Máy quét mã vạch

Nếu bạn đang sử dụng Shopify POS cho iPad và cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên, bạn có thể sử dụng máy quét mã vạch Bluetooth được hỗ trợ của chúng tôi để nhanh chóng nhập mã giảm giá và thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi thanh toán. Máy quét mã vạch không dây có thể quét mã vạch cách xa iPad tối đa 100 m, cho phép bạn di chuyển tự do trong cửa hàng bán lẻ.

Dưới đây là những model máy quét mã vạch Bluetooth mà chúng tôi hỗ trợ:

So sánh mã vạch 1D và mã vạch 2D

Máy quét mã vạch được chọn tùy thuộc vào việc bạn muốn quét mã vạch 1D hay 2D. Cả hai loại mã vạch này rất dễ phân biệt và có mục đích sử dụng khác nhau. Bạn có thể sử dụng máy quét mã vạch 2D Socket Mobile S740 và CHS 7Qi để quét cả mã vạch 1D và 2D.

Mã vạch 1D

Mã vạch 1D là một hàng các đường thẳng song song có độ dày khác nhau:

Shopify POS - ví dụ về mã vạch

Bạn có thể tạo nhãn mã vạch bằng mã vạch 1D cho sản phẩm, sau đó sử dụng máy quét mã vạch 1D Socket Mobile S700 và CHS 7Ci hoặc camera trước của thiết bị iOS hoặc Android để nhanh chóng thêm sản phẩm vào giỏ hàng Shopify POS khi thanh toán cho khách hàng.

Mã vạch 2D

Mã vạch 2D là hình gồm các khối đen và trắng được sắp xếp thành hình vuông:

Shopify POS - ví dụ về mã vạch 2d

Với Shopify POS, bạn có thể sử dụng mã vạch 2D theo một số cách:

  • Quét mã vạch của thẻ quà tặng để thêm vào giỏ hàng khi bạn bán thẻ quà tặng thực.
  • Quét mã vạch thực hoặc trên giấy vào lúc thanh toán khi bạn đổi thẻ quà tặng.
  • Quét mã giảm giá để áp dụng cho đơn hàng.
  • Sử dụng máy in biên lai để in thẻ quà tặng giấy có mã vạch 2D.
  • Thêm mã vạch 2D vào biên lai của khách hàng để bạn có thể quét mã vạch trong tương lai nhằm tìm đơn hàng tương ứng.

Cấp quyền truy cập vào ứng dụng Shopify POS cho camera của thiết bị

Bạn có thể sử dụng camera của thiết bị iOS hoặc Android để quét những mã vạch 1D và 2D sau:

  • sản phẩm
  • biên lai
  • thẻ quà tặng (chỉ có 2D)

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí