Shopify dành cho bán lẻ

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify trở lên, bạn có thể sử dụng trang thiết bị bổ sung với Shopify POS để mang đến trải nghiệm toàn diện cho cửa hàng bán lẻ. Bạn có thể sử dụng máy in mã vạch để in mã vạch cho sản phẩm, rồi thêm sản phẩm vào giỏ hàng bằng cách dùng máy quét mã vạch để quét mã vạch. Bạn cũng có thể sử dụng máy in biên lai để in biên lai và hóa đơn quà tặng.

Gói Shopify trở lên còn cung cấp cho cửa hàng các tính năng để giúp bạn quản lý cửa hàng như ca vào sổ, theo dõi tiền mặt, mã PIN nhân viên và giỏ hàng đã lưu.

Lưu ý: Cửa hàng của bạn không cần dùng gói Shopify trở lên để sử dụng các tính năng cơ bản của Shopify POS. Tìm hiểu thêm về Tính năng cơ bản của Shopify POS.

Gói Shopify POS

Các tính năng bán lẻ mà gói Shopify trở lên cung cấp được thiết kể để giúp bạn có được trải nghiệm toàn diện cho cửa hàng bán lẻ. Do đó, phần lớn các tính năng này chỉ hoạt động với Shopify POS dành cho iPad. Nếu sử dụng Shopify POS cho iPhone hoặc Android, bạn có thể nâng cấp cửa hàng lên gói Shopify trở lên để sử dụng Đầu đọc thẻ sọc từ với cổng bên thứ ba được hỗ trợ.

Trong Shopify POS dành cho iPad, gói Shopify trở lên cung cấp cho bạn các tính năng bổ sung sau:

Tính năng của gói Shopify POS
Tính năng Định nghĩa
Hardware (Phần cứng) Kết nối với trang thiết bị bán lẻ bổ sung như máy in biên lai, ngăn đựng tiền, máy quét mã vạch. Bạn có thể tái sử dụng trang thiết bị bán lẻ của mình nếu Shopify hỗ trợ thiết bị đó.
Đầu đọc thẻ Moneris Nếu cửa hàng của bạn đặt tại Canada, bạn có thể dùng đầu đọc thẻ Moneris để chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, bao gồm cả Interac.
In biên lai In biên lai thiết kế riêng khi thanh toán.
Hóa đơn quà tặng Cung cấp cho khách hàng hóa đơn quà tặng.
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được POS hỗ trợ Dùng Đầu đọc thẻ sọc từ cùng Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được POS hỗ trợ.
Ca đăng ký Dùng ca vào sổ để thường xuyên quyết toán ngăn đựng tiền và để nhân viên chịu trách nhiệm với số tiền họ đã xử lý.
Theo dõi tiền mặt Theo dõi số tiền tạm ứng và tổng hợp tổng số tiền vào sổ hàng ngày.
Mã PIN nhân viên Thêm số lượng không giới hạn tài khoản nhân viên dùng mã PIN.
Quyền nhân viên Bật quyền giới hạn đối với tài khoản nhân viên có một mã PIN POS.
Giỏ hàng đã lưu Lưu giỏ hàng trong khi thanh toán rồi truy xuất lại sau.

Gói Shopify hoặc gói cao hơn hỗ trợ trong ứng dụng với các trang thiết bị sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí