Quản lý đơn hàng, tiền hoàn lại và đổi hàng

Màn hình Đơn hàng của Shopify POS hiển thị tất cả đơn hàng của cửa hàng bạn, dù đó là đơn hàng đặt trực tuyến hay đặt trực tiếp. Từ đây bạn có thể xem lại chi tiết đơn hàng, thêm ghi chú vào đơn hàng, xuất lại biên lai cho khách hàng và hoàn tiền cho đơn hàng.

Trong Shopify POS dành cho iPad và iPhone, bạn cũng có thể nhận thanh toán bổ sung cho đơn hàng nếu đơn hàng mới được thanh toán một phần.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí