Áp dụng ưu đãi giảm giá trong Shopify POS

Trong Shopify POS, bạn có thể áp dụng giảm giá khi đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng. Bạn có thể thêm giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng hoặc cho từng mục hàng.

Giảm giá tự động và mã giảm giá Mua X Tặng Y không có trong Shopify POS.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí