Đầu đọc thẻ Moneris

Nếu bạn đang sử dụng Shopify POS Classic cho iPad và cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên, bạn có thể sử dụng máy quẹt thẻ Moneris iPP320 để chấp nhận thanh toán bằng thẻ không tiếp xúc, thẻ chip và thẻ sọc từ. Bạn có thể sử dụng máy quẹt thẻ Moneris iPP320 để chấp nhận thanh toán từ tất cả các hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thanh toán không tiếp xúc chính như Apple Pay và Android Pay.

Sử dụng hướng dẫn này để thiết lập máy quẹt thẻ, sau đó chạm vào Credit/Debit (Tín dụng/Ghi nợ) trong ứng dụng Shopify POS để tiến hành thanh toán qua thẻ.

Máy quẹt thẻ Moneris iPP320

Nếu bạn bật máy quẹt thẻ Moneris trên thiết bị POS, Moneris sẽ chỉ xử lý giao dịch thẻ đối với thiết bị đó. Bạn không cần bật Moneris trong cài đặt Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của cửa hàng.

Bạn vẫn có thể sử dụng Shopify Payments làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ tín dụng đối với cửa hàng trực tuyến và sử dụng Shopify Payments trên thiết bị POS khác với đầu đọc thẻ được hỗ trợ khác.

Yêu cầu

Để sử dụng máy quẹt thẻ Moneris iPP320 với Shopify, bạn cần những yếu tố sau:

 • cửa hàng sử dụng gói Shopify trở lên
 • Shopify POS Classic dành cho iPad (phiên bản 3.5 trở lên)
 • tài khoản Shopify đặt tại Canada
 • đơn vị tiền tệ của cửa hàng được đặt thành CAD
 • tài khoản thương nhân Moneris đang hoạt động
 • kết nối với ổ cắm điện
 • kết nối mạng Ethernet và Wi-Fi tại điểm bán hàng
 • iPad (máy quẹt thẻ không tương thích với Shopify POS dành cho iPhone hoặc Android)

Bước 1: Kết nối máy quẹt thẻ

Máy quẹt thẻ của bạn bao gồm một cáp kết nối để kết nối máy quẹt thẻ với mạng và bộ chuyển đổi nguồn AC.

Các bước thực hiện:

 1. Cắm đầu nối mạng của cáp kết nối vào giắc Ethernet.
 2. Cắm bộ chuyển đổi nguồn vào cổng trên cáp kết nối, sau đó cắm bộ chuyển đổi nguồn vào ổ điện.
 3. Cắm cáp kết nối vào phía dưới máy quẹt thẻ thanh toán (cổng kết nối có hình dạng giống cổng HDMI). Dùng ốc vít đi kèm với máy quẹt thẻ để cố định cáp với máy quẹt thẻ.

Sau khi kết nối máy quẹt thẻ, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp và màn hình thiết bị phát sáng.

Bước 2: Định cấu hình máy quẹt thẻ

Trong lần đầu tiên sử dụng máy quẹt thẻ, bạn sẽ được nhắc nhở nhập cài đặt thiết bị, bắt đầu bằng tùy chọn Language (Ngôn ngữ). Nếu máy quẹt thẻ hiển thị Welcome / Bonjour (Chào mừng) thay vì menu thiết lập, bạn cần khởi động lại thiết bị bằng cách làm theo các bước trong mục Khắc phục sự cố của hướng dẫn này.

Để có thể bắt đầu sử dụng máy quẹt thẻ với Shopify POS, bạn cần nhập đúng cài đặt thiết bị. Nếu bạn muốn hủy một trong các cài đặt thiết bị đã nhập trước đó, nhấn nút X màu đỏ để khởi động lại.

Đây là những cài đặt bạn nên chọn ở từng bước của quy trình thiết lập:

Cài đặt thiết bị dành cho thiết lập lần đầu
Cài đặt Mô tả
Language/Langue (Ngôn ngữ) Nhấn F1 để chọn tiếng Anh hoặc F4 để chọn tiếng Pháp. Thao tác này sẽ đặt ngôn ngữ mặc định cho máy quẹt thẻ và biên lai in.
Contactless Reader (Đầu đọc không tiếp xúc) Nhấn F1 để bật thẻ không tiếp xúc ("tap").
Mode Nhấn F1 để di chuyển xuống danh sách và chọn PCI, sau đó nhấn nút O màu xanh lá để xác nhận.
Loại IP Ethernet Có thể kết nối mạng cho máy quẹt thẻ bằng địa chỉ động hoặc bạn có thể chỉ định cài đặt mạng theo cách thủ công. Trong hầu hết trường hợp, bạn nên sử dụng địa chỉ động. Chọn DYNAMIC (ĐỘNG) bằng cách nhấn F4.
IP Host Setup (Thiết lập máy chủ IP) Chọn Public (Công cộng), rồi chọn Production (Tạo) (nhấn F1 hoặc F4 để thay đổi lựa chọn và nhấn nút O màu xanh lá để xác nhận).

Chọn IPG1 và nhấn nút O màu xanh lá để xác nhận. Nếu đầu đọc thẻ không kết nối khi hoàn tất cấu hình, lặp lại các bước định cấu hình bằng IPG2 hoặc IPG3.
Auto DNS (DNS tự động) Nhấn F1 để chọn YES (CÓ), trừ khi bạn có yêu cầu kết nối mạng đặc biệt.
Enter IP Config Retry Period (Nhập thời gian thử lại cấu hình IP) Giá trị mặc định là 10. Nhấn nút O màu xanh lá để xác nhận.
Enter Host Connect Timeout (Nhập thời gian chờ kết nối máy chủ) Mặc định là 20. Nhấn nút O màu xanh lá cây để xác nhận.
Remove Card Beep (Xóa tiếng bíp đối với thẻ) Cài đặt này kiểm soát việc máy quẹt thẻ sẽ kêu bíp nếu khách hàng vẫn để thẻ ở trong sau khi hoàn tất giao dịch mua hàng hay không. Chọn ON (BẬT) bằng cách nhấn F1 để máy quẹt thẻ kêu bíp khi thẻ bị để quên hoặc chọn OFF (TẮT) bằng cách nhấn F4.
Hoàn tiền Nhấn F4 để chọn NO (KHÔNG). Shopify POS không hỗ trợ hoàn tiền.
Surcharge (Phụ phí) Chọn NONE (KHÔNG) (nhấn F1 hoặc F4 để thay đổi lựa chọn), sau đó nhấn nút O màu xanh lá để xác nhận. Shopify POS không hỗ trợ phụ phí.
Status Report (Báo cáo trạng thái) Nhấn F1 để bật tính năng này.
ERNEX Nhấn F4 để tắt hệ thống thẻ khách hàng thân thiết của ERNEX. Shopify POS không hỗ trợ ERNEX.

Sau khi nhập cài đặt, máy quẹt thẻ sắp hoàn tất để sẵn sàng sử dụng. Nhấn hai lần nút O màu xanh lá để hiển thị màn hình Welcome/Bonjour (Chào mừng). Nếu bạn thay đổi cài đặt mạng của máy quẹt thẻ, thiết bị sẽ tự động khởi động lại trước khi hiển thị màn hình Welcome/Bonjour (Chào mừng).

Bước 3: Định cấu hình Shopify POS để sử dụng máy quẹt thẻ mới

Sau khi đã thiết lập máy quẹt thẻ, bạn có thể bật thiết bị này trong ứng dụng Shopify POS trên iPad. Để hoàn thành bước này, bạn sẽ cần tham khảo Tờ thông tin dành cho thương nhân của Moneris bạn đã nhận được từ Moneris đi kèm máy quẹt thẻ hoặc qua email.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Cửa hàng, rồi chạm vào Payment types (Loại thanh toán).
 2. Chạm vào Moneris Terminal (Máy quẹt thẻ Moneris):
  Nút Máy quẹt thẻ Moneris trên màn hình cài đặt Thanh toán của Shopify POS
 3. Bật máy quẹt thẻ Moneris bằng cách chạm vào nút chuyển. Thao tác này sẽ hiển thị 3 trường bạn cần hoàn tất: Địa chỉ IP, ID thương nhânID ECR.
  Màn hình cài đặt Moneris
 4. Nhập Địa chỉ IPcủa máy quẹt thẻ. Bạn có thể lấy địa chỉ IP của máy quẹt thẻ bằng cách nhấn F2, sau đó F3. Nhập địa chỉ này vào iPad theo cách tương tự như hiển thị trên máy quẹt thẻ. Địa chỉ này là tổ hợp của 4 bộ số được phân tách bằng dấu chấm.
 5. Nhập ID thương nhân, có trong Tờ thông tin dành cho thương nhân của Moneris. ID thương nhân thường là số có 13 chữ số bắt đầu bằng 0030. Nếu bạn có nhiều máy quẹt thẻ Moneris, tất cả máy quẹt thẻ sẽ có số giống nhau, vì đây là số tài khoản của bạn.
 6. Nhập ID ECR, có trong Tờ thông tin dành cho thương nhân của Moneris. ID ECR là số dành riêng cho từng máy quẹt thẻ. Số này thường có 8 chữ số và có thể được gắn nhãn Debit/Credit ECR trên Tờ thông tin dành cho thương nhân của Moneris. Lưu ý rằng ID ECR không giống với số sê-ri của máy quẹt thẻ.
 7. Sau khi nhập những cài đặt này, chạm vào Initialize terminal (Khởi tạo máy quẹt thẻ) ở phía trên bên phải màn hình iPad. Quá trình khởi tạo có thể mất tối đa một phút và Shopify POS sẽ cho bạn biết khi hoàn tất. Quá trình này đảm bảo rằng cài đặt là chính xác và cập nhật thông tin tài khoản thương nhân của bạn cho máy quẹt thẻ.

Nếu đã thay đổi tài khoản với Moneris (như thay đổi giới hạn xử lý hoặc các hình thức thanh toán được chấp nhận), bạn có thể quay lại màn hình cài đặt và chạm lại vào Initialize terminal (Khởi tạo máy quẹt thẻ) để thay đổi có hiệu lực.

Mã giao dịch

Sau khi xử lý giao dịch bằng Moneris iPP320, bạn có thể tìm thấy thông tin về giao dịch trong mục Timeline (Lịch trình) của trang chi tiết đơn hàng. Ở cuối số tham chiếu của giao dịch, bạn sẽ thấy một chữ cái cho biết tình trạng xử lý khoản thanh toán:

Mô tả mã giao dịch
Mô tả
S Đã quẹt thẻ.
M Đã nhập thủ công thông tin thẻ.
C Đã đưa thẻ chip vào.
H Đã chạm thẻ EMV.
T Đã chạm thẻ sọc từ không tiếp xúc.
F Quẹt dự phòng sau khi lỗi chip.
G Nhập thủ công sau khi tất cả hình thức sử dụng thẻ (chạm, đọc chip và quẹt) không thành công.
Q Thẻ bị từ chối do lỗi chip.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify, nhấp vào mã số đơn hàng của đơn hàng bạn đã xử lý bằng máy quẹt thẻ Moneris.
 2. Trong mục Timeline (Lịch trình), nhấp vào A $xx.xx payment was processed on Semi Integrated Moneris (Khoản thanh toán trị giá xx,xx USD đã được xử lý trên Moneris bán tích hợp):
  Thông báo giao dịch Moneris trong mục Lịch trình đơn hàng
 3. Nhấp vào Information from the gateway (Thông tin từ cổng):
  Thông tin từ nút cổng

Trong mục Emv receipt details (Chi tiết biên lai Emv), mã giao dịch là chữ cái ở cuối số tham chiếu:

Mã giao dịch trong mục Lịch trình đơn hàng

Cài đặt mạng nâng cao

Nếu bạn gặp vấn đề với cài đặt mạng, bạn có thể cần thay đổi Ethernet IP Type (Loại IP Ethernet) của máy quẹt thẻ từ địa chỉ IP động thành địa chỉ IP tĩnh, sau đó định cấu hình bộ định tuyến mạng để bảo lưu địa chỉ bạn sử dụng cho máy quẹt thẻ.

Các bước thực hiện:

 1. Khởi động lại máy quẹt thẻ bằng cách làm theo các bước trong mục Khắc phục sự cố của hướng dẫn này.
 2. Làm theo các bước trong bảng cấu hình ở trên (xem Bước 2), nhưng chọn STATIC (TĨNH) trên lời nhắc Ethernet IP Type (Loại IP Ethernet) thay vì DYNAMIC (ĐỘNG).
 3. Sau khi bạn chọn STATIC (TĨNH), nhập Địa chỉ IP, Mặt nạ mạng con, Cổng mặc địnhMáy chủ DNS chính và phụ của bộ định tuyến (bạn có thể tìm thấy những thông tin này trong cấu hình của bộ định tuyến).
 4. Hoàn tất thiết lập máy quẹt thẻ.

Xử lý vấn đề

 • Lỗi Không thể khởi tạo máy quẹt thẻ
 • Kiểm tra model và phiên bản phần mềm của máy quẹt thẻ
 • Sử dụng nhiều iPad
 • Quay lại menu thiết lập máy quẹt thẻ
 • Lỗi kết nối trong Shopify POS
 • Khởi tạo lại máy quẹt thẻ Moneris
 • Lỗi Không thể khởi tạo do không khớp số sê-ri PED
 • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Lỗi Không thể khởi tạo máy quẹt thẻ

Máy quẹt thẻ Moneris đôi khi thay đổi địa chỉ IP và bạn cần làm theo các bước cần thực hiện khi xảy ra lỗi kết nối trên để kiểm tra và cập nhật địa chỉ IP trước khi khởi tạo lại máy quẹt thẻ.

Kiểm tra model và phiên bản phần mềm của máy quẹt thẻ

Để tương thích với Shopify POS, model của máy quẹt thẻ Moneris phải là iPP320 và được cài đặt phần mềm phù hợp. Bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm của máy quẹt thẻ bằng cách sử dụng số sê-ri hiển thị khi khởi động lại máy quẹt thẻ.

Các bước thực hiện:

 1. Đảm bảo rằng số model của máy quẹt thẻ ở mặt sau của thiết bị Moneris là iPP320.
 2. Khởi động lại máy quẹt thẻ bằng cách rút phích cắm sau đó cắm lại.
 3. Khi khởi động lại máy quẹt thẻ, màn hình thứ tư sẽ hiển thị số sê-ri phần mềm ở định dạng Uxxxx-xxxxxxxx, trong đó mỗi x là một số. Bốn số đầu tiên cho biết phiên bản phần mềm. Kiểm tra để đảm bảo bốn số đầu tiên là một trong những mẫu sau: - 0224, 0253
  • 1117 và cao hơn.

Nếu bộ số khớp với bất kỳ mẫu nào, phần mềm của máy quẹt thẻ tương thích với Shopify POS.

Sử dụng nhiều iPad

Chỉ có thể kết nối máy quẹt thẻ Moneris với một iPad tại một thời điểm. Nếu bạn kết nối nhiều iPad với một máy quẹt thẻ, kết nối mạng sẽ gặp sự cố và bạn có rủi ro mất doanh số.

Nếu muốn bán hàng bằng nhiều iPad tại địa điểm bán lẻ, bạn cần thêm máy quẹt thẻ Moneris cho từng iPad.

Quay lại menu thiết lập máy quẹt thẻ

Menu thiết lập của máy quẹt thẻ sẽ tự động hiển thị trong lần đầu tiên bạn khởi động máy quẹt thẻ mới. Nếu muốn thay đổi cấu hình máy quẹt thẻ, bạn cần khởi động lại máy quẹt thẻ và mở menu thiết lập theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Khởi động lại máy quẹt thẻ bằng cách nhấn và giữ cùng lúc nút < màu vàng và nút dấu câu .,#*. Khi màn hình máy quẹt thẻ tắt, thả các nút này ra.
 2. Khi máy quẹt thẻ đã khởi động lại và màn hình hiển thị thông báo có dạng "U-0224-NNNNNNNNN", nhấn và thả nút X màu đỏ, sau đó nhấn nhanh nút O màu xanh lá để mở menu thiết lập.
 3. Làm theo các bước trong bảng cấu hình (xem Bước 2) để thiết lập máy quẹt thẻ.

Lỗi kết nối trong Shopify POS

Nếu kết nối mạng tại cửa hàng không ổn định, Shopify POS có thể gặp khó khăn khi kết nối với máy quẹt thẻ.

Nếu Loại IP Ethernet của máy quẹt thẻ được đặt thành Dynamic (Động), thiết bị này có thể mất kết nối với Shopify POS khi kết nối Internet tại cửa hàng bị mất. Nếu điều này xảy ra, màn hình Thanh toán trong Shopify POS sẽ hiển thị thông báo cho biết No card reader connected (Không có đầu đọc thẻ nào được kết nối) và bạn sẽ cần cập nhật cài đặt Shopify POS để thêm địa chỉ IP của máy quẹt thẻ trước khi tiếp tục.

Các bước thực hiện:

 1. Mở menu Settings (Cài đặt) trong Shopify POS, rồi chạm vào Payment types (Loại thanh toán).
 2. Chạm vào Moneris Terminal (Máy quẹt thẻ Moneris).
 3. Trên máy quẹt thẻ, nhấn F2F3 để hiển thị địa chỉ IP hiện tại của thiết bị.
 4. Trong Shopify POS, nhập địa chỉ IP mới của máy quẹt thẻ.
 5. Chạm vào Initialize terminal (Khởi tạo máy quẹt thẻ) để lưu thay đổi.

Nếu lỗi này xảy ra thường xuyên, bạn có thể cần thay đổi Loại IP Ethernet của máy quẹt thẻ thành Static (Tĩnh) thay vì Dynamic (Động) (xem mục Cài đặt mạng nâng cao ở trên).

Khởi tạo lại máy quẹt thẻ Moneris

Đôi khi bạn có thể phải khởi tạo lại máy quẹt thẻ Moneris, ví dụ: nếu bạn tắt và bật máy quẹt thẻ trong cài đặt thanh toán Shopify POS hoặc thay đổi một số cài đặt trong tài khoản Moneris.

Máy quẹt thẻ Moneris đôi khi thay đổi địa chỉ IP và bạn cần làm theo các bước cần thực hiện khi xảy ra lỗi kết nối trên để kiểm tra và cập nhật địa chỉ IP trước khi khởi tạo lại máy quẹt thẻ.

Nếu ứng dụng Shopify POS bị treo trong chế độ khởi tạo do cần cập nhật địa chỉ IP, bạn có thể buộc thoát ứng dụng trước khi cập nhật địa chỉ IP.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấn hai lần nút Home của iPad để hiển thị tất cả ứng dụng đang chạy trên iPad.
 2. Tìm ứng dụng Shopify POS và vuốt lên trên để xóa ứng dụng khỏi danh sách ứng dụng.
 3. Nhấn nút Home của iPad để quay lại màn hình chính.
 4. Tìm và chạm vào ứng dụng Shopify POS để mở ứng dụng, sau đó làm theo các bước cần thực hiện khi xảy ra lỗi kết nối.

Lỗi Không thể khởi tạo do không khớp số sê-ri PED

Lỗi không thể khởi tạo do không khớp số sê-ri PED có nghĩa là xảy ra một trong hai trường hợp sau:

 • Bạn đã nhập sai ID thương nhân hoặc ID ECR khi định cấu hình Shopify POS để hoạt động với máy quẹt thẻ.
 • Moneris kích hoạt máy quẹt thẻ không chính xác.

Kiểm tra để bảo đảm bạn đã nhập đúng ID thương nhân và ID ECR vào Shopify POS. Nếu ID đã đúng, liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Moneris.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề khi kết nối máy quẹt thẻ với Shopify POS sau khi thử các bước khắc phục sự cố ở trên, liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu bạn cần trợ giúp về giao dịch, thanh toán hoặc cách sử dụng máy quẹt thẻ, liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Moneris trên trang hỗ trợ hoặc gọi 1-866-319-7450.

Phương thức hoàn tiền thay thế

Trong trang quản trị

Bạn có thể sử dụng quy trình thủ công trong trang quản trị Shopify để tính ước chừng đơn hàng trả lại hoặc đổi hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng và chọn đơn hàng cần hoàn tiền.
 2. Nhấp vào Refund (Hoàn tiền).
 3. Chọn mặt hàng cần hoàn tiền, lưu ý tới khoản hoàn tiền và thay đổi khoản hoàn tiền thành 0.
 4. Trả các mặt hàng về kho.
 5. Phát hành thẻ quà tặng thủ công để hoàn đúng số tiền hoặc tạo đơn hàng nháp mới cho mặt hàng tương đương nếu khách hàng muốn đổi hàng.
 6. Không bắt buộc: Bạn cũng có thể lấy tiền mặt trong ngăn đựng tiền để trả cho khách hàng và điều chỉnh theo dõi tiền mặt để thể hiện khách hàng đã nhận được tiền mặt cho đơn hàng không thể hoàn tiền.

Trong ứng dụng

Nếu bạn có thể truy cập vào nhiều iPad tại địa điểm của mình, bạn có thể cài đặt POS Classic trên một thiết bị để xử lý đơn hàng trả lại cho đến khi hết giới hạn trong chính sách trả hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí