Chức năng trong trang quản trị dành cho Shopify POS

Bạn dùng ứng dụng Shopify POS cùng với trang quản trị Shopify.

Truy cập trang quản trị Shopify khi bạn muốn:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí