Tùy chọn ưu tiên thực hiện đơn hàng

Bạn có thể đánh dấu đơn hàng theo cách thủ công là "Đã thực hiện" trong trang quản trị Shopify, nhưng điều này có nghĩa là bạn sẽ cần thay đổi trạng thái đơn hàng của mỗi đơn mua hàng được thực hiện tại cửa hàng bán lẻ. Nếu khách hàng mang theo những mặt hàng đã mua khi rời đi, việc tự động đánh dấu đơn hàng là "Đã thực hiện" trong ứng dụng Shopify POS sẽ dễ dàng hơn.

Kích hoạt tính năng tự động thực hiện đơn hàng trong Shopify POS dành cho iPad

Bạn có thể đánh dấu đơn hàng mới là "Đã thực hiện".

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào mục Cửa hàng, sau đó chạm vào mục Settings (Cài đặt).

 2. Bật tùy chọn Mark orders as fulfilled (Đánh dấu đơn hàng là "Đã thực hiện"):

  Tùy chọn luôn thực hiện đơn hàng — Shopify POS dành cho iPad

Kích hoạt tính năng thực hiện đơn hàng tự động trong Shopify POS cho iPhone

Bạn có thể đánh dấu đơn hàng mới là "Đã thực hiện".

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào phần Cửa hàng rồi nhấn vào mục Settings (Cài đặt).

 2. Bật tùy chọn Mark orders as fulfilled (Đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện):

  Tùy chọn đánh dấu đơn hàng là

Kích hoạt tính năng thực hiện đơn hàng tự động trong Shopify POS cho Android

Bạn có thể đánh dấu đơn hàng mới là "Đã thực hiện".

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào phần Cửa hàng rồi nhấn vào mục Settings (Cài đặt).

 2. Bật tùy chọn Mark orders as fulfilled (Đánh dấu đơn hàng là "Đã thực hiện"):

  Tùy chọn đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện — Shopify POS cho Android

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí