Chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới

Tìm hiểu thêm về Shopify POS hoàn toàn mới và quyết định xem bạn có muốn đổi sang hay không.

Quá trình chuyển đổi diễn ra riêng biệt trên từng thiết bị Shopify POS. Sau khi chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới, bạn cần đồng bộ một số cài đặt Shopify POS và đào tạo nhân viên về các tính năng của ứng dụng mới.

Bạn có thể chuyển về POS Classic bất cứ lúc nào.

Chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới

Bạn có thể chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bạn sử dụng Shopify POS dành cho iPhone hoặc iPad.
 • Bạn là chủ sở hữu tài khoản hoặc nhân viên có toàn quyền truy cập.

Quá trình chuyển đổi ứng dụng diễn ra riêng biệt trên từng thiết bị Shopify POS. Nếu muốn chuyển đổi toàn bộ hệ thống Shopify POS, bạn cần chuyển đổi ứng dụng trên mọi thiết bị cửa hàng đang sử dụng. Sau khi chuyển đổi ứng dụng, tất cả ứng dụng POS Classic đang mở sẽ đóng lại. Khi mở ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới, bạn cần đăng nhập lại.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng POS Classic, chạm vào Cửa hàng.
 2. Không bắt buộc: Chạm vào Tìm hiểu thêm về Shopify POS hoàn toàn mới để tìm hiểu về ứng dụng mới.
 3. Chạm vào Try the all-new Shopify POS (Dùng thử Shopify POS hoàn toàn mới).
 4. Chạm vào Switch to the all-new Shopify POS (Chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới). Ứng dụng POS Classic hiện tại của bạn sẽ đóng lại.
 5. Chạm vào biểu tượng Shopify POS hoàn toàn mới để mở ứng dụng.

Đồng bộ POS Classic với Shopify POS hoàn toàn mới

Quá trình chuyển đổi diễn ra riêng biệt trên từng thiết bị Shopify POS. Sau khi bạn chuyển đổi, hầu hết thông tin trong ứng dụng POS Classic sẽ tự động đồng bộ với Shopify POS hoàn toàn mới trên cùng một thiết bị. Bạn cần cập nhật hoặc xác minh các mục sau đây trước khi sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới.

Tùy chọn thực hiện đơn hàng

Nếu muốn tự động đánh dấu đơn hàng bán lẻ là đã thực hiện, bạn cần cập nhật tùy chọn thực hiện đơn hàng.

Cài đặt tự động khóa màn hình

Cài đặt tự động khóa màn hình không đồng bộ khi bạn chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới. Bạn cần chỉnh sửa cài đặt tự động khóa màn hình sau khi chuyển đổi ứng dụng.

Quyền nhân viên

Sau khi chuyển đổi ứng dụng, ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới sử dụng quyền nhân viên của ứng dụng POS Classic trên cùng một thiết bị. Sau khi chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới, bạn có thể chỉnh sửa vai trò và quyền nhân viên để áp dụng trên tất cả thiết bị.

Vai trò nhân viên đối với Shopify POS chỉ có hiệu lực trong Shopify POS hoàn toàn mới. Vai trò và quyền được chỉ định trên Shopify POS hoàn toàn mới không đồng bộ với POS Classic.

Các loại thanh toán bên ngoài

Khi bạn chuyển đổi sang Shopify POS hoàn toàn mới, phương thức thanh toán bên ngoài được liệt kê trong mục CUSTOM PAYMENT TYPES (LOẠI THANH TOÁN TÙY CHỈNH) dưới dạng tên máy quẹt thẻ bên ngoài. Ví dụ: Nếu bạn có máy quẹt thẻ bên ngoài dành cho Visa, phương thức thanh toán sẽ được liệt kê là Máy quẹt thẻ bên ngoài - Visa. Bạn có thể đổi tên, thêm và xóa các loại thanh toán tùy chỉnh.

Các loại thanh toán khác tự động đồng bộ khi bạn chuyển đổi.

Ca vào sổ và theo dõi tiền mặt

Nếu bạn đã bật ca vào sổ, lịch sử ca vào sổ hiện có sẽ tự động đồng bộ với Shopify POS hoàn toàn mới.

Những mục theo dõi tiền mặt mới được thực hiện trong một phiên bản của ứng dụng Shopify POS không đồng bộ với ứng dụng khác. Ví dụ: Theo dõi tiền mặt trong Shopify POS hoàn toàn mới không đồng bộ trở lại với POS Classic.

Bạn phải đóng bất kỳ ca vào sổ nào đang mở trước khi chuyển đổi giữa ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới và POS Classic.

Chuyển đổi về POS Classic

Bạn có thể chuyển đổi về POS Classic bất cứ lúc nào. Một số cài đặt Shopify POS không đồng bộ khi bạn chuyển đổi giữa các ứng dụng Shopify POS. Tham khảo Đồng bộ POS Classic với Shopify POS hoàn toàn mới để tìm hiểu thêm.

Quá trình chuyển đổi ứng dụng diễn ra riêng biệt trên từng thiết bị Shopify POS. Nếu muốn chuyển đổi toàn bộ hệ thống Shopify POS về POS Classic, bạn cần chuyển đổi ứng dụng trên tất cả thiết bị. Sau khi chuyển đổi ứng dụng, ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới sẽ đóng trên thiết bị bạn đang sử dụng. Bạn cần đăng nhập khi mở ứng dụng POS Classic.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới, chạm vào , rồi chạm vào Support (Hỗ trợ).
 2. Cuộn xuống và chạm vào Switch to POS Classic (Đổi sang POS Classic).
 3. Chọn lý do bạn đang chuyển đổi lại về POS Classic.
 4. Không bắt buộc:

  1. Chạm vào Comments (Bình luận) và để lại ghi chú để cho Shopify biết lý do bạn chuyển đổi ứng dụng.
  2. Chạm vào Lưu.
 5. Chạm vào Switch back to POS Classic (Chuyển đổi lại về POS Classic).

 6. Chạm vào OK.

Kiểm tra xem bạn đang sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới hay Classic

Dùng bố cục và thiết kế của ứng dụng để xác định xem bạn đang sử dụng Shopify POS hoàn toàn mới hay POS Classic.

POS Classic:

 • Màu nền của ứng dụng POS Classic là màu trắng và xám nhạt.
 • Cuối ứng dụng có menu chứa nhiều nút, ví dụ như Thanh toán, Đơn hàng, Khách hàngCửa hàng.

Shopify POS hoàn toàn mới:

 • Màu nền của ứng dụng Shopify POS hoàn toàn mới thường có màu xám đậm và đen. Đây còn được gọi là chế độ tối.
 • Shopify POS hoàn toàn mới có menu xếp chồng () ở góc dưới cùng của ứng dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí