Tổng quan về Điểm bán hàng

Tổng quan về Điểm bán hàng hiển thị cho bạn chế độ xem cao cấp về tình hình hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ.

Bạn có thể xem tổng quan nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify trở lên.

Bạn có thể thấy mục tổng quan trong trang quản trị Shopify trong kênh bán hàng Điểm bán hàng.

Tổng quan hiển thị số liệu chủ chốt về doanh nghiệp bán lẻ của bạn:

  • Tổng doanh số
  • Tổng doanh số
  • Tổng số tiền giảm giá
  • Tổng số tiền đã hoàn lại
  • Lợi nhuận gộp
  • Biên lợi nhuận gộp
  • Tổng số đơn hàng
  • Giá trị đơn hàng trung bình
  • Doanh số của nhân viên đã hỗ trợ bán hàng

Bạn có thể xem các số liệu này tại tất cả các địa điểm hoặc từng địa điểm riêng. Bạn cũng có thể lọc thông tin theo ngày.

Để xem báo cáo phân tích đầy đủ, nhấp vào Xem báo cáo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí