Đầu đọc thẻ

Đầu đọc hoặc máy quẹt thẻ tín dụng là thiết bị bạn có thể sử dụng để chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bằng cách chạm, đưa thẻ vào hoặc quẹt thẻ hoặc nhập thông tin thẻ theo cách thủ công. Đầu đọc thẻ thường là thiết bị quẹt thẻ nhỏ kết nối với thiết bị Shopify POS. Đầu đọc bên ngoài thường là trang thiết bị độc lập, riêng biệt.

Trong phần này

Các loại thẻ được chấp nhận

Đầu đọc thẻ được Shopify hỗ trợ chấp nhận thanh toán từ tất cả các loại thẻ tín dụng phổ biến cũng như thẻ Debit Mastercard và Visa Debit.

Đầu đọc thẻ sọc từ không thể chấp nhận thanh toán từ thẻ ghi nợ riêng của Interac (ví dụ: thẻ Interac không phải thẻ Debit Mastercard hoặc Visa Debit) tại Canada. Nếu bạn muốn chấp nhận thẻ ghi nợ riêng của Interac, cũng như các loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ khác, bạn cần sử dụng máy quẹt thẻ Moneris (chỉ dành cho Canada).

Nếu ở Hoa Kỳ, bạn cũng có thể chấp nhận thanh toán qua Apple Pay Cash bằng đầu đọc thẻ được hỗ trợ.

Nếu sử dụng đầu đọc thẻ bên ngoài, bạn cần tham khảo ý kiến của đơn vị xử lý thanh toán về loại thẻ máy quẹt thẻ chấp nhận.

Chọn đầu đọc thẻ

Loại đầu đọc thẻ bạn chọn phụ thuộc vào nơi bạn sinh sống, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn sử dụng và thiết bị bạn đang sử dụng để chạy Shopify POS.

Shopify POS có một số đầu đọc thẻ được hỗ trợ:

  • Đầu đọc Tap & Chip
  • Đầu đọc thẻ chip và thẻ sọc từ
  • Đầu đọc thẻ sọc từ
  • Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, thẻ chip và thẻ sọc từ
  • Máy quẹt thẻ Moneris iPP320

Những loại đầu đọc thẻ này được tích hợp với Shopify POS để bạn có thể nhận thanh toán trong Shopify POS, sau đó thông tin chi tiết về giao dịch sẽ hiển thị trong Shopify trên lịch trình đơn hàng. Để sử dụng đầu đọc thẻ được hỗ trợ, cửa hàng phải ở quốc gia được hỗ trợ và sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích.

Bạn cũng có thể sử dụng đầu đọc thẻ bên ngoài không được hỗ trợ. Bạn có thể tìm nhà cung cấp máy quẹt thẻ bên ngoài ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và vì thanh toán được xử lý bên ngoài Shopify, bạn không phải thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Những hạn chế của máy quẹt thẻ bên ngoài là bạn cần có tài khoản với nhà cung cấp máy quẹt thẻ và Shopify chỉ hiển thị trạng thái thanh toán của đơn hàng chứ không hiển thị bất kỳ thông tin chi tiết giao dịch nào.

Đầu đọc thẻ được hỗ trợ cho Shopify POS
Đầu đọc thẻ Quốc gia được hỗ trợ Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích (iOS) Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích (Android)
Đầu đọc Tap & Chip Hoa Kỳ Shopify Payments Shopify Payments
Đầu đọc thẻ chip và thẻ sọc từ Hoa Kỳ Shopify Payments Shopify Payments
Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, thẻ chip và thẻ sọc từ (EMV) Vương quốc Anh hoặc Ireland Shopify Payments N/A
Đầu đọc thẻ sọc từ (giắc âm thanh) Canada Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được POS hỗ trợ Shopify Payments
Đầu đọc thẻ sọc từ (30 pin) Ngừng cung cấp Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được POS hỗ trợ N/A
Đầu đọc thẻ sọc từ (cổng Lightning) Ngừng cung cấp Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được POS hỗ trợ N/A
Đầu đọc thẻ Moneris iPP320 Canada (chỉ có của Moneris) Thanh toán được Moneris xử lý qua tính năng tích hợp sẵn trong ứng dụng N/A
Máy quẹt thẻ bên ngoài Mọi nơi Thanh toán được nhà cung cấp máy quẹt thẻ bên ngoài Shopify xử lý. Thanh toán được nhà cung cấp máy quẹt thẻ bên ngoài Shopify xử lý.

Đầu đọc thẻ bên ngoài

Để sử dụng máy quẹt thẻ bên ngoài, bạn cần thiết lập tài khoản với đơn vị xử lý thanh toán, sau đó mua hoặc thuê máy quẹt thẻ của họ. Khi bạn sử dụng máy quẹt thẻ để chấp nhận thanh toán, Shopify POS đánh dấu đơn hàng đó là đã thanh toán, dù thanh toán thực tế sẽ do nhà cung cấp máy quẹt thẻ xử lý chứ không phải Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí