Thay thế thẻ quà tặng bị mất trong Shopify POS

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Nếu khách hàng mất thông tin chi tiết về thẻ quà tặng họ đã mua, bạn có thể vô hiệu hóa thẻ trong Shopify POS và cấp thẻ quà tặng mới miễn phí trong trang quản trị Shopify.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Shopify POS dành cho Android, bạn cần vô hiệu hóa thẻ quà tặng trong trang quản trị Shopify. Bạn không thể vô hiệu hóa thẻ quà tặng trong Shopify POS.

Để thay thế thẻ quà tặng bằng Shopify POS:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí