Thay thế thẻ quà tặng bị mất trong Shopify POS

Nếu khách hàng mất thông tin chi tiết về thẻ quà tặng họ đã mua, bạn có thể vô hiệu hóa thẻ trong Shopify POS và cấp thẻ quà tặng mới miễn phí trong trang quản trị Shopify.

Để thay thế thẻ quà tặng bằng Shopify POS:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí