Đầu đọc thẻ sọc từ (cổng Lightning)

Chỉ có trong Shopify

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) nếu ở Canada. Nếu bạn muốn sử dụng đầu đọc thẻ với Shopify POS nhưng không ở Canada, bạn cần chấp nhận khoản thanh toán bằng đầu đọc thẻ bên ngoài được hỗ trợ.

Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) là thiết kế mạnh mẽ giúp tăng độ tin cậy của thiết bị khi có số lần thẻ quẹt lớn.

Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) dành cho Shopify POS

Lưu ý: Để sử dụng bất kỳ đầu đọc quẹt thẻ có mã hóa nào được Shopify hỗ trợ, bạn cần kích hoạt sẵn Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được POS hỗ trợ.

Đầu đọc thẻ này dành cho ai?

Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) là đầu đọc thẻ nhẹ nhưng mạnh mẽ có tại Canada. Thiết bị này cắm trực tiếp vào iPad hoặc iPhone và không có dây, vì vậy đây là thiết bị lý tưởng dành cho thương nhân thường xuyên di chuyển. Thiết kế của đầu đọc thẻ này bền hơn đầu đọc thẻ sọc từ (giắc audio) nên thiết bị này là sự lựa chọn phù hợp cho thương nhân thường xuyên nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Lưu ý: Thiết bị POS cần kết nối Internet để sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (cổng Lightning). Dù bạn bán hàng ở đâu, hãy đảm bảo thiết bị của bạn có thể kết nối với Internet qua Wi-Fi hoặc dữ liệu di động của thiết bị trong quá trình giao dịch.

Các thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích

Bảng sau cho biết thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nào tương thích với đầu đọc thẻ sọc từ (cổng Lightning):

Các thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích với đầu đọc thẻ sọc từ (cổng Lightning)
Thiết bị Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được hỗ trợ Cửa hàng của tôi có cần sử dụng gói Shopify trở lên không?
  • iPad 4/Air/Air 2
  • iPhone 5/5S/6/6 Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X
Shopify Payments (Hoa Kỳ và Canada) Không
Authorize.net (Hoa Kỳ và Canada)
First Data Payeezy (Hoa Kỳ)

Lưu ý: Đầu đọc thẻ sọc từ (cổng Lightning) không tương thích với các thiết bị Android. Nếu có thiết bị Android, bạn có thể sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (giắc âm thanh) hoặc máy quẹt thẻ thanh toán bên ngoài.

Địa điểm mua đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning)

Đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning) có trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify tại Canada.

Chú ý: Bạn cần mua đầu đọc thẻ sọc từ (cổng Lightning) trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify để tương thích với Shopify POS.

Cài đặt đầu đọc thẻ sọc từ (Lightning)

Để cài đặt đầu đọc thẻ, gắn đầu nối lightning vào iPad hoặc iPhone. Bạn có thể sử dụng bộ điều hợp bằng nhựa đi kèm đầu đọc để đảm bảo an toàn.

Để sạc iPhone hoặc iPad khi sử dụng đầu đọc thẻ, kết nối cáp micro-USB đi kèm vào cổng micro-USB chuyển tiếp của đầu đọc thẻ.

Cách quẹt thẻ

Quẹt thẻ tín dụng qua đầu đọc thẻ, mặt có vạch từ của thẻ không hướng về phía bạn:

Thẻ được quẹt từ trái sang phải, hướng mặt có sọc từ ra xa và mặt chip vào gần bạn

Xử lý vấn đề

Nếu đầu đọc thẻ không hoạt động, thực hiện các bước sau đây trên một đơn hàng kiểm tra cho mặt hàng bán nhanh có giá 23.000 đồng (bạn có thể hoàn tiền đơn hàng sau).

Các bước thực hiện:

  1. Kiểm tra để đảm bảo có kết nối Internet. Shopify POS cần kết nối với Internet qua Wi-Fi hoặc dữ liệu di động của thiết bị để xử lý thanh toán. Nếu không thể kết nối với Internet, bạn sẽ không thể xử lý thanh toán bằng thẻ.

  2. Bạn có sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và đơn vị tiền tệ tương thích không? Bạn chỉ có thể sử dụng đầu đọc thẻ sọc từ (cổng Lightning) nếu:

- cửa hàng của bạn đặt tại Hoa Kỳ hoặc Canada - bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương thích - đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD hoặc CAD.

Nếu một trong những yêu cầu đó không phù hợp với bạn, bạn cần thanh toán bằng thẻ tín dụng nhờ máy quẹt thẻ thanh toán bên ngoài.

  1. Đảm bảo bạn đang chạm vào Tín dụng trên màn hình thanh toán. Chỉ sử dụng tùy chọn thanh toán bằng External terminal (Máy quẹt thẻ bên ngoài) nếu bạn đang dùng máy quẹt thẻ thanh toán bên ngoài thay vì đầu đọc thẻ được Shopify hỗ trợ.

  2. Kiểm tra để đảm bảo đầu đọc được cắm đúng vào thiết bị POS và vỏ của thiết bị không cản trở.

  3. Đảm bảo bạn đang quẹt thẻ đúng cách, mặt có vạch từ không quay về phía bạn.

  4. Sau khi chạm vào Tín dụng trên màn hình thanh toán, rút đầu đọc thẻ ra, rồi cắm lại vào thiết bị POS. Kiểm tra xem có thấy thông báo Đã kết nối đầu đọc thẻ hay không.

  5. Thử nhập thông tin thẻ tín dụng theo cách thủ công. Nếu nhập được, nghĩa là đầu đọc thẻ có vấn đề.

  6. Nếu không nhập thủ công được, buộc thoát ứng dụng Shopify POS, tắt thiết bị, rồi rút đầu đọc thẻ. Bật lại thiết bị, mở Shopify POS, cắm đầu đọc thẻ vào, rồi thử một đơn hàng kiểm tra khác.

Nếu đầu đọc thẻ vẫn không hoạt động, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Bạn cũng có thể tham khảo Hướng dẫn cài đặt và vận hành của nhà sản xuất nếu gặp vấn đề với đầu đọc thẻ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí