Máy in mã vạch

Có thể sử dụng nhãn mã vạch để thanh toán và quản lý hàng tồn kho dễ dàng hơn trong cửa hàng bán lẻ. Bạn có thể sử dụng máy in nhãn được hỗ trợ để in nhãn mã vạch cho sản phẩm. Máy in cần được kết nối với máy in để bàn và bạn cần cài đặt phần mềm phù hợp.

Máy in Dymo được hỗ trợ

Để in nhãn mã vạch cho sản phẩm Shopify, bạn cần sử dụng máy in được hỗ trợ và phần mềm tương ứng. Shopify hỗ trợ những máy in nhãn mã vạch sau đây:

 • Dymo LabelWriter 450
 • Máy in không dây Dymo LabelWriter

Máy in nhãn kết nối với máy tính để bàn bằng liên kết không dây hoặc có dây, tùy thuộc vào model bạn chọn. Máy in cần kết nối với máy tính để bàn đã cài đặt phần mềm cần thiết, ngay cả khi bạn bắt đầu in từ thiết bị di động.

Lưu ý: Bạn không thể in nhãn mã vạch bằng cách dùng Retail Barcode Labels trong ứng dụng Shopify cho di động trên iPad. Để in nhãn mã vạch bằng máy in nhãn Dymo được hỗ trợ, sử dụng ứng dụng Dymo Connect trên iPad. Máy in cần kết nối với máy tính để bàn đã cài đặt phần mềm Dymo Label vì không kết nối trực tiếp với iPad.

Kết nối máy in với máy tính để bàn

Để kết nối máy in, làm theo hướng dẫn bắt đầu nhanh của nhà sản xuất:

Yêu cầu phần mềm để in nhãn

Để in nhãn mã vạch, bạn cần thiết lập một trong những mục sau:

Lưu ý: Bạn không thể in nhãn mã vạch bằng cách dùng Retail Barcode Labels trong ứng dụng Shopify cho di động trên iPad. Để in nhãn mã vạch bằng máy in nhãn Dymo được hỗ trợ, sử dụng ứng dụng Dymo Connect của iPad. Máy in cần kết nối với máy tính để bàn đã cài đặt phần mềm nhãn Dymo.

Kích cỡ nhãn mã vạch được hỗ trợ dành cho máy in Dymo

Để in nhãn mã vạch bằng một trong hai máy in được hỗ trợ, bạn cần sử dụng nhãn thương hiệu Dymo theo một trong những kích cỡ sau:

 • Nhỏ (1" x 1") (25 x 25 mm), tối đa 6-8 chữ số
 • Trung bình (1" x 2 1/8") (25 x 54 mm), tối đa 22 chữ số
 • Lớn (1 1/8" x 2 1/8") (28 x 54 mm), tối đa 40 chữ số
 • Butterfly/Barbell (3/8" x 3/4") (9 x 19 mm), tối đa 8 chữ số (không có tại Vương quốc Anh)

Bạn có thể cần sử dụng ít ký tự hơn nếu sử dụng chữ cái hoặc biểu tượng vì một số chữ cái và biểu tượng chiếm nhiều không gian hơn số.

Thêm mã vạch cho sản phẩm Shopify

Bạn có thể thêm mã vạch cho sản phẩm trong Shopify bằng các phương pháp sau:

Khắc phục sự cố máy in mã vạch Dymo

Lưu ý: Bạn có thể được hỗ trợ khi dùng phần mềm Nhãn Dymo và máy in tại dymo.com.

Nếu bạn gặp vấn đề khi in nhãn mã vạch, thử những bước sau:

 1. Bạn có đang sử dụng Dymo LabelWriter 450 hoặc Máy in không dây Dymo LabelWriter không? Đây là những loại máy in nhãn mã vạch duy nhất Shopify hỗ trợ.
 2. Có kết nối máy in đúng cách không? Đảm bảo rằng máy in kết nối với cả ổ điện và cổng USB của máy tính bạn dùng để in.
 3. Bạn có kết nối Internet không? Bạn chỉ có thể in nhãn cho sản phẩm khi máy tính có thể kết nối với Shopify.
 4. Bạn có đang sử dụng nhãn mã vạch được hỗ trợ không? Nhãn sẽ không in chính xác nếu bạn không sử dụng nhãn mã vạch được hỗ trợ và chọn kích cỡ nhãn trong mẫu mã vạch.
 5. Có phải tất cả sản phẩm và mẫu mã bạn đang in nhãn cho đều được chỉ định số mã vạch không? Nếu có sản phẩm không có số mã vạch trong Shopify, thêm mã vạch trước khi in nhãn.
 6. Máy in có bị dừng không? Kiểm tra trạng thái của máy in nhãn và đảm bảo máy in không bị dừng và không có tác vụ in nào trong hàng chờ.
 7. Có phải máy in đang in nhãn trống? Bạn cần vệ sinh máy in. Bạn có thể xem hướng dẫn vệ sinh máy in trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
 8. Dành cho Máy in không dây Dymo LabelWriter: bạn có thấy bất kỳ đèn nháy nào ở cạnh của máy in không? Nếu có, vui lòng sử dụng hướng dẫn khắc phục sự cố của nhà sản xuất để tìm nguồn gốc vấn đề.

Lưu ý: Bạn có thể được hỗ trợ khi dùng phần mềm Nhãn Dymo và máy in tại dymo.com.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí