Lấy hàng tận nơi dành cho đơn hàng trực tuyến

Bạn có thể thiết lập tùy chọn để khách hàng nhận đơn hàng trực tuyến tại cửa hàng bán lẻ, bên đường hoặc bất kỳ địa điểm nào bạn chọn.

Để làm được điều này, bật tùy chọn đến tận nơi lấy hàng cho từng địa điểm khách hàng có thể đến nhận hàng.

Phí vận chuyển khi đến tận nơi lấy hàng được đặt là Free (Miễn phí) và không thể thay đổi.

Mỗi đơn hàng tự đến lấy yêu cầu bạn hoặc nhân viên xác nhận xem từng mặt hàng có còn hàng lưu kho hay không. Sau khi đã xác nhận từng mặt hàng, bạn có thể gửi thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng đã sẵn sàng. Bạn cũng có thể in phiếu nhận hàng để đính kèm đơn hàng.

Khi khách hàng đến lấy đơn hàng, bạn cần thay đổi trạng thái đơn hàng trong Shopify từ chưa thực hiện thành đã thực hiện. Đây là dấu hiệu cho bạn và nhân viên biết rằng đơn hàng đã được lấy và không cần làm gì thêm.

Bạn có thể thêm hướng dẫn nhận hàng và giao hàng bằng cách quản lý tùy chọn địa điểm nhận hàng. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng tính năng lấy hàng để cung cấp dịch vụ lấy hàng nhanh bên đường. Sau khi khách hàng đặt đơn hàng trực tuyến và đến cửa hàng, họ có thể gọi điện và bạn mang hàng ra cho họ.

Tính đủ điều kiện

Để sử dụng tùy chọn đến tận nơi lấy hàng, cửa hàng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Nếu bạn có câu hỏi gì về điều kiện cần thiết để sử dụng tính năng này, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Trải nghiệm thanh toán

Sau khi bạn bật tùy chọn đến tận nơi lấy hàng, khách hàng có thể lựa chọn giữa Vận chuyểnPick up (Đến nhận hàng) trong mục Delivery (Giao hàng) trên trang thanh toán. Khi họ chọn Pick up (Đến nhận hàng), họ có thể chọn địa điểm mà họ muốn đến để nhận hàng.

Khách hàng chỉ thấy tùy chọn Pick up (Đến nhận hàng) nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng đều đủ điều kiện để áp dụng tính năng đến nhận hàng.
 • Tất cả sản phẩm còn hàng trong kho tại địa điểm nhận hàng.
 • Khách hàng không chọn phương thức thanh toán nhanh không được hỗ trợ. Khách hàng sẽ không thấy tùy chọn lấy hàng nếu chọn một trong những phương thức thanh toán sau đây trong bước thanh toán đầu tiên.

  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Amazon Pay
  • PayPal

  Shop Pay là phương thức thanh toán nhanh được hỗ trợ tùy chọn lấy hàng. Khách hàng dùng Shop Pay sẽ có tùy chọn lấy hàng.

Chú ý: Nếu bạn sử tính năng giao hàng tận nơi hoặc đến tận nơi lấy hàng cho phần lớn doanh nghiệp, bạn có thể tạm thời tắt tính năng thanh toán nhanh.

Khách hàng không thể chọn cả hai hình thức vận chuyển và đến nhận hàng tại cửa hàng đối với các mặt hàng trong cùng một đơn hàng. Thay vào đó, khách hàng nên đặt thành hai đơn hàng riêng.

Trước khi thiết lập tùy chọn đến tận nơi lấy hàng

Bạn cần hoàn thành những việc sau đây để có thể cung cấp dịch vụ đến tận nơi lấy hàng:

Thiết lập tùy chọn đến tận nơi lấy hàng

Bạn cần thiết lập tùy chọn đến tận nơi lấy hàng với mỗi địa điểm khách hàng có thể đến để nhận hàng.

Quy trình thiết lập gồm bật tùy chọn đến tận nơi lấy hàng, chọn thời gian nhận hàng dự kiến mà khách hàng thấy khi thanh toán và chỉ định các hướng dẫn lấy hàng trong thông báo Đơn hàng sẵn sàng để nhận.

Quản lý tùy chọn ưu tiên cho địa điểm đến tận nơi lấy hàng

Cài đặt của từng địa điểm đến tận nơi lấy hàng gồm như sau:

 • Bật hoặc tắt tùy chọn đến tận nơi lấy hàng.
 • Chỉ định các hướng dẫn hoặc thông tin liên quan đến nhận hàng như giờ làm việc của cửa hàng hoặc lời nhắc nhở khách hàng mang bản sao xác nhận đơn hàng. Thông tin được thêm vào thông báo mà bạn gửi khi chuẩn bị đơn hàng để nhận hàng.
 • Chọn thời gian nhận hàng dự kiến để hiển thị khi khách hàng thanh toán. Ví dụ: Bạn có thể chọn Usually ready in 2 hours (Thường sẵn sàng trong 2 giờ).

Tùy chỉnh email thông báo đối với phương thức đến tận nơi lấy hàng

Trong quá trình đến tận nơi lấy hàng, email về trạng thái đơn hàng sẽ được gửi tự động cho khách hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh văn bản mặc định của từng thông báo.

Khách hàng lựa chọn đến nhận đơn hàng sẽ nhận được thông báo sau qua email:

 • Xác nhận đơn hàng
 • Đơn hàng sẵn sàng để nhận
 • Đã nhận đơn hàng

Tùy chỉnh thông báo Xác nhận đơn hàng

Chú ý: Để tùy chỉnh thông báo qua email đối với Xác nhận đơn hàng, bạn cần có kiến thức về Liquid. Nếu không được chỉnh sửa chính xác, Liquid thông báo có thể khiến thông báo qua mail không thành công. Tham khảo Tài liệu tham khảo biến thông báo để tìm hiểu thêm.

Ví dụ về email xác nhận

Tùy chỉnh thông báo Đơn hàng sẵn sàng để nhận

Ví dụ về email thông báo hàng đã sẵn sàng để đến nhận

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung của thông báo Order ready for pickup (Đơn hàng sẵn sàng để nhận) đối với từng địa điểm.

Tùy chỉnh thông báo Đơn hàng đã nhận

Chú ý: Để tùy chỉnh thông báo qua email đối với Đơn hàng đã nhận, bạn cần có kiến thức về Liquid. Nếu không được chỉnh sửa chính xác, Liquid thông báo có thể khiến thông báo qua mail gửi không thành công. Tham khảo Tài liệu tham khảo biến thông báo để tìm hiểu thêm.

Ví dụ về email thông báo đã nhận đơn hàng

Chuẩn bị đơn hàng để khách hàng đến nhận

Sau khi khách hàng chọn đến nhận đơn hàng và hoàn tất giao dịch mua, bạn hoặc nhân viên cần để riêng các mặt hàng trong đơn hàng và thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng của họ đã sẵn sàng để đến nhận.

Bạn có thể cài đặt thông báo qua email để có thể biết mỗi khi có khách hàng đặt đơn hàng.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi địa điểm thực hiện hàng trong kho của đơn hàng sau khi đã đặt. Ví dụ: Nếu chọn nhầm cửa hàng, khách hàng phải đặt đơn hàng mới và chọn địa điểm chính xác.

Lưu ý: Có thể chỉnh sửa một đơn hàng áp dụng đến tận nơi lấy hàng trước hoặc sau khi bạn chuẩn bị đơn hàng đó. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa đơn hàng áp dụng đến tận nơi lấy hàng trên trang quản trị Shopify hoặc trên Shopify Mobile của bạn, không phải trên ứng dụng POS.

Đánh dấu đơn hàng là đã nhận

Khi khách hàng tới nhận đơn hàng, bạn nên chuyển trạng thái đơn hàng thành Picked up (Đã nhận).

Đây cũng là cách hay để xác nhận tên khách hàng và mã số đơn hàng khi khách hàng đến lấy.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí