Tùy chỉnh biên lai Shopify POS

Nếu bạn đang sử dụng Shopify POS dành cho iPad và cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên, bạn có thể tùy chỉnh mẫu cơ bản dành cho biên lai được in ra trong cài đặt ứng dụng Shopify POS. Bạn không thể chỉnh sửa thông tin giao dịch trên biên lai đã in.

Nếu nhân viên của bạn chỉ có mã PIN POS, bạn có thể xóa quyền truy nhập cài đặt tùy chỉnh biên lai của họ bằng cách bật tùy chọn Limited permissions (Quyền truy cập giới hạn) từ màn hình cài đặt Nhân viên.

Thêm logo cửa hàng vào biên lai

Bạn có thể tải lên bất kỳ ảnh nào (thường là logo của bạn) mà bạn muốn hiển thị trên biên lai. Logo bạn tải lên sẽ thay thế tên cửa hàng trên biên lai.

Nếu bạn dùng Shopify POS trên nhiều iPad, bạn cần tải lên logo trên từng iPad.

Hãy đảm bảo ảnh bạn sử dụng đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:

 • định dạng JPG hoặc PNG
 • màu trắng đen (bạn có thể dùng hình có màu nhưng chất lượng in có thể bị giảm)
 • rộng 400 pixel và cao 200 pixel.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào phần Cửa hàng rồi nhấn vào mục Settings (Cài đặt).

 2. Chạm vào Customize receipts (Thiết kế riêng biên lai).

 3. Trên màn hình Customize printed receipt (Thiết kế riêng biên lai in), chạm vào Tap to upload (Chạm để tải lên):

  Nút chạm để tải lên — Shopify POS dành cho iPad

 4. Chọn ảnh bạn muốn tải lên.

Chỉnh mục đầu trang và chân trang của biên lai

Bạn có thể thêm tin nhắn gửi đến khách hàng ở mục đầu trang và chân trang của biên lai.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào phần Cửa hàng rồi nhấn vào mục Settings (Cài đặt).

 2. Chạm vào Customize receipts (Thiết kế riêng biên lai).

 3. Trên màn hình Customize printed receipt (Thiết kế riêng biên lai in), chạm vào Header text (Văn bản đầu trang) hoặc Footer text (Văn bản chân trang):

  Nút văn bản đầu trang và văn bản chân trang — Shopify POS dành cho iPad

 4. Nhập văn bản tùy chỉnh, rồi chạm vào Done (Đã xong).

Thêm ghi chú đơn hàng trong biên lai

Theo mặc định, Ghi chú đơn hàng chỉ được sử dụng nội bộ. Nếu bạn muốn chia sẻ ghi chú đơn hàng với khách hàng, bạn có thể thêm ghi chú đơn hàng trong biên lai in.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào phần Cửa hàng rồi nhấn vào mục Settings (Cài đặt).

 2. Chạm vào Customize receipts (Thiết kế riêng biên lai).

 3. Trên màn hình Customize printed receipt (Thiết kế riêng biên lai in), bật tùy chọn Show order note (Hiển thị ghi chú đơn hàng).

Thêm thông tin khách hàng trong biên lai

Bạn có thể thêm thông tin khách hàng trong biên lai.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào phần Cửa hàng rồi nhấn vào mục Settings (Cài đặt).

 2. Chạm vào Customize receipts (Thiết kế riêng biên lai).

 3. Trên màn hình Customize printed receipt (Thiết kế riêng biên lai in), bật tùy chọn Show customer information (Hiển thị thông tin khách hàng).

In địa điểm cửa hàng trên biên lai

Bạn có thể in địa điểm được chỉ định bằng iPad trên biên lai.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào phần Cửa hàng rồi nhấn vào mục Settings (Cài đặt).

 2. Chạm vào Customize receipts (Thiết kế riêng biên lai).

 3. Trên màn hình Customize printed receipt (Tùy chỉnh biên lai in), bật tùy chọn Show store location (Hiển thị địa điểm cửa hàng).

Thêm mã vạch đơn hàng vào biên lai

Bạn có thể quét mã vạch của biên lai bằng máy quét mã vạch (chỉ áp dụng với phiên bản 2D) hoặc bằng camera của iPad để mở đơn hàng phù hợp trong Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, nhấn vào phần Cửa hàng rồi nhấn vào mục Settings (Cài đặt).

 2. Chạm vào Customize receipts (Thiết kế riêng biên lai).

 3. Trên màn hình Customize printed receipt (Tùy chỉnh biên lai in), bật tùy chọn Show barcode (Hiển thị mã vạch).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí