Lưu và truy xuất giỏ hàng Shopify POS

Nếu bạn đang sử dụng Shopify POS và cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên, bạn có thể lưu giỏ hàng để truy xuất sau. Thao tác này cho phép bạn tiếp tục với các đơn hàng khác mà không làm mất thông tin chi tiết của đơn hàng hiện tại nếu chưa hoàn tất.

Lưu giỏ hàng và truy xuất giỏ hàng đã lưu
Lưu giỏ hàng Tạm ngưng giao dịch nếu bị gián đoạn hoặc khách hàng muốn quay trở lại sau.
Truy xuất giỏ hàng đã lưu Tiếp tục xử lý giao dịch bị tạm ngưng.

Tính năng này giúp lưu tạm thời nội dung của mỗi giỏ hàng và không hoạt động với vai trò mẫu giỏ hàng. Bạn không thể sử dụng tính năng này để tạo nhiều đơn hàng trùng lặp hoặc giống nhau như quà tặng doanh nghiệp hoặc khuyến mãi.

Lưu giỏ hàng để truy xuất sau

Tính năng lưu giỏ hàng sẽ hữu ích trong trường hợp khách hàng đang ở trang thanh toán và muốn quay lại để tìm sản phẩm khác. Bạn có thể tiếp tục phục vụ khách hàng khác và quay lại giỏ hàng đã lưu khi sẵn sàng.

Giỏ hàng đã lưu chỉ hiển thị trên thiết bị iPad đã lưu giỏ hàng. Mọi nhân viên có quyền truy cập tất cả giỏ hàng đã lưu trên iPad.

Giỏ hàng được lưu đến khi được truy xuất hoặc khi bạn đăng xuất khỏi ứng dụng Shopify POS.

Để lưu giỏ hàng hiện tại:

 1. Trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào nút ...:

  Nút menu giỏ hàng — Shopify POS cho iPad

 2. Chạm vào Save cart (Lưu giỏ hàng):

  Nút lưu giỏ hàng — Shopify POS cho iPad

Bạn có thể truy xuất giỏ hàng này khi sẵn sàng tiếp tục xử lý đơn hàng.

Đồng thời bạn có thể bắt đầu giao dịch mới.

Truy xuất giỏ hàng đã lưu

Để truy xuất giỏ hàng đã lưu:

 1. Trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào nút ...:

  Nút menu giỏ hàng — Shopify POS cho iPad

 2. Chạm vào Retrieve cart (Truy xuất giỏ hàng) (hoặc Retrieve carts (Truy xuất nhiều giỏ hàng), nếu lưu nhiều giỏ hàng):

  Nút truy xuất giỏ hàng — Shopify POS cho iPad

 3. Chạm vào giỏ hàng bạn muốn truy xuất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí