3. Sử dụng menu thả xuống để chọn gói đăng ký bạn muốn sử dụng tại mỗi địa điểm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Trên trang Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký), nhấp vào Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký).

Tôi có thể hạ cấp từ Shopify POS Pro xuống Shopify POS Lite không?

Có. Bạn có thể thêm, xóa và thay đổi gói đăng ký Shopify POS Pro của mình. Để thay đổi gói đăng ký POS của địa điểm, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Điểm bán hàng > Địa điểm.
 2. Trong mục Your locations (Địa điểm của bạn), nhấp vào Manage subscriptions (Quản lý gói đăng ký).
 3. Sử dụng màn hình thả xuống để thay đổi gói đăng ký mà bạn muốn sử dụng tại mỗi địa điểm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Trên trang Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký), nhấp vào Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký).

Tôi có thể chuyển về POS Classic không?

Còn tùy. Miễn là bạn đã đăng ký Shopify POS trước ngày 4 tháng 5, 2020, bạn có thể chuyển về POS Classic từ nay đến ngày 31 tháng 10, 2020. Vào ngày 31 tháng 10, 2020, bạn sẽ được hỏi có muốn bật gói đăng ký Shopify POS Pro hay không. Shopify POS Lite được bật tự động nếu bạn không bật Shopify POS Pro.

Nếu chuyển sang Shopify POS hoàn toàn mới, tất cả thiết bị iOS của tôi đều sẽ thay đổi sao?

Không. Nếu bạn chuyển sang Shopify POS hoàn toàn mới, bạn cần chuyển đổi thủ công từng thiết bị. Bạn có thể kiểm soát khi mỗi thiết bị của bạn bắt đầu sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới và chọn gói đăng ký ứng dụng cho từng địa điểm.

Tôi cần thiết lập những gì khi chuyển sang Shopify POS hoàn toàn mới?

Khi chuyển sang Shopify POS hoàn toàn mới, bạn không cần thiết lập gì. Tất cả cài đặt của bạn và trang thiết bị đã kết nối sẽ chuyển sang từ POS Classic.

Màn hình chính của Shopify POS hoàn toàn mới có lưới thông minh tùy chỉnh để bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp khi chuyển sang Shopify POS hoàn toàn mới.

Nếu bạn bán thẻ quà tặng vật lý, bạn cần bật Accept physical gift cards (Chấp nhận thẻ quà tặng vật lý) trong phần cài đặt thanh toán trên Shopify POS hoàn toàn mới.

Làm thế nào để xóa kênh bán hàng POS?

Để xóa kênh bán hàng POS khỏi trang quản trị, đảm bảo tất cả các địa điểm của bạn đều có gói đăng ký Shopify POS Lite.

Nếu tất cả địa điểm của bạn đang sử dụng gói đăng ký Shopify POS Lite, bạn có thể xóa kênh bán hàng POS khỏi trang quản trị.

Từ trang Kênh bán hàng, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh Điểm bán hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí