Tìm kiếm đơn hàng

Tất cả đơn hàng đặt qua thiết bị di động, tại cửa hàng và trực tuyến đều xuất hiện trong màn hình Đơn hàng của Shopify POS. Để tìm một đơn hàng cụ thể, bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm hoặc quét mã vạch biên lai.

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng POS theo địa điểmlưu bộ lọc tìm kiếm thường dùng.

Tìm kiếm đơn hàng

Để tìm kiếm đơn hàng:

Tìm kiếm nhiều địa điểm cho các đơn hàng

Bạn có thể tìm kiếm các đơn hàng được thực hiện tại nhiều địa điểm từ màn hình Đơn hàng của Shopify POS.

Các bước thực hiện:

Quét mã vạch biên lai

Sau khi thêm mã vạch vào biên lai in, bạn có thể quét mã vạch biên lai bằng máy quét mã vạch (chỉ phiên bản 2D) hoặc bằng camera của thiết bị để mở đơn hàng phù hợp trong Shopify POS.

Để mở đơn hàng bằng cách quét mã vạch biên lai:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí